SD vågmästare i tre frågor på dagens kommunstyrelsemöte. | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD vågmästare i tre frågor på dagens kommunstyrelsemöte.

Under dagens kommunstyrelsemöte (beslutsärenden) fanns det ett antal punkter på dagordningen där vi Sverigedemokrater återigen blev vågmästare.  Pga av ”bordläggningskulturen” blev det ”bara” 3 stycken ärenden där vi var tungan på vågen. Vi biföll två yrkanden från Alliansen, samt ett från de styrande röd-grön-mörkröda.

I det sista som handlade om remiss från Finansdepartementet – En kommunallag för framtiden, yrkade vi först på vårt egna förslag, men stödde efter vårt förslag fallit de De röd-grön-mörkröda. Detta pga av deras avstyrkan till majoritetsstyre, som liknade vårt förslag.

Vill de övriga partierna veta hur och varför vi tänker rösta, så finns vi ett telefonsamtal bort.

Vi ställer oss också frågan varför KS hela tiden bordlägger ärenden. Idag bordlades 15 st ärenden, inkl redan bordlagda ärenden.
Det finns ärenden/ motioner de bordlagt nu 4 gånger.  De har 12 st politiska sekreterare var. Man kan tycka att de borde hinna med att läsa in sig. Det klarar vi Sverigedemokrater med våra 4.

Men kanske det mest anmärkningsvärda är att ett yrkande från SD ang ”Handlingsplan för ANDT”
Att målet på tobaksområdet i handlingsplanen ändras till Nollvision för bruk av tobak för ungdomar under 18 år, avslogs med 12-1

De styrande tycker alltså inte att vi ska ha en nollvision för personer som är för unga för att handla tobak.
Jag tar mig åter för pannan.