Ta bort trängselskatten i Göteborg pga av Covid-19 | Sverigedemokraterna i Göteborg

Ta bort trängselskatten i Göteborg pga av Covid-19

Till nästa kommunstyrelsemöte lägger sverigedemokraterna fram följande yrkande.
Under framfarten av covid-19 behöver människor kunna ta sig säkert från och till sina arbeten, vissa grupper mer än andra. Öka incitamenten för folk att åka privat genom att tillfälligt slopa vägtullar. Kan vi minska belastningen på kollektivtrafiken och därigenom minska spridningen av covid-19 är det värdefullt, inte minst för all personal som jobbar inom kollektivtrafiken,

Det är viktigt att vi tar höjd för alla samhällsfunktioner. Det är bättre att vi gör för mycket än för litet och förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Vi måste göra allt vi kan för att minimera effekterna av coronaviruset. Det finns inget som blir fel om vi genomför det här förslaget.

Göteborgare och handel kommer gynnas av en lindrad kostnadsbörda i svåra ekonomiska tider.

Hela yrkandet finns att läsa här.