SD säger ja till en folkomröstning om trängselskatten | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD säger ja till en folkomröstning om trängselskatten

Den fullmäktigeledamot som ändrar sig och röstar för folkomröstning kan bli göteborgarnas hjälte, skriver Mikael Jansson (SD).

trangsel

Hur det västsvenska infrastrukturpaketet slutligen utformas kommer att följa göteborgarna och de som reser mycket i Göteborg lång tid framöver. Det finns tyvärr all anledning att vara kritisk till två objekt i paketet, trängselskatten och Västlänken.

Västlänken är det klart dyraste objektet i det Västsvenska paketet. Utan Västlänken hade behovet att ens fundera över en trängselskatt inte funnits. Om Västlänken blir den enda stora satsningen på kollektivtrafik i Göteborg är det förfärande. Göteborg behöver en modern kollektivtrafik med hög medelhastighet som löser resandet i och runt Göteborg.

Den politiska majoriteten i Göteborg har bestämt att en stor förtätning av boende och arbeten ska ske i centrala staden samtidigt som bilismen stryps. Detta är att ta en stor risk. Kollektivtrafik är långt ifrån mogen att klara detta.

Bygga bort trängseln

Om Göteborgs kommunledning tog sitt förnuft tillfånga och i stället förtätade staden i flera kärnor runt centrum kunde trängseln byggas bort med hjälp av planfri modern kollektivtrafik. Sådan kollektivtrafik finns i Stockholm och i de flesta städer på kontinenten. Först med en sådan lösning finns det något att bygga vidare på i framtiden.

Varför den korta och dyra Västlänken, som inte löser göteborgarnas reseproblem utan endast stödjer ett ganska litet flöde av inpendlare, är så självklar ställd mot att den kostar minst 20 miljarder kronor är svårt att förstå.

Situationen inför torsdagens kommunfullmäktige påminner om situationen inför beslutet om ATP i riksdagen 1958. Då hängde det på en göteborgsk riksdagsman, folkpartisten Ture Königsson, som frångick partilinjen och därigenom skapade majoritet för införande av ATP.

Den fullmäktigeledamot som ändrar sig på torsdag och röstar för folkomröstning kan bli göteborgarnas hjälte.

Mikael Jansson (SD)

Publicerat i GP Debatt 17:e maj 2013