Välkommen kappvändning från Socialdemokraterna | Sverigedemokraterna i Göteborg

Välkommen kappvändning från Socialdemokraterna

Publicerat 2020-03-10  GT https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/valkommen-kappvandning-fran-socialdemokraterna/

DEBATT. Inför kommunstyrelsens möte i morgon onsdag har Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna lagt ett yrkande om att Göteborgs Stad ska ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. De båda partierna vill att Socialstyrelsen utreder hur utbrett kusingifte är i Sverige och därefter genomför en nationell upplysning om riskerna med kusinäktenskap.

Vi Sverigedemokrater har sett och påpekat dessa problem sedan mycket länge, men har talat inför döva öron. På riksnivå har vi lagt flera interpellationer om kusinäktenskap. 2017 ställde vi i riksdagen frågan: ”Avser statsrådet och regeringen att agera för förbättrad statistik om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?”

Socialdemokraternas svar är förbluffande och fegt. Under interpellationen den 13 december 2017 svarade Ardalan Shekarabi (S), numera socialförsäkringsminister: ”Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i den riktningen.”

Kusinäktenskap är direkt relaterat till den höga invandring som Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Göteborg och resten av Sverige har arbetat och vurmat för i över två decennier. De senaste årens omskrivna hedersrelaterade tvångsäktenskap och barngiftermål i Sverige har bitvis rört sig om kusinäktenskap.

12-åriga Alicias öde upprörde många. Uppvuxen i Göteborg giftes hon bort till en äldre kusin i Irak, våldtogs och skadades efter bröllopet. 13 år gammal födde hon tvillingar på sjukhus i Göteborg. Socialtjänsten visste, men agerade inte. Alicia och barnen skickades tillbaka till barnens far i Irak. Flickan lyckades fly till Sverige, men tvingades lämna sina små i Irak. Starka reaktioner har väckts om svenska myndigheters svek mot de flickor som utsätts för hedersvåld och barnäktenskap i Sverige. Amandakommissionen har upprättats därefter.

Om Socialdemokratern inte låtit känslosamma värderingar stå i vägen för en realistisk syn på invandring, hade vi inte stått här i dag, med tafatta försök till att ändra på uråldriga seder och bruk som inte hör hemma här. Vi hade från dag ett klargjort att hedersvåld och barnäktenskap är förbjudet i Sverige. SD har sett hederskulturens problem, och för det har vi blivit kallade rasister.

Socialdemokraterna i Göteborg har slagit sig för bröstet och trummat för kravlös invandring. Sist på bollen roterar de nu, likt ivriga kappvändare. Socialdemokraterna har under förra kommunstyrelsemötet yrkat på att undanta samtliga så kallade Demografiska statistikområden i Göteborg från asylsökandes möjlighet till eget boende. Detta för att ”minska asylsökandes utsatthet och möjliggöra krafttag mot segregationen.” Redan i januari i år var SD först ut med en motion i exakt samma ärende. Vi hemställer till Migrationsverket att: ”Undanta hela Göteborg från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende.”

Nu har Demokraterna lagt ett likadant yrkande som Socialdemokraterna. Bollen rullar. Vi gläds åt att S och D följer SD i att vilja frånta rätten till ersättning vid asylsökandes egenordnade boende. Går yrkandet från Socialdemokraterna igenom i kommunstyrelsen drar vi givetvis tillbaka vår motion. Då spar vi skattebetalarna en beredning i samma ärende.

Som så ofta går Sverigedemokraterna först. Vi påverkar och upplyser övriga partier om de konsekvenser vi får av en oansvarig politik. Det är viktigt att vara stora nog och ibland kunna överlåta stafettpinnen med pragmatiska förslag. Vem som kopierar eller driver igenom det vi redan förespråkat är sekundärt. För oss ligger vikten i att sunda förslag, oavsett avsändare, röstas igenom och blir verklighet i ett allt mer polariserat Sverige.

Jörgen Fogelklou (SD)
Oppositionsråd Göteborg

 

 

 

Agneta Kjaerbeck (SD)
Kommunfullmäktigeledamot Göteborg