Slopad sfi ger SD mer att satsa | Sverigedemokraterna i Göteborg

Slopad sfi ger SD mer att satsa

GP skriver om SD Göteborgs budget publicerad 31/5 2016 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/slopad-sfi-ger-sd-mer-att-satsa-1.2111909

Slopad sfi ger SD mer att satsa

Ett helt nytt resursfördelningssystem och slopad sfi ger SD 1,8 miljarder kronor till annat.
Sverigedemokraterna i Göteborg presenterade under tisdagen sitt lokala budgetförslag. Det avviker kraftigt från det rödgröna styrets.  – Resursfördelningsmodellen har fyra kriterier som bygger på etnicitet, och det kan vi inte ställa upp på, säger Jörgen Fogelklou, distriktsordförande SD.  Genom att förändra resursfördelningsmodellen och ta bort bland annat svenska för invandrare, språkintroduktion och andra kostnader kopplade till nyanlända sparar partiet 1,8 miljarder kronor. De vill man bland annat satsa på att bygga bort kön till äldreboende (227 miljoner), extra gatuunderhåll (50) och tak på Ruddalens bandybana (45).

Helst hade man velat ersätta sfi med förberedelseklasser i statlig regi, men det bygger på ett maktövertagande i hela landet. Sverigedemokraterna ser dock inget hinder i att slopa sfi-undervisningen i Göteborg redan i dag.
– Man har ett personligt ansvar. Då får individen lära sig själv, säger Jörgen Fogelklou.

Fullmäktigeledamoten Staffan Levinsson fyller i och berättar att det var precis vad en bosnisk arbetskamrat gjorde: han lärde sig svenska på egen hand, så det är fullt möjligt.

Omfördelningen av resurser gör att sju av stadsdelarna får mer pengar. De tre mest utsatta däremot får mindre – ungefär 300 miljoner vardera för Angered och Östra Göteborg. Det genomgående temat för SD:s budget är ”en tryggare stad för alla”.
Men frågan är om det verkligen blir tryggare när redan utsatta delar av staden får så mycket mindre pengar.
– Den satsning som varit hittills har inte gett något resultat. Vi tror att det blir ett tryggare Göteborg med vår budget, säger kommunalrådet Lars Hansson.
– A och O är att vi måsta börja ställa krav. Det gäller alla ungdomar, i alla stadsdelar, säger Jörgen Fogelklou.

Debatt och beslut om budgeten blir det den 16 juni.

Fakta: SD:s budget

Så här ser de största satsningarna i SD:s lokala budget ut. Beloppen avser pengar utöver den satsning som det rödgröna styret gör.

227 miljoner kronor satsas för att bygga bort kön till äldreboende

50 miljoner satsas på extra gatuunderhåll

45 miljoner på tak över bandybanan på Ruddalen

25 miljoner till feriejobb för unga

20 miljoner till billigare hyra av planer och hallar för ungdomsidrott

18 miljoner satsas på fler konstgräsplaner