SD Fjärde största parti i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD Fjärde största parti i Göteborg

Sverigedemokraterna nu fjärde största parti i Göteborg!

Sentio research har under perioden 8 – 16 februari frågat Göteborgs innevånare vilket parti man skulle rösta på till kommunfullmäktige i Göteborg. Sverigedemokraterna ökar med ca 25% sedan valet 2014 och landar på 8,8%. Ett resultat som i denna mätning skulle innebära att SD går från sjätte största parti till att blir det fjärde största  i Göteborgs kommunfullmäktige.
Så här kommenterar Jörgen Fogelklou ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg
– Det är naturligtvis glädjande att vi ökar, även om man alltid skall ta enskilda mätningar med en nypa salt. Med denna ökningstakt kommer vi nå vårt mål att fördubbla våra mandat 2018.  Den här mätningen beställdes och genomfördes delvis innan vårt engagemang och kampanjande mot stadens planerade asyl- och flyktingboenden. Det massiva folkliga motståndet har inte fångats upp i den här mätningen. Det är dock ställt utom rimlig tvivel att flyktingfrågan nu är den klart enskilt viktigaste frågan för de tillfrågade. Det är också glädjande att vi har de mest trogna väljarna bland alla.

Flyktingfrågan är den enskilt viktigaste frågan för Göteborgs invånare.

I samband med undersökningen ställdes en helt öppen fråga. ”Vilken enskild fråga tycker du är viktigast för Göteborg när du väljer parti vid nästa val? ” Det visar sig att flyktingfrågan är den enskilt viktigaste frågan.

– Det är självklart att den stora migrationsvåg vi såg förra året påverkar människor i högsta grad. Vi Sverigedemokrater i Göteborg har lagt ner mycket tid och energi på att bredda vår lokala politik. Vi lägger idag yrkanden i nästan varje fråga i kommunstyrelsen. Samt att vi interpellerar och motionerar som aldrig förr i kommunfullmäktige. Detta för att visa att vi är ett politiskt alternativ i Göteborg. Denna undersökning visar att vi kanske måste bli ännu tuffare, och eventuellt fokusera än mer på vår kärnfråga. Ingen skall behöva undra vart vi står i den frågan! Säger Lars Hansson, kommunalråd.