Socialdemokraternas desperata halmstrå | Sverigedemokraterna i Göteborg

Socialdemokraternas desperata halmstrå

Publicerad på GT 27 Maj 2018 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/socialdemokraternas-desperata-halmstra-/

Ett förbud mot vinstuttag i välfärden kan få förödande effekt i form av att välfungerande skolor, äldreboenden och vårdcentraler kan tvingas att stänga samtidigt som folk dör i väntan på att få vård, skriver Jimmy Ståhl i en replik till bland annat Anna Johansson (S) och Mattias Jonsson (S), mfl.

I en debattartikel på GT Debatt frågar Socialdemokraterna vad Sverigedemokraterna vill med välfärden. Motfrågan blir då, kommer (S) ta till sig svaret eller blunda och köra på som vanligt

Göteborgarna sa 2014 nej till att införa trängselskatt med en bred majoritet. Socialdemokraterna, som styr i Göteborg, ignorerade folkomröstningen och införde trängselskatt. Med tanke på hur västlänken och trängselskatten har skötts så är Göteborgarna nu väldigt upprörda. Sverigedemokraterna arbetar både i kommunfullmäktige och riksdag för att stoppa detta vansinniga projekt, och att följa folkviljan.

Vi värnar om Göteborgarnas valfrihet och folkviljan när de sa sitt om trängselskatten. På samma sätt slår vi vakt om valfriheten och de seriösa välfärdsbolagen. Vi anser att samtliga kommuner bör tillåta privata alternativ. Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning.

Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten. Ett förbud mot vinstuttag i välfärden kan få förödande effekt i form av att välfungerande skolor, äldreboenden och vårdcentraler kan tvingas att stänga samtidigt som folk dör i väntan på att få vård.

Politik handlar om viljan att förändra, att vara trovärdig, men det handlar också om att lyssna på väljarnas oro inför valen. Socialdemokraterna försöker att greppa varje halmstrå för att inte försvinna från den politiska debatten. De försöker smutskasta SD genom kampanjer, fackliga utbildningar och andra utspel. Som regeringsparti borde S ta ansvar för sin egen politik och inte skylla dåligt förd politik på alla andra.

Jimmy Ståhl (SD)
Riksdagsledamot