SD Göteborg 2018-2019 | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Göteborg 2018-2019

SD Göteborgs höll igår årsmöte för 2018 är. Efter drygt 2 timmar valde ett av det största årsmötet någonsin en ny styrelse för den viktiga valåret 2018.
Även listor till fullmäktige och regionfullmäktige avhandlades. Dessa presenteras i sin helhet inom kort.

Vi vill passa på att tacka den avgående styrelsen och presentera SD Göteborgs styrelse för 2018.

Jörgen Fogelklou – Ordförande,
Håkan Lösnitz – Vice ordf och ny distriktssekreterare. Håkan är också områdesansvarig för Hisingen, samt ansvarig för kandidatutbildningsgruppen.
Agneta Kjaerbeck – andre vice, Ansvarsområde västlänksgruppen, och utbildningsgruppen.

Ledamöter

Jimmy Ståhl – Riksdagsledamot med erfarenhet från tidigare valrörelser.
Krista Femrell – Kontaktperson SD Kvinnor
Karl Robbjens – Stort kontaktnät både i förorten som i centrum. – kommer driva projektet ”förortsatsningen” inför valet
Peter Wennerholm – ansvarområde valet 2018,
Pernilla Börjesson – Nyval Ungsvenskarna, områdesansvarig Nordost
Henrik  – Nyval, Ansvarsomårde ekonomi och kassör. Revisorssuppleant för SD Riks,

Suppleanter

Andreas Holmlund – Nyval
Markus Luthje – Omval
Rasmus Ragnarsson – Nyval
Anna Silven – Nyval (tidgare ledamot styrelse)
Christer Hätting – Nyval (tidgare ledamot styrelse) omådesansvarig Väster

Nu går vi in i valrörelseläge!
Hälsningar styrelsen 2018-2019