PRESSKONFERENS SD BUDGET 2017 | Sverigedemokraterna i Göteborg

PRESSKONFERENS SD BUDGET 2017

VÄLKOMMEN TILL SD GÖTEBORGS PRESSKONFERENS BUDGET 2017

cover2017LADDA NER VÅR BUDGET FÖR 2017 HÄR!

När: kl 10:30 Tis 31/5

Var: Sjöfartssalen, 2:a våningen stadshuset

Vi presenterar våra besparingar och satsningar, och ger tid för eventuella frågor.

Några av våra satsningar inför 2017 nedan.

* Stadsdelsnämnder- omfördelar 1 miljard kr av resurserna mer rättvist
Inom stadsdelsnämnderna föreslår vi en omfördelning av resurserna. I staden finns idag en resursfördelningsmodell som mestadels bygger på etniskt ursprung. Vi står inte bakom den modellen.

* Satsning mot våldsbejakande extremism

* Extra ordningsvakter för att avhysa tiggare i offentliga miljöer

* Vi bygger bort kön till äldreboende

* Återvandringsnämnd

* Extra gatuunderhåll

* Fotbollsplaner konstgräs,

* Förbättrad skolmat,

* Investeringar i fler elbilar

* Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet,

* mm mm

Beräknat överskott på 566 miljoner kr

Göteborg Stads ekonomi har kraftigt försämrats under 2010-talet. Det beror på att kostnaderna för verksamheten har ökat mycket snabbare än vad motsvarande intäkter har gjort.

För att råda bot på denna dåliga strukturella utveckling har vi genom noggranna prioriteringar nått ett prognostiserat resultat på 566 miljoner kr för år 2017, eller 366 miljoner kr mer än den styrande minoriteten. Därmed tar vi ett betydligt mer långsiktigt ansvar för staden än vad de gör. Vår budget präglas av en god ekonomisk hushållning där en skälig andel av investeringarna finansieras med egna överskottsmedel.