SD Göteborg påverkar. | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Göteborg påverkar.

oppositionspartiet_rosa_smallPå senare tid har vi märkt hur det övriga allianspartierna i Göteborg nu mer och mer sneglar på SDs politik och de förslag vi lägger. De har tidigare i princip aldrig bifallit några av våra förslag. Vi märker dock hur de allt oftare lämnar in egna yttrande och yrkande som är mer eller mindre kopior på SDs förslag. Något vi naturligtvis välkomnar.

Inför kommande kommunstyrelsen lade vi ett yrkande Angående ”Justitiedepartementets remiss SOU 2015:25,” där man bla vill ta bort kravet på svenskt medlemskap för säkerhetsklassade yrken, innehållande följande två att satser:

SD Yrkar på att: Inkludera följande text i KS remissyttrande

1)Göteborgs Stad motsätter sig att svenskt medborgarskap inte längre ska vara ett krav för att inneha en säkerhetsklassad anställning. Med en ökad andel utrikes födda i vårt land måste vi istället öka kraven för säkerhetsklassad anställning. Idag finns det personer som lever och verkar i Sverige samtidigt som de har samröre med terrororganisationer.

2)Utredningen bedömer att säkerhetsprövningen inte bör utvecklas mot ett klareringssystem.Denna åsikt delar inte Göteborgs Stad. För att samarbeta med andra europeiska stater mot terrorhot är det viktigt att vi har en samsyn då vi säkerhetsprövar personal. Detta är särskilt viktigt när vi har personer i vårt land som kommer från andra länder i syfte att skada vårt land. Dessa kommer hit i skydd av vår milda migrationspolitik, vilket Göteborgs Stad tycker är allvarligt.

Strax efter det lämnar M Fp och KD in följande:

Att uttala att svenskt medborgarskap ska förbli ett krav för innehav av säkerhetsklassad anställning hos stat, kommun eller landsting.

Om Martin Wannholt  håller med oss kan vi tillsammans få majoritet för detta  i Kommunstyrelsen.

I dagarna har även Moderaterna och KD bifallit en att sats i Staffan Levinsson (SD) motion i Kommunstyrelsen. Även om det bara är en att sats och inte hela motionen, så är det ett litet steg på väg. Den beröringsskräck vissa levt med, helt i onödan börjar nu så sakta att avta. Det var på tiden!

För det är hög tid att vi börjar samarbeta.
Sitt eget parti eller en personliga prestige för inte stå i vägen för Göteborg och Göteborgarnas bästa!

Framåt Förändring Tillsammans!