SD Göteborg syns i debatten | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Göteborg syns i debatten

GP

Idag fick vi ännu en replik publicerad i GP. Denna gång gäller det ett svar till de röd-gröna som styr staden och som gick ut i en debattartikel och deklarerade att dom inte ville ha en folkomröstning i Göteborg gällande trängselskatten.

      Göteborg förtjänar en vision

Sverigedemokraterna i Göteborg påpekade redan i januari 2010 att infrastrukturen kring staden är av nationellt intresse och bör betalas av statliga medel. Under samma anförande i kommunfullmäktige ifrågasatte vi även effekten av trängselskatten som skall ge 12-14 miljarder under 25 år. Pengar som skall finansiera bland annat en tågtunnel under Göteborg med en starkt ifrågasatt nytta.

Kostnaden för att gräva upp centrala Göteborg under de 12 år som bygget av Västlänken beräknas att ta kan med stor sannolikhet stiga till enorma kostnader vilket flera stora byggprojekt tidigare visat sig göra. Redan i dag har Trafikverket beräknat att kostnaderna ökar med 15 miljarder till ofattbara 35 miljarder. Detta anser Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) att vara en viktig satsning för staden.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att de rödgröna inte klarat av att köpa dugliga spårvagnar. Staden är även byggd på lera vilket gör alla tunnelbyggen enormt kostsamma.

2010 krävde Mikael Janssson (SD) en folkomröstning om trängselskatten. Något som ignorerades. Man får verkligen hoppas att de rödgröna inser att de inte bara gräver sin egen grav utan också göteborgarnas om partierna inte ställer upp på en folkomröstning nu.

Var är visionerna för ett framtida Göteborg? Hur tänker sig den styrande trojkan en infrastruktur där befintlig modern teknik tillåts underlätta livet för invånarna?

Sverigedemokraterna har en vision och kommer att i en nära framtid ge göteborgarna information om hur modern teknik kan ge hela regionen en rejäl skjuts framåt utan att vare sig kräva kostsamma tunnlar i stadens lervälling eller en orättvis trängselskatt.

Jimmy Ståhl (SD)

David Lindh (SD)