Sisyfosarbete med temporära bostäder för nyanlända i Göteborg fortsätter. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Sisyfosarbete med temporära bostäder för nyanlända i Göteborg fortsätter.

Den extremt liberala invandringspolitik som Sverige fört under de senaste åren kulminerade förra året. Det blev så allvarligt att den nuvarande regeringen tog till panikåtgärder och stängde Sveriges gränser. Man har nu även skärpt kraven på familjeåterförening.  Åtgärder som vi i SD välkomnar, men som inte är tillräckliga och alldeles för sent påtänkta.  Vi stod dock inte bakom den nya bosättningslagen som klubbades igenom i riksdagen. En lag som ålägger landets kommuner skyldighet att ta emot och se till att det finns bostäder för nyanlända.

När denna lag började gälla fick Göteborgs styrande panik. I ett första desperat försök planerade man att bygga extremt dyra modulhus på 12 olika platser i Göteborg. Planer som mötte ett massivt motstånd från SD Göteborg och många av de boende i dessa närområden.  Efter ett antal möten i de olika stadsdelsnämnderna är nu sex av dessa områden lagda i malpåse.  Ett beslut vi välkomnar, men vi är inte nöjda förens alla tolv platser ligger i samma påse.

Migrationsverket och Mark- och Miljööverdomstolen lägger asylsökandes modulhus på is.
I mitten av juli i år gick Migrationsverket ut med att de modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet för asylsökande nu läggs på is. Det kommer troligtvis innebära stora ekonomiska förluster för de kommuner som ligger långt framme med byggplanerna.  Hit räknas Göteborg.

Även Mark- och Miljööverdomstolen har sagt sitt om tillfälliga bostäder. De bostäder Göteborg planerat anses ha för hög kvalitet och standard för att räknas som temporära.  Jahja Zeqiraj (S) ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg kommentar över domslutet till GP är häpnadsväckande.
– Domen lägger en våt filt över seriösa kommuners ambitioner. Staden kommer självklart att med största kraft och beslutsamhet överklaga domen till Högsta domstolen.

Som fastighetsnämndens ordförande borde hans högsta prioritet vara att med största kraft och beslutsamhet få fram permanenta billiga bostäder åt alla de Göteborgare som idag saknar någonstans att bo. Inte prioritera nyanlända över unga vuxna, studenter eller barnfamiljer som behöver någonstans att bo.

Det är även välkommet att moderaterna nu tycks tagit sitt förnuft till fånga.  Trots att de tidigare röstat för alla planerade boenden i kommunstyrelsen, har de nu intagit den position vi Sverigedemokrater haft.  Moderaternas Hampus Magnusson skriver i GP att han tycker att det är hög tid att kommunen överger tanken på modulhusen.

Trots att både Mark och Miljööverdomstolen sagt sitt, och Migrationsverkets planer på att lägga detta på is driver Göteborgs styrande på likt Sisyfos. Nu är det pråmliknande flytande temporära bostäder som gäller längs Göta Älv.  Sammanlagt vill man erbjuda plats för 300 flytande bostäder och 600 bostäder på kajerna.  Vid röda sten rör det sig om ”större strukturer” dvs pråmar. De flytande delarna av projektet består av moduler i två våningar med bryggor mellan de öliknande enheterna.

Röda sten betecknas av fastighetskontoret som ”välbesökt och uppskattat rekreationsområde för göteborgarna”. Det är också den plats nära Klippans kulturreservat där turister som tar Älvsnabben kan se nästan fri horisont utåt Vinga i väster.

Det är hög tid att kommunen överger tanken på temporära modulhusen som lösningen för nyanlända.  Oavsett om det är flytande pråmar, eller mer dyra hus i Askimsviken. Sverige och Göteborg behöver en flyktingpaus. Vi kan idag inte erbjuda de som kommer hit någonstans att bo. När dagens mottagarsystem inte längre klarar av att hantera det stora antalet som söker sig hit har vi ett system som kollapsat. Vi måste kunna erbjuda ett värdigt mottagande. När vi inte längre kan det måste staten hjälpa till med boenden runt om i landet.

Jörgen Fogelklou
Distriktsordförande SD Göteborg

Lars Hansson
Kommunalråd SD kommunstyrelsen