SD: Dela klasserna efter kunskap | Sverigedemokraterna i Göteborg

SD: Dela klasserna efter kunskap

Publicerat på GP 2/9 2015
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2819396-sd-dela-klasserna-efter-kunskap
jörgen

Studiemotiverade och högpresterande elever hämmas i dagens skola. Ett sätt att förbättra likvärdigheten vore att dela upp skolklasserna efter kunskapsnivåer. Alla elever skulle vinna på det, skriver bland andra Jörgen Fogelklou (SD).

Det är inte bara de svenska skolresultaten som faller fritt. Även likvärdigheten faller eftersom kommuner med bättre ekonomi kan erbjuda högre löner och attrahera kompetens.

Genom att förbättra studiemiljön för studiemotiverade eleverna skulle många elevers resultat höjas.

I stället för parallellklasser som läser samma ämnen på samma nivå och takt bör det i större utsträckning ske en kunskapsgruppering. I klasser präglade av ordningsproblem hämmas alltid de elever som är studiemotiverade.

Kunskapsnivågrupperingar skulle ge studiemotiverade och högpresterande eleverna en bättre studiemiljö och möjlighet att utmanas mer. Det skulle också innebära att elever med mindre förkunskaper ges möjligheten att studera långsammare med mer fokus på enklare områden. Detta skulle gagna både låg- och högpresterande elever då alla ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Kan sporra varandra

Liknade förslag har tidigare kritiserats, främst av socialister, för att det tydliggör de elever som är lågpresterande. Argumentet faller eftersom elever och lärare redan nu har god kännedom om olika elevers kapacitet. En uppdelning utifrån kunskapsnivå skulle innebära att elever med liknande kunskapsutmaningar kan sporra varandra.

Sverige är i stort behov av spetskompetens inom många områden. Att inte utmana och utveckla de som har potential att bli framtidens spetskompetens är ett resursslöseri vi inte har råd med. I dag dräneras Sverige på kompetens när förortselevers studiedrömmar krossas av stökiga och otrygga skolmiljöer. Alldeles för lite hänsyn visas för de studiemotiverade eleverna som vill gå fortare fram. Detta leder till att duktiga elever inte når sin fulla potential. Ordning och reda måste råda inom skolan och alla elever bör få undervisning på en nivå som passar dem.

Det är symptomatiskt för socialdemokratisk politik att inte vilja att någon ros växer högre än de andra. Vi har dock inga problem med att vattna de rosor som har kapacitet att växa sig extra höga. Mycket kan göras för att förbättra skolan. En bra början är att satsa på de som satsar på sig själva.

Tobias Andersson (SD)
förbundsordförandekandidat SDU, utbildningspolitisk utskottsledare SDU

Dennis Diukarev (SD)
vice förbundsordförandekandidat SDU

Jörgen Fogelklou (SD)
ordförande SD Göteborg