SD i Göteborgs kommun | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD i Göteborgs kommun

Förtroendevalda i Göteborgs kommun

Förtroendevalda i Göteborgs nya nämnder

Socialnämnd Nordost
Pernilla Börjesson, pernilla.borjesson@sd.se
Per-Eric Trulsson, per-eric.trulsson@sd.se

Socialnämnd Hisingen
Håkan Lösnitz, hakan.losnitz@sd.se
Birgitta Thörn, birgitta.thorn@sd.se

Socialnämnd Centrum
Agneta Kjaerbeck, agneta.kjaerbeck@sd.se
Veronica Oxklint, veronica.oxklint@sd.se

Socialnämnd Sydväst
Marcus Lüthje, marcus.luthje@sd.se
Anna Silvén, anna.silven@sd.se

Nämnden för funktionsstöd
Krista Femrell, krista.femrell@sd.se
Jan Hermfelt, jan.hermfelt@sd.se

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Martina Lundquist, martina.lundquist@sd.se
Michael Olsson, michael.olsson@sd.se

 

Förtroendevalda i facknämnder

Kulturnämnden
Jörgen Fogelklou, jorgen.fogelklou@sd.se

Idrott och Föreningsnämnden
Lena Ferm, lena.ferm@sd.se

Lokalnämnden
Mikael Karlsson, mikael.karlsson2@sd.se 

Park- och naturnämnden
Björn Tidland, bjorn.tidland@sd.se

Miljö och klimatnämnden
Tony Liljendahl, tony.liljendahl@sd.se
Pedram Shirinbolaghi, pedram.shirin.bolaghi@sd.se

Konsument och medborgarnämnden
Rasmus Ragnarsson, rasmus.ragnarsson@sd.se
Rolands Saniks, rolands.saniks@sd.se 

Revisorsnämnden
Hans-Göran Gustafsson
Stefan Dahlén

Valnämnden
Yvonne Stafrén, yvonne.stafren@sd.se