Segregation och bostadsbrist skapar kriminalitet | Sverigedemokraterna i Göteborg

Segregation och bostadsbrist skapar kriminalitet

Nedan följer en reaktion på det otrygga samhälle som skapats av en ansvarslös politik, förd av framförallt de rödgröna i kommunfullmäktige. Publicerad i GP den 14 september.

Poliser

Skottlossningar verkar numer tillhöra vardagen för göteborgarna. Biskopsgården, Hammarkullen och andra områden har fått en dos av en grym verklighet. Exakt vad själva skottlossningarna beror på säger sig polisen ha en uppfattning om men tiger om detaljer. Klart är att de anser att problemet är så pass stort att de har begärt hjälp från rikspolisstyrelsen för att komma till rätta med vansinnet.

Tyvärr är detta en verklighet för många i dag. I ett hårt segregerat samhälle där många barn växer upp i vetskapen att de kanske inte har en framtid så väljer några den lätta vägen som leder rakt ner i fördärv med kriminalitet som huvudsyssla. Många har föräldrar med låg utbildning och mindre studievana och utgör därför inte det stöd för skolgången som flera andra barn får. När dessa barn sen inser att de ligger efter med skolan och betygen så kanske det inte är så konstigt att några ger upp och tar steget fullt ut i det kriminella livet.

Ansvarslös politik

Vi i SD tror inte att problemen är relaterade till varken etnicitet eller nationalitet. Problemet är resultatet av en ansvarslös politik som gått ut på att ge uppehållstillstånd till en allt för stor mängd människor på en allt för kort tid. Detta har skapat ett utanförskap, ett segregerat samhälle och en nyinrättad fattigdom som för inte så länge sen var mycket ovanlig att ens höra talas om.

Så vad har då unga killar och tjejer för förutsättningar i dagens Sverige? Bortsett från en ibland traumatisk barndom så har de en tung ryggsäck fylld med ett hat mot det samhälle som med ena handen säger, snälla kom hit och med den andra säger, uppfyll våra krav så kanske du får ett understimulerande och lågavlönat arbete.

Det är aldrig på något sätt okej att ta till våld för att hämnas på samhället och det är upp till varje enskild individ att inse det. Det är du själv som avgör om du ska slå slaget eller pressa in avtryckaren. Ingen har rätt att skylla på samhället för sina handlingar men samtidigt så måste samhället kunna ställa upp och ge varje individ en möjlighet.

Begränsa mottagandet

Tyvärr är det detta samhälle som våra styrande politiker har skapat. Utan att tänka igenom sina beslut så tror de att utsatta människor får världens bästa hjälp bara de får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

I stället kunde man ta emot en begränsad mängd asylsökande och ge dem en ärlig chans att bli en del av samhället genom att låta dem redan från start få bo mitt bland oss göteborgare. Få lära sig språket helt naturligt och bli den där extra och viktiga kuggen som hjälper i stället för stjälper. Tyvärr så verkar våra politiker i stället se verkligheten ur en annan synvinkel.

Jonas Ransgård (M) nämnde i GP härom dagen att han trodde problemen berodde på sommarens stängda fritidsgårdar. Vi får väl bara hoppas att detta uttalande var något hastigt påkommet och inte riktigt vad han tror i dag. Kvar ligger dock känslan av att våra politiker inte har den där fingertoppskänslan som krävs.

Bristen på insikt om hur hårt våra stadsdelar har blivit segregerade har både högern och vänstern demonstrerat. Gladeligen har de tagit emot fler människor än vad staden mäktat med. Bostadssituationen i vissa områden har således blivit absurd och tyvärr gäller det även resten av Göteborg. Med ett underskott på cirka 50 000 bostäder så kommer nu svaret som ingen egentligen ville se men som är resultatet av en konsekvent frånvarande ansvarsanalys. Frågan är om vi verkligen kan hjälpa alla som vill komma hit?

Länk till artikel