Segregationen bryts inte med höjd skatt | Sverigedemokraterna i Göteborg

Segregationen bryts inte med höjd skatt

Vi kommer att kämpa för en jämlik skola för alla barn och resurser till barn med behov oavsett var de bor. Det kräver ingen skattehöjning med en krona. Det handlar i stället om att prioritera.

Mikael Wallgren (V) skriver om problemen i vårt samhälle i allmänhet. Stadens satsningar på skola måste öka bland annat och därför lovar Vänsterpartiet att höja skatten i Göteborg med en krona. I sitt resonemang förklarar han att väljare får de politiker de förtjänar och drar paralleller till nyligen genomförda EU-valet där några områden hade lågt valdeltagande. Det verkar som att Mikael Wallgren behöver påminnas om att hans parti styrt staden i tätt samarbete med S och MP i över tjugo år.

HelaGöteborgHar prioriterats bort

Den skola vänstern stått för har satsat hårt på förorten, vilket i sig kan vara riktigt då många elever med stora behov bor där, men tyvärr så har elever i andra stadsdelar glömts eller prioriterats bort. En elev med dyslexi kan lika väl bo i Vasastan som i Bergsjön och autistiska barn bor inte nödvändigtvis i Angered, men stadens styrande politiker har tömt övriga stadsdelar på resurser och fortsätter med det. Jag kan lova Mikael Wallgren liksom hela den rödgröna trojkan att behoven för en bättre skola finns i hela Göteborg. Behov som inte surfplattor löser. Trots detta fortsätter S, V och MP att enögt flytta resurser från vissa stadsdelar.

Kräver ingen skattehöjning

Sverigedemokraterna vill återförstatliga skolan och i kommunen vill vi att skolor ska vara likvärdig i alla stadsdelar. Detta går att genomföra utan enorma skattehöjningar. Det handlar om att prioritera. Vi har sett utvecklingen som gått mot en mer och mer segregerad stad under vänsterns styre. Det är dags att bryta trenden, men det gör vi inte via en högre skatt. Tvärtom så behövs en långsiktig plan för Göteborg. En jämlik skola för alla barn och resurser till barn med behov oavsett var de bor. Det kommer vi att kämpa för.

Artikeln i GP