Yrkande om att avbryta arbetet med modulbostäder för nyanlända. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Yrkande om att avbryta arbetet med modulbostäder för nyanlända.

Igår inkom vi Sverigedemokrater i Göteborg med ett eget yrkande direkt till kommunstyrelsen. angående de 12 nya asylboendena man planerar i staden. Yrkandet finns diariefört och även under fliken vår politik.
Vi publicerar den här med. Nu är det upp till de övriga partierna att bekänna färg. Vill verkligen Askims moderaterna gå emot sina väljare?

 

Yrkande att avbryta processen angående beslut i fastighetsnämnden om temporära genomgångsbostäder i Göteborg diarienr 3441/15

Enligt justerat yrkande i fastighetsnämnden finns beslut om att utreda placering av minst 1000 modulbostäder. Beslutet kom efter en höst med extremt högt flyktingmottagande 2015 då det kom 160 000  asylsökande. Detta kan jämföras med det redan extremt höga antalet 2014 då Sverige hade drygt 80000 asylsökande.

Alla politiska partier i Fastighetsnämnden (M,L,S,V,MP) beslutade att:

  1. Fastighetskontoret får i uppdrag att tillsammans med lokalsekretariatet i samverkan med stadsdelarna, AB Framtiden samt stadsbyggnadskontoret peka ut (oavsett markägare) platser för möjliga tillfälliga bygglov för minst 1 000 temporära bostäder i staden. Eventuella pågående arbeten ingår i detta. Fastighetskontoret har ett samordnings- och ett drivningsansvar.
  2. Fastighetskontoret ska återkomma till fastighetsnämnden i oktober med en återredovisning kring lokalisering av minst 1 000 temporära bostäderna och redovisa fortsatt process för genomförande.

Nu har fastighetskontoret återkommit och pekat ut 12 st platser som man anser lämpliga att bygga temporära modulhus på, där målgruppen i första hand är flyktingar – ensamkommande och barnfamiljer.

Under presentationen av modulbostadsprogrammet i Göteborg framkom det att tjänstemän hade satt en kravspecifikation på kvalitet, estetik och funktion. Det är högst anmärkningsvärt att i ett läge med hårt ansträngd ekonomi komma med kostnadsdrivande specialkrav. Högsta prioritet borde vara att tillhandahålla mat och tak över huvudet för asylsökande till lägsta möjliga kostnad.

Under stadens presskonferens presenterades inga siffror på kostnader för dessa modulhus. I Kommunfullmäktige den 28/1 ställde Staffan Levinsson (SD) samma fråga om kostnader. Svaret uteblev.  Även ett icke-svar är ibland ett svar. Jahja Zeqiraj, fastighetsnämndens ordförande har dock svarat på frågan angående kostnader för dessa modulhus. ”för att ta fram 3000 boendeplatser/1500 lägenheter är det beräknat att investeringskostnaden ligger på 1.5 miljarder mellan tummen och pekfingret, en prisuppgift som aktörerna indikerat är runt 100 miljoner per enhet” För oss framstår detta som ren och skär kapitalförstöring. Att bygga temporära byggnader för dessa summor är en intellektuell härdsmälta utan dess lika. I detta ingår inte heller kostnaderna för att återskapa bebyggd mark till originalskick efter 15 år.

Vi beslutsfattare ska hantera skattebetalarnas pengar varsamt. Det går att ta fram betydligt billigare och flexiblare lösningar, på lämpligare platser än dessa modulhus. Regeringen har dessutom, genom Anders Ygeman aviserat att man vill påskynda asylprocessen och skicka tillbaka ca 80 000, dvs. 50 % av de som förra året sökte asyl. Trycket på temporära asylboende torde således minska i framtiden. I synnerhet över en tidsrymd på 15 år.  Migrationsministern Morgan Johansson har även uttryckt att man vill säkerställa de ensamkommandes ålder. Detta för att säkerställa att vuxna inte ljuger, och utger sig för att vara ett barn. SD har lagt motioner om detta såväl i riksdag som i kommunfullmäktige. Något som också torde minska asyltrycket på Sverige och Göteborg än mer.

Den signalpolitik som både regering och oppositionen nu aviserat, med gränskontroller, åldersbestämning, snabbare asylprocess, att ej få ta del av hela svenska välfärdssystemet, förbjuda tiggeri mm går stick i stäv med det som nu Göteborg signalerar. ”Tar du dig bara till Göteborg, bygger vi tillfälliga bostäder med havsutsikt”

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokratern Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige besluta:

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Ånäsfältet, Bagaregården.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Kärralundsvallen, Örgryte.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Björkekärrsplan, Sävenäs.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Fridkullagatan, Krokslätt.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Lilla Glasmästaregatan, Krokslätt.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Hinsholmen, Älvsborg.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Fiskebäck, Västra Göteborg.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Väster om Lemmingvallen, Utby.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Amundön, Brottkärr.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Askimsviken, Hult.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Skintebo småbåtshamn.

Att ge fastighetsnämnden/AB Framtiden i uppdrag att avbryta arbetet med modulbostäder för asylsökande i området Tuve, Norra Hisingen.