SD i Västra Götalandsregionen | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD i Västra Götalandsregionen

Representanter från valkrets Göteborg

Regionfullmäktige Västra Götaland

Representanter från Göteborg i  Västra Götalands Regionfullmäktige

Regionråd
Håkan Lösnitz
hakan.losnitz@sd.se
070-338 33 70

Ledamöter
Krista Femrell, krista.femrell@sd.se
Björn Tidland, bjorn.tidland@sd.se
Yvonne Stafrén, yvonne.stafren@sd.se
Hans-Göran Gustafsson, hans-goran.gustafsson@sd.se

Ersättare
Jutta Kjaerbeck, jutta.kjaerbeck@politiker.goteborg.se
Martina Lundquist, martina.lundquist@sd.se
Bengt Hansves, bengt.hansves@sd.se
Sylvia Håkansson, sylvia.hakansson@sd.se

Nämnder och styrelser i Regionen

Göteborgs representanter i nämnder och styrelser i Västra Götalandsregion

Patientnämnden Göteborg
Pernilla Börjesson, pernilla.borjesson@sd.se

Miljönämnden
Jakob Viebke, jakob.viebke@sd.se

Övervakningsnämnden Göteborg
Per-Håkan Eklund, per.hakan.eklund@sd.se

kulturnämnden
Håkan Lösnitz, hakan.losnitz@sd.se
Jan Hermfelt, jan.hermfelt@sd.se

Styrelsen för Botaniska Trädgården Göteborg
Anna Silvén, anna.silven@sd.se

Film i Väst
Jörgen Fogelklou, jorgen.fogelklou@sd.se

styrelsen för Göteborgs Symfoniker
Eleonore Gren, eleonore.gren@sd.se

Göteborgs operan AB
Björn Tidland, bjorn.tidland@sd.se

Styrelsen för kulturutveckling
Björn Tidland, bjorn.tidland@sd.se

Styrelsen för sjukhusen i väster
Birgitta Thörn, birgitta.thorn@sd.se

Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd
ledamot Håkan Lösnitz, hakan.losnotz@sd.se
ledamot Krista Femrell, krista.femrell@sd.se
Ersättare Martina Lundquist, martina.lundquist@sd.se
Ersättare Hans-Göran Gustafsson, hans-goran.gustafsson@sd.se