Varför SD? | Sverigedemokraterna i Göteborg

Varför SD?

trangselI frågan om trängselskatt och Västlänken är det två partier i Göteborg som arbetar för samma sak. SD och Vägvalet. Båda vill ta bort trängselskatten och Västlänken (tågtunneln under centrala Göteborg).

Sverigedemokraternas konsekventa nej.

I omröstningen om trängselskatt i Kommunfullmäktige  ansåg 69 av Göteborgs 81 ledamöter att de vet bättre än de 175 561 Göteborgare som röstade nej till Trängselskatten.
Ett oerhört förakt mot stadens invånare. För oss Sverigedemokrater har resultatet av folkomröstningen varit det viktigaste, utifrån det demokratiska perspektivet.

Göteborgarna bad om en folkomröstning,
vi samlade in mer än tillräckligt med röster för att genomföra en
– och vi sa tydligt Nej till trängselskatt med 57% i omröstningen.

Oavsett vad resultatet blivit i sagda omröstning, har Sverigedemokraterna alltid sagt att resultatet ska respekteras, och följas.
Sen kan man alltid driva opinion i en fråga man inte håller med.
Vi är det enda trovärdiga partiet i den här frågan. Vi har drivit en konsekvent linje allt sedan frågan först kom upp.

Vi lade en motion om att få till en omröstning inför valet 2010 i KF

Vi är det enda parti som röstade Nej till trängselskatt i kommunfullmäktige 2009
Vi är det enda parti som röstat Nej till trängselskatt i Kommunstyrelsen 2015
Vi är ett av två partier som röstade Nej till trängselskatt i gårdagens kommunfullmäktige 2015

Vi röstade Ja till en folkomröstning om trängselskatten 2013

SD har även i Riksdagen drivit denna fråga.
Mikael Jansson har motionerat om att avskaffa trängselskatten
Jimmy Ståhl har lagt en interpellation om att avskaffa trängselskatten som hölls mot Magdalena Andersson.

I media har VV fått mycket utrymme och blivit favoriserade av de stora tidningarna GP och GT. Vad det beror på kan vi naturligtvis bara spekulera om men sant är att VV har en påläst partiledare som kan sina argument väl. Samtidigt så är det ändå media som dragit det stora lasset för deras framgång. Insamlingen till folkomröstningen hade aldrig varit möjlig utan GT och dess chefredaktör Frida Boisen som satsade stenhårt.

Skillnaden på SD och VV är stor. Speciellt när det kommer till den faktiska möjligheten att få något gjort i kommun och riksdag.

SD är motståndare till trängselskatt och som bekant har vi fler viktiga frågor. Det är viktigt att vi får makt att förändra i riksdagen och lika viktigt att vi får mandat att förändra i Göteborg. En röst på något annat parti innebär sannolikt stöd för den misslyckade politiken som förts i Göteborg i decennier.