Replik

Flyktingbostäder, 18/2

Med anledning av den livliga debatten om modulbostäder för flyktingar utpekar representanter för MP, S, V och Fi i ett debattinlägg i GP (18/2) oss i Sverigedemokraterna som ”populister”.

Moderaterna, som också angrips i detta inlägg, kan säkert svara för sig själva, men vi noterar också att moderaterna ger sken av att protestera samtidigt som de tillsammans med vänsterblocket och övriga alliansen har deltagit i beslutsprocessen.

Men låt oss reda ut detta med ”populism”. Det finns ett antal definitioner för detta begrepp, men i vardagligt tal avser man politiker som söker enkla lösningar på svåra problem. Det stämmer dåligt på oss i Sverigedemokraterna. Den kamp vi har fört de senaste åren för en mer restriktiv migrationspolitik har vi fört i stark motvind. Våra anhängare har bespottats och förlöjligats och utmålats som både det ena och det andra. Få saker har varit så obekväma för individen som att komma ut som officiell företrädare för Sverigedemokraterna, alltså kan man möjligen kalla oss ”impopulister”.

Sjungit migrationens lov

Vi anser att det är vänsterblocket och den förra alliansregeringen som är populister. De har sjungit migrationens lov och försäkrat sina väljare att det inte kommer att orsaka några problem. Sedan har man utan tanke på konsekvenserna lämpat över all problematik på kommunerna. Det är detta vi ser resultatet av idag.

Representanterna för MP, S, V och Fi kan alltså vända sig till sina respektive partiledningar med anklagelser om populism.

Vad gäller modulbostäderna är det mycket riktigt så att vi i Sverigedemokraterna med kraft motsätter oss dessa byggnationer. Kostnaden ligger alltså på en och en halv miljard för 3 000 platser, alltså en halv miljon per plats. Och då talar vi bara om den initiala kostnaden för byggnationen.

Politik handlar om att prioritera. Göteborgs stad uppfyller inte lagen vad gäller till exempel skolor och äldreboenden och vi har en omfattande social problematik i vissa av våra förorter där stadsdelsnämnderna säger sig vara underfinansierade. Men där finns ingen en och en halv miljard extra som kommunpolitikerna drar fram ur rockärmen.

Det är alltså vi i Sverigedemokraterna som tar ansvar. Både i Göteborg och på riksplanet. Vi är realister, de andra är populister.

jörgenJörgen Fogelklou (SD)
ordförande SD Göteborg