Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Göteborg

Våra företrädare

Distriktsstyrelse

Ordförande
Pernilla Börjesson  0736-877578

Vice ordf
Jörgen Fogelklou

Andre Vice ordf
Håkan Lösnitz   0703-383370

Ledamöter
Agneta Kjaebeck
Krista Femrell
Yvonne Stafrén
Rasmus Ragnarsson
Markus Lüthje
Christer Hätting

Suppleanter
PH Eklund
Finn Lundström

Kommunfullmäktige

Ledamöter:
Jörgen Fogelklou – Gruppledare/Kommunalråd
Björn Tidland,
Jimmy Ståhl,
Pernilla Börjesson,
Karl Robbjens,
Agneta Kjaerbeck
Christer Hätting

Ersättare:
Yvonne Stafrén
Andreas Holmlund
Rasmus Ragnarsson
Krista Femrell

 

Regionfullmäktige

Ledamöter:
Håkan Lösnitz (Regionråd)
Krista Femrell
Björn Tidland
Yvonne Stafrén
Hans-Göran Gustafsson

Ersättare:
Jutta Kjaebeck
Martina Lundquist
Andreas Holmlund
Bengt Hansves
Sylvia Håkansson