Västlänken bör snarast läggas i malpåse | Sverigedemokraterna i Göteborg

Västlänken bör snarast läggas i malpåse

SD_gbg_poseidonSverigedemokraterna i Göteborg har sedan starten av diskussionerna om det Västsvenska paketet varit tydliga med vår kritik. Folket har inte blivit tillfrågat och fler alternativ måste utredas. Dessutom är infrastrukturen i och kring Göteborg av nationell prioritet och bör således finansieras av Trafikverket och inte genom en trängselskatt eller med pengar från kommunen.

Trots vår mycket tydliga hållning i frågan så har vi sällan fått möjlighet att vara med i debatten till skillnad mot Vägvalet som likt oss arbetar för att trängselskatten skall tas bort. Skillnaden är dock tydlig. Vägvalet kom till efter att själva frågan beslutats om i kommunfullmäktige medan Sverigedemokraterna som enda parti röstade mot beslutet om det Västsvenska paketet och begärde i ett yttrande att göteborgarna skulle få en folkomröstning.

Utred fler alternativ till Västlänken

För Sverigedemokraternas del så kommer vi att arbeta för att trängselskatten avskaffas vid ett nej i folkomröstningen. I kommunfullmäktige kommer vi driva avskaffandet och eftersom vi även är representerade i riksdagen så kommer vi på nationell nivå verka för att finansieringen av det Västsvenska paketet säkerställs. Dock med ett litet men ack så viktigt undantag. Det kritiserade projektet Västlänken bör snarast läggas i malpåse och glömmas bort. I stället vill vi att fler alternativ utreds. Ett av dom alternativen är en stadsbana på egen räls runt och genom staden för snabba och effektiva transporter.

Så nu står vi här i upptakten till supervalåret och begär ödmjukt en rättvis del av den uppmärksamhet som media ger politiken. Göteborgarna förtjänar att höra hur alla partierna ställer sig till de viktiga frågorna i valrörelsen och hur dom tänker att driva igenom sin politik.

Artikeln i GP