”Vad vill egentligen S och vänstern med Svenska kyrkan?”

I en debattartikel i Kyrkanstidning 2022-12-29 kan du läsa:

”Attityden mot våra förslag under debatten i kyrkomötet var ibland oförskämd och nedslående. Motståndare kunde i talarstolen uttrycka “varför slösar vi tid på dessa förslag?”. Sedan avslogs våra förslag i voteringen. Vi hade hoppats att våra förslag skulle vara en konstruktiv ansats för att bidra till att bygga Guds rike i Sverige. Vi ser dem som sunt förnuft att bygga levande växande församlingar.

Kyrkomötet beslutade också att ge stöd till motionsförslag om identitetspolitik och försvarspolitik med tydlig vänsterideologisk prägel. Frågor som bättre hör hemma kanske i civilutskottet och försvarsutskottet i riksdagen snarare än i kyrkan.

Vårt intryck är därför att administrativa och ideologiska frågor verkar vara mer intressanta för kyrkomötet, Socialdemokratin och vänstern än de typiskt kristna kyrkliga teologiska frågorna som är av stor vikt för trosgemenskaper i församlingarna.”

Birgitta Thörn (SD)
Ledamot kyrkomötet i Svenska kyrkan

Läs hela artikeln: https://www.kyrkanstidning.se/debatt/vad-vill-egentligen-s-och-vanstern-med-svenska-kyrkan