Trängselskatt i Marieholmstunneln. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Trängselskatt i Marieholmstunneln.

Den 4 mars röstade sju av åtta riksdagspartier för trängselskatt i Marieholmstunneln. Som enda riksdagsparti röstade Sverigedemokraterna emot.

Man hade annars kunnat tro att en bilist som redan har betalt skatt på sin inkomst, bränsleskatt, koldioxidskatt, moms på bränsleskatt och koldioxidskatt och dessutom fordonsskatt hade gjort rätt för sig. Icke. Behöver man dessutom tas sig förbi norra Göteborg ska man dessutom betala trängselskatt.

Själva benämningen ”trängselskatt” är dessutom missvisande, eftersom det rör sig om en passage vars uppenbara syfte är att leda trafiken förbi centrala Göteborg och avlasta framför allt Tingstadstunneln. Gott så, hade man kunnat tycka, men då upptäcker politikerna att de bilister som därmed inte behöver köra igenom centrala Göteborg också undgår avgift. Vilket tydligen måste åtgärdas till varje pris.

Nu är detta bara ännu ett exempel på att regeringen vill krama ur just bilister ännu mer pengar. Sedan lite till och lite till. Och när en vägavgift väl är införd, ja då kan man kallt räkna med att den höjs i framtiden. Vi i Sverigedemokraterna vill gå i motsatt riktning. Vi vill minska bördorna för dem som exempelvis åker till arbetet eller av någon annan anledning faktiskt behöver bilen i sin vardag. Därför vill vi sänka skatten på drivmedel, avskaffa bonus/malus, bevara reseavdragen och höja milersättningen.

Att exempelvis Miljöpartiet applåderar när ännu en pålaga för bilister införs är inte så förvånande. Lite mer iögonenfallande är det att moderater, kristdemokrater, liberaler och centerpartister vinkar förbi detta utan att protestera. Tyvärr tyder det på tysta överenskommelser i maktens korridorer utom allmänhetens synhåll och hörhåll.

De flesta partier vill klämma ut så mycket pengar de kan av bilisterna, så någon måste faktiskt stå upp för deras intressen. Den typiske bilisten är en strävsam, arbetsam människa och borde inte vara lovligt byte för finansministerns långa fingrar.

Det kan vara värt att påpeka att göteborgarna klart och tydligt har sagt nej till trängselskatt i en folkomröstning 2014, vilket negligerades av de styrande partierna. Vi i Sverigedemokraterna kommer dock att vara folkets röst på såväl kommunal som regional nivå, liksom i riksdagen. Vi är och kommer att vara ett tryggt alternativ för väljare som värdesätter biltransporter till en rimlig kostnad.

Jimmy Ståhl (SD) Riksdagsledamot trafikutskottet 

Jörgen Fogelklou (SD) Kommunalråd Göteborg