Trängselskatt / Västsvenska paketet | Sverigedemokraterna i Göteborg

Trängselskatt / Västsvenska paketet

karta_gbg_update maj 2012Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade mot trängselskatten i kommunfullmäktige förra mandatperioden. Alliansen och de rödgröna stod eniga trots tidigare löften. Systemet med betalstationer runt centrala Göteborg och på broarna innebär en kostsam byråkrati med tveksamma miljöeffekter.

Trängselskatten drabbar de med låga inkomster hårdast. För människor som behöver bilen till jobbet, förskolan etc. blir skatten en kostsam privatekonomisk pålaga. De som kör bil betalar idag både bensinskatt och fordonsskatt och bör inte belastas med ytterligare en skatt. Sedan 2010 driver Sverigedemokraterna frågan om folkomröstning i riksdagen. Inget annat parti i Göteborgs fullmäktige driver denna fråga i riksdagen där frågan ligger.

Naturligtvis så ställer sig Sverigedemokraterna positiva till att Göteborgarna får ta ställning till trängselskatten i en folkomröstning. Flera partier samt debattörer gör gällande att utan trängselskatt i Göteborg så blir det inget Västsvenskt paket, precis som om det västsvenska paketet är den enda lösningen.

Västlänken ett projekt som kritiserats gång på gång av flera kunniga på området. Tunnelprojektet genom centrala Göteborg beräknas ta ca 10 år och kostnaden kan mycket väl öka flera gånger om. Se bara på jämförbara projekt som tunneln genom Hallandsåsen eller det famösa tunnelprojektet i Boston – ”The Big Dig” som räknas som ett av de dyraste infrastrukturprojektet i världen.

Mikael Jansson´s debattartikel i GP om folkomröstningen

Så här sa vår dåvarande ordförande och kommunfullmäktige ledamot Mikael Jansson i kommunfullmäktige strax innan övriga sex partier röstade igenom det nu så kritiserade Västsvenska paketet.

Den 27 januari 2010. Mikael Jansson (SD)

Fru ordförande, fullmäktige! Vi yrkar avslag på förslaget, och vi kommer att inkomma med en motion om folkomröstning om trängselavgiften. Vi röstar också nej till infrastrukturpaketet och är inte bundna till att bifalla trängselavgifterna.
En bra infrastruktur i Västra Götalands län är ett nationellt intresse och bör finansieras med statliga medel.
Ett trängselavgiftssystem innebär en bruttokostnad, som går i sjön. Det är ett dyrt system. Det ska ge 12 miljarder i nettoeffekt på 25 år – men vet vi detta säkert? I Stockholm blev systemet betydligt dyrare att driva än vad som var väntat, fyra gånger dyrare. Vi ser det som en stor osäkerhet.
Det här systemet drabbar ju personer med låga och normala inkomster som måste ha bil för att komma till jobbet – man kanske lämnar barn på dagis och kan inte lösa det utan bil – som kan få en kostnad på 25 000 kronor eller mer per år. Vem har frågat göteborgarna om trängselavgifterna? Vi vet att det finns ett stort missnöje med detta förslag. I Stockholm hade man folkomröstning, och vi tycker att det ska man ha även i Göteborg.

Motioner i riksdagen från Sverigedemokraterna:   2010/11     2012/13

Se även debatt i riksdagen 15 juni 2011 samt debatt 13 december 2012