Pressmeddelande ang Hakefjord | Sverigedemokraterna i Göteborg

Pressmeddelande ang Hakefjord

För ett tag sedan avslog mark- och miljööverdomstolen ansökan om vindkraftpark i Hakefjord i Göteborgs hamninlopp. Detta beslut överklagades av de rödgrönrosa. Sverigedemokraterna konstaterar med glädje att mark- och miljööverdomstolen inte tar upp denna överklagan. Vindkraftparken kommer således inte att byggas. Vi röstade emot ansökan redan i kommunfullmäktige. Vi anser att vindkraftparken i hamninloppet stör sjöfartstrafik och rekreation så mycket att den inte ska byggas. Vi eventuellt bygge riskerar föroreningar från avfallsmassor att komma ut i havet. Dessutom har elproduktionen kraftigt överskattats. Dessa argument sammantaget har lett till att sverigedemokraterna Göteborg hela tiden motsatt sig vindkraftparken.