Votering är begärd och skall genomföras | Sverigedemokraterna i Göteborg

Votering är begärd och skall genomföras

Lars, Mats, Jörgen och Tord i KF Göteborg

Lars, Mats, Jörgen och Tord i KF Göteborg

Efterdyningarna till veckans kommunfullmäktige kom som väntat att handla om vad vår opposition ansåg om voteringar. Nog kan det vara så att en votering eller väldigt många är jobbiga att genomföra men ingen har någonsin sagt att politik är lätt.

Vi är ett parti som ständigt får uppleva hur det kan vara när andra påpekar deras demokratiska rätt. I just Göteborgs kommunfullmäktige så anser sig alliansen ha rätt när dom väljer in Centern i nämnder trots att partiet sen länge har ett rekordlågt stöd. Senast resultatet i kommunalvalet låg runt 2,5% för Centern som befäste sin roll som totalt ointressanta för den vanlige Göteborgaren. I jämförelse hade vi strax över 7%

När övriga partier påpekar deras demokratiska rätt att välja in ett litet obetydligt parti i nämnder och hålla oss utanför så protesterade vi med samma medel. Eftersom det är vår rätt att begära votering när det så passar förklarade vi vår avsikt och uttryckte än en gång vår vilja att komma in i 11-nämnderna, dvs. stadsdelsnämnderna. När denna vilja möttes av hånskratt fanns bara ett alternativ kvar.

Vi hade gärna suttit ner och förhandlat med övriga. Att vår politik inte är den samma som många andra är just det som behövs. Alla kan inte tycka lika men respekt för varandra kan vi ha. Hur framtida möten kommer att gå till vet ingen ännu men vi Sverigedemokrater kommer ta varje strid och aldrig acceptera mer försämringar i Göteborg. Vi fick mandat av Göteborg för att driva en Sverigevänlig politik och det kommer vi genomföra oavsett om övriga partier gillar det eller ej.