Vår politik | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vår politik

Ett tryggare Göteborg

SD Göteborg vill ha ett trygg stad där vi tar gemensamma krafttag mot kriminaliteten. För oss är det oacceptabelt med gängkriminalitet, skottlossningar och hundratals bilar som brinner. Ansvariga för detta är givetvis de som utför dåden, men också en huvudlös politik som skapat ett växande utanförskap och ett samhälle på gränsen till sönderfall.

Fler billiga bostäder

SD Göteborg vill slå vakt om allmännyttan då vi anser att en blandning av upplåtelseformer är bra. Fler och billigare bostäder måste byggas. Det är orimligt att unga vuxna skall tvingas att bo kvar hemma tack vare den förda bostadspolitiken. Även segregation och trångboddhet är ett problem som växer.

Återförstatliga skolan

SD Göteborg vill öka möjligheten för kommunen att erbjuda barnomsorg dygnet runt. För att bibehålla kvalitén på förskolan måste grupperna bli mindre. Detta gäller även grundskolan, då kvalitet och personaltäthet hänger ihop. Skolan ska ha fokus på arbetsro, som är en förutsättning för lärande. Förutom kunskapsmålen är det därför högsta prioritet att skapa trygga skolor.

Återställ pensionerna

Vi Sverigedemokrater uppskattar vad tidigare generationer gjort för vårt land. Det är inte värdigt att straffbeskatta våra äldre, därför vill vi bland annat sänka skatten. Varje pensionär får motsvarande 417 kr per månad i ökad nettoinkomst. Vi vill även höja garantipensionerna. En ogift garantipensionär får höjd pension med motsvarande 790 kr per månad, brutto.

NEJ till trängselskatten

Den stundande folkomröstningen begärde SD Göteborg redan 2009. Inget annat parti driver denna linje i kommun, region och riksdag. En bra infrastruktur i Västra Götaland är av nationellt intresse och bör finansieras med statliga medel. Sverigedemokraterna säger inte nej till hela Västsvenska paketet men vi är starkt kritiska till finansieringen och trängselskatten.

Äldreomsorgen i Göteborg

Sverigedemokraterna vill att äldreomsorgen i Göteborg ska erbjuda en värdig, trygg och meningsfull tillvaro. Äldre par ska, även om de har olika vårdbehov, kunna fortsätta leva tillsammans. Ökad personaltäthet och kompetensutveckling är grundförutsättningen för god vård. Det skall även finnas en hög grad av valfrihet och stödet till anhörigvårdare ska ökas.