Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Sverigedemokraterna sätter ner foten mot parallella rättssystem

I Sverige ska svensk lag gälla och inget annat. I juli körde två söner på Hisingen avsiktligt ihjäl sin mamma då hon förälskat sig i en ny man. Innan mordet hade redan ett skadestånd betalats ut till pappans släkt i en romsk rättegång (romani kris) av den man som mamman träffat. Mordet har startat en […]

Läs mer

Yrkande om Tolk

Vi kan inte kräva att nyanlända ska kommunicera på svenska från dag ett, men erfarenheter från exempelvis Norge visar att tolkbehov kvarstår för cirka 50 procent av nyinvandrade efter fjorton år i landet. SD ifrågasätter inte rätten till tolk. Vi ifrågasätter det ohållbara i att den är kostnadsfri och hur länge den kan få fortsätta […]

Läs mer

Yrkande om personlig assistans

Skrupelfria bidragsfuskare inom LSS måste klämmas åt Välfärdsbedrägerier är en organiserad brottslighet som är direkt systemhotande. I Göteborg saknas rimliga rutiner för att hantera fusket. SD har länge kämpat i motvind för att få rutiner på plats men inga partier stöttar oss. Detta är ett problem som stjäl enorma resurser från de som är i […]

Läs mer

Drogförebyggande arbete

Yrkande angående – Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete Kommunstyrelsen har i budget 2022 fått i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor. Kommunstyrelsen har även fått i […]

Läs mer

Motion om kvalitetshöjande insatser gällande frivilliga gode män och ställföreträdare

Ställföreträdare och gode män utgör en viktig samhällsinsats. För den enskilde huvudmannen är hjälpen ofta avgörande för att säkerställa en grundläggande trygghet och stabilitet i vardagen. För att trygga bibehållandet av kvaliteten har många kommuner infört strikta begränsningar kring hur många uppdrag enskilda gode män kan inneha i kommunen. Det kan även Göteborgs Stad välja […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!