SD Göteborg 2017 | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Göteborg 2017

Gårdagens årsmöte lockade över 150 medlemmar. Det blev det största årsmöte i SD Göteborgs historia. Vi vill härmed tacka alla inblandade till att det blev ett lyckat möte.Till alla som hjälpte till både innan och efter, med allt från att baka, boka, ställa i ordning, ljus, ljud, till alla de som hjälpte till att städa undan efteråt. Ett extra tack till presidiet som höll ordning på mötet. (Även om det inte behövdes). Den nyvalda styrelsen tackar också den avgående styrelsen.


Den nyvalda styrelsen består av:

Ordförande: Jörgen Fogelklou
Vice ordförande: Christer Hätting
2:e vice ordförande: Agneta Kjaerbeck

Ledamöter:
Lars Hansson
Krista Femrell
Jimmy Ståhl
Peter Wennerholm
Christer Hjärpe
Karl Robbjens

Suppleanter:
Roger Andrén
Anders Björkroth
Marcus Lüthje
Cecilia Forsmark
Olle Hagberg
Saknas på bilden: Olle Hagberg.

Vi håller vårt första styrelsemöte måndagen den 3/4
Min ambition för detta verksamhetsår är att nå ut till fler medlemmar och sympatisörer i våra valkretsar, och få dessa att aktivera sig.