Svart till Daniel Bernmar (V) | Sverigedemokraterna i Göteborg

Svart till Daniel Bernmar (V)

Daniel Bernmar skriver om solidaritet och Refugees Welcome på GP debatt http://www.gp.se/nyheter/debatt/solidaritetens-gl%C3%B6d-%C3%A4r-stark-1.4057161

Vi skickade in följande svar som tyvärr blev refuserat.

Kommunalråd Daniel Bernmar (V) skriver stora, grandiosa, men helt tomma ord om Solidaritet på GP debatt. Ingenstans nämner han att det är Sveriges (och göteborgarnas) gemensamma skattekollektiv som solidariskt bokstavligen tvingats slänga sina pengar i sjön.

Det sociala ansvarstagande gentemot dem som lever under sämre förhållandet i vårt samhälle är en av grundpelarna inom Sverigedemokraternas politik. Det finns få saker som är viktigare än att vi solidariskt tar hand om våra svaga, sjuka och äldre i Sverige. Det är en central del i att vara socialkonservativ. Vi har även ett socialt och moraliskt ansvar att hjälpa människor som lider nöd i andra länder. Det kan handla om länder och människor som drabbats av diverse olika katastrofer så som krig, förtryck, naturkatastrofer mm.

Sverigedemokraterna har länge pratat om nyttomaximering. Vi ska hjälpa där hjälpen gör störst nytta. 60-70 miljoner människor är på flykt idag runt om i världen. Att som Daniel Bernmar prata om hur stolt han är, i ett läge när han och hans parti varit med om att spendera 100 tals miljoner på tomma flyktingboende i Göteborg ekar därför tomt. Miljoner som skulle kunna gjort väsentlig skillnad inom bla vård skola och omsorg. Inte minst inom hospice området i vår stad.

Om Daniel verkligen menar det han säger och på riktigt vill hjälpa människor i nöd i världen, hjälper det föga att samla mindre än 4 % på gator och torg med flaggor och tomma slagord. Plakatpolitikens tid är förbi, realpolitikens tid är nu.

Att fler och fler länder i Europa själva vill bestämma över sitt eget land, gränser och migrationspolitik betyder inte på något sätt att den internationella solidariteten minskar. Snarare tvärtom. Vi i SD tror på ett nationernas Europa utan överstatlighet. Där vi som självständiga länder tillsammans hjälps åt. Den migrationspolitik som bedrivits i Sverige och EU, där ett relativt fåtal fått det ofantligt bättre på bekostnad av hundratusentals andra nödställda är inte en hållbar lösning. Vare sig för de nödställda i världen eller för vårt sociala ansvarstagande för välfärden i Göteborg.

Att den solidariska glöden för att slänga pengar i sjön har slocknat torde således vara något positivt.

Jörgen Fogelklou (SD)
Distriktsordförande Göteborg

Lars Hansson (SD)
Kommunalråd Göteborg