Varför SD? | Sverigedemokraterna i Göteborg

Varför SD?


I frågan om trängselskatt och Västlänken är Sverigedemokraterna det parti som drivit frågorna konsekvent sedan 2009.

Sverigedemokraternas konsekventa nej.

I omröstningen om trängselskatt i Kommunfullmäktige  ansåg 69 av Göteborgs 81 ledamöter att de vet bättre än de 175 561 Göteborgare som röstade nej till Trängselskatten.
Ett oerhört förakt mot stadens invånare. För oss Sverigedemokrater har resultatet av folkomröstningen varit det viktigaste, utifrån det demokratiska perspektivet.

Göteborgarna bad om en folkomröstning,
vi samlade in mer än tillräckligt med röster för att genomföra en
– och vi sa tydligt Nej till trängselskatt med 57% i omröstningen.

Oavsett vad resultatet blivit i sagda omröstning, har Sverigedemokraterna alltid sagt att resultatet ska respekteras, och följas.
Vi är det enda trovärdiga partiet i den här frågan. Vi har drivit en konsekvent linje allt sedan frågan först kom upp.

Vi lade en motion om att få till en omröstning inför valet 2010 i KF

Vi är det enda parti som röstade Nej till trängselskatt i kommunfullmäktige 2009
Vi är det enda parti som yrkat på att avsluta arbetet med Västlänken i kommunstyrelsen 2015
Vi är det enda parti som röstat Nej till trängselskatt i Kommunstyrelsen 2015
Vi är ett av två partier som röstade Nej till trängselskatt i kommunfullmäktige 2015

Vi röstade Ja till en folkomröstning om trängselskatten 2013

2016 motionerade vi bl.a. om att minimera skadan vid Skansen Lejonet samt att ett tillägg i avtalet skrivs, där det tydligt åläggs vem som skall stå för samtliga kostnader som överstiger budget om västlänken ändå genomförs. Inget annat parti gav stöd för denna motion.

SD har även drivit dessa frågor i Riksdagen.
Mikael Jansson har motionerat om att avskaffa trängselskatten
Jimmy Ståhl har lagt en interpellation om att avskaffa trängselskatten som hölls mot Magdalena Andersson.

Sverigedemokraterna är det enda parti som idag kan driva dessa frågor lokalt, regionalt samt på riksdagsnivå.

Det är viktigt att vi får makt att förändra i riksdagen och lika viktigt att vi får mandat att förändra i Göteborg. En röst på något annat parti innebär sannolikt stöd för den misslyckade politiken som förts i Göteborg i decennier.

Förespråkarna för Västlänken hävdar nu att det är försent, och omöjligt att stoppa bygget. Ingenting kunde vara mindre sant.
Det enda som saknas är den politiska viljan. När den väl finns, är det bara den ekonomiska aspekten kvar. Alla som är någorlunda insatta i frågan vet att det kommer vara betydligt mer ekonomiskt att ta en liten förlust nu, än en gigantisk förlust längre fram.

Västlänken måste stoppas p.g.a. att:

-Den är en national ekonomisk katastrof för Sverige.

-Kostnad minst 25 miljarder kronor för att endast bygga en 8 km lång tunnel under Göteborg för att ansluta 3 korta tåglinjer för pendlare från Trollhättan – Alingsås och  Kungsbacka.

-En miljökatastrof eftersom tusentals träd kommer att skövlas och offras, flera miljoner ton av jord – lera – sprängsten skall fraktas genom Göteborg med 30 tons lastbilar  var annan minut till uppläggningsplatser.

-Tusentals hus och fastigheter, i centrum, Haga, Vasastaden, Linnestaden, Örgryte m.fl. kommer att få sättningskostnader och kanske t.o.m. få rivas.