Skäms det styrande över staden och dess grundare? | Sverigedemokraterna i Göteborg

Skäms det styrande över staden och dess grundare?

Snart fyller vår älskade stad 400 år. Detta skall (med all rätta) firas med pompa och ståt. Staden ska tom bygga en linbana över älven. Detta bla för att knyta ihop historien med linbanan inför Jubileumsutställningen på Liseberg 1923. Utställningen arrangerades då för att högtidlighålla stadens 300-årsjubileum. 300-årsjubileumet inträffade 1921 men blev fördröjt till 1923.

Här kan vi konstatera att historia är viktig för staden. Ibland. Inför 400 års jubileum har Sverigedemokraterna genom Staffan Levinsson lagt en motion om att återuppta firande av Gustav II Adolf, Göteborgs grundare. En tradition som går tillbaka till början av 1800-talet. Och som periodvis varit mycket stort och samlat folksamlingar på Gustav Adolfs torg. Unga som gamla, Göteborgare som utsocknes, svenskar som invandrare. Sida vid sida samlade till fest. I vår budget för staden 2016 budgeterade vi även 200 000 kr för just detta ändamål.

Så sent som 2009 stod Annelie Hulthen själv på Gustav Adolfs Torg och talade. Men sedan dess har det varit tyst. Firandet sträcker sig numera enbart till att sälja bakverk på stadens konditorier. (Traditionen med bakverk sträcker sig ända till Stockholm, men är där inte alls lika goda och de har dessutom en hemsk gul färg).  Men hur länge då? Under dagens KS avslog kommunstyrelsen vår motion med rösterna 12-1 . Det var enbart sverigedemokraternas kommunalråd Lars Hansson som biföll motionen.

I ett samlat yttrande skriver M, Fp, S, MP och V: ”Gustav II Adolf verkade i en helt annan historisk kontext än dagens samhälle och förväntan på såväl kung som kungadöme skilde sig vida från vad som förväntas idag. Vi delar förvaltningens beskrivning av denna tid och de fruktansvärda krig som då präglade Europa men det är trots detta svårt att komma bort från att Gustav II Adolf samtidigt är stadens grundare och därmed alltid förknippad med staden Göteborg” 

Hur ställer sig de styrande till att det står en staty över stadens grundare på torget?
Finns det andra kungar stadens styrande skäms över? Vad säger de om Karl IX och hans historia? Kommer ”kopparmärra” återigen få flytta sig?

Sverigedemokraterna är också fullt medvetna om att Gustav II Adolf regerade i en helt annan historisk och politisk kontext. Det vi vill framhålla och fira är att staden fyller 400 år, och att detta är Gustav II Adolfs förtjänst. Låt oss högtidlighålla detta, tillsammans.

De flesta Europas länder firar nationaldag och hedrar och högtidlighålla historiskt viktiga personer. Varför ska Sverige vara ett undantag?
Om vi skäms för vårt förflutna och förnekar vår historia och kultur kommer vi att upphöra som folk och nation. Är det målet för de styrande i Göteborg?

Låt Gustav Adolfs- dagen bli Göteborgarnas dag igen, unga som gammal, inflyttad som Urgöteborgare.
Låt den inte glömmas och gömmas under 400 jubileet.

Jörgen Fogelklou
Distriktsordförande SD Göteborg
Kommunfullmäktigeledamot SD

Staffan Levinsson
Stadssekreterare SD
Kommunfullmäktigeledamot SD