SD VGR värnar om diabtesfötter | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD VGR värnar om diabtesfötter

Artikel publicerad i GT den 23 April 2018  https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/vgr-maste-forbattra-sitt-arbete-mot-diabetesfotter/

SD anser att ett systematiserat arbete mot diabetesfötter måste införas i VGR. Idag utförs det fler amputeringar än  rikssnittet i VGR och många av dessa kan förhindras genom en god förebyggande vård och uppföljning av patienterna och deras fötter. Detta kommer att spara både lidande för patienterna och mycket pengar.