PRESSMEDDELANDE! | Sverigedemokraterna i Göteborg

PRESSMEDDELANDE!

Efter dagens genomgång av ”Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid borttagande av trängselskatten” kan vi konstatera att det finns andra finansieringsalternativ, men att den politiska viljan att genomföra några av dessa, verkade tämligen låga.

Vi Sverigedemokrater, anser att några större medfinansieringar som åligger stadens invånare egentligen inte behövs, då Västlänken (den del som slukar störst andel pengar) inte bör genomföras.
Något dagens genomgång inte alls tog hänsyn till.
Det finns både bättre – och billigare alternativ än att gräva upp staden under en åttaårs period.

All offentlig makt utgår från folket.
Sverigedemokraterna är det enda parti som har röstat nej till trängselskatten i Göteborgs kommunfullmäktige, vi har hävdat att Stadens högst beslutande organ – skall lyssna på folket. Göteborgarna sa klart och tydligt ”Nej till trängselskatten”, i samband med val till Riksdag, kommun- och landsting. Att inte följa det förstärkta folkinitiativet är på ren svenska ett förakt mot väljarna.

Infrastruktur – som är till gagn för hela riket, bör naturligtvis fördelas rättvist. Göteborgare är med och betalar viktig infrastruktur till både storstäder och landsbygd via skattesedeln, självklart skall det fungera på samma sätt när Göteborg behöver förnya och bygga ut infrastrukturen här.

Det självklara finansieringssättet om nu västlänken mot all förmodan byggs – är att lägga det på skattesedeln, det rör sig då om ca 5 öre. Skulle det enbart läggas på regional skatt handlar det om ca 30 öre.

Sverigedemokraterna Göteborg.