Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 7

Sverigedemokraterna

 • Trafiken i Göteborg är en rödgrönblå röra

  Av jorgen.fogelklou den 24 november, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-11-24  http://www.gp.se/nyheter/debatt/trafiken-i-g%C3%B6teborg-%C3%A4r-en-r%C3%B6dgr%C3%B6nbl%C3%A5-r%C3%B6ra-1.4860815 

  Den förda trafikpolitiken i Göteborg är helt felaktig. Den löser inte problemen utan försvårar för trafikanterna i stället. Dessutom behövs miljövänliga bilar även i framtiden, skriver Staffan Levinsson (SD).

  Gator stängs av och smalnas av. Olika trafikanter blandas på cykelfartsgator i stället för att separeras. Kollektivtrafiken har försummats. Spårvägen har endast byggts ut marginellt. Alltför mycket kollektivtrafik går genom Brunnsparken och Drottningtorget.

  I den nya trafikstrategin ska biltrafiken minska med 25 procent trots att Göteborg växer kraftigt. Det går inte ihop. SD anser att miljövänliga bilar behövs i framtiden. De rödgröna är huvudansvariga men även allianspartierna har stor skuld i detta.

  Fler problematiska exempel

  Här är några fler problematiska exempel:

  • Ny älvförbindelse för kollektivtrafiken mellan Stigberget och Lindholmen har diskuterats sedan 50-talet utan att byggas. SD vill bygga den snarast.
  • De rödgröna vill göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard med klart sämre framkomlighet. Borgarna har nu accepterat detta. SD har som enda parti röstat emot dessa planer.
  • Allt fler farthinder byggs med försämrad framkomlighet och sämre arbetsmiljö för yrkeschaufförer som följd.
  • Den nya Hisingsbron är för låg. SD vill ha samma brohöjd som i dag så att framkomligheten säkras.
  • Västlänken kommer att leda till oerhörda trafikstörningar under bygget. Dessutom är nyttan begränsad eftersom den bara når centrala staden. Västlänken har vi konsekvent motsatt oss.
  • Aspekterna av linbanan över älven är inte utredda till fullo. Sådant som måste belysas är om resenärer väljer andra färdsätt än linbanan vid kraftiga vindsvajningar, säkerhet i och elförsörjning av kabinerna.

  Fler aspekter att beakta är att Göteborg med hamnen är ett viktigt transportnav och att fordonsindustrin är oerhört viktig för ekonomin.

  Politik som gör skillnad

  Vad vill SD göra? En hel del faktiskt.

  Bygga järnvägsspår i två plan på Centralstationen och vidare till viktiga knutpunkter på Hisingen som Lindholmen och Volvo Torslanda. Återuppbygga spårvägen i Bräcke, bygga ny spårväg mellan Brunnsbo och Redbergsplatsen samt Mölndal och Frölunda. Utreda stadsbana som når hela Göteborg till skillnad mot Västlänken. Bygga planskild spårväg i Munkebäcksrondellen och på Åkareplatsen. Anslå 50 miljoner kronor extra till det eftersatta gatuunderhållet.

  Dessa förslag har vi lagt fram de senaste åren men alla har stoppats av de övriga nej-sägande partierna. De trafikproblem vi har i dag är bara en föraning om vad som komma skall.

  Staffan Levinsson (SD)
  kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Mer info
 • Det enda M övar är sin retorik

  Av jorgen.fogelklou den 13 november, 2017
  0

  Publicerad på GT 2017-11-13 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/det-enda-m-ovar-ar-sin-retorik/

  SD betraktar Nato som en vän men det gynnar inte Sveriges säkerhet att gå med i samma säkerhetsallians som Turkiet. I stället bör Sverige ingå försvarsallians med Finland, skriver Sverigedemokraterna i en replik till Moderaterna i Göteborg.

  Moderaterna påstår att de värnar mer om Sveriges försvar än SD, vi inom SD hävdar motsatsen. Vems påståenden är felaktiga? Man kan säkert försöka vinna en debatt genom att komma med falska påståenden, men när historien skrivs så blir bilden oftast mer korrekt. Många känner till att Fredrik Reinfeldts regim sänkte försvarsanslaget från en mycket låg nivå med ytterligare 14,3 procent under sina 8 år vid makten och att försvaret då betraktades som ”ett särintresse”.

  Moderaterna säger i dag att de vill öka försvarsanslagen till 2 procent av BNP på sikt. Det är bra att man ansluter sig till den linje SD drivit sedan länge, men med tanke på Moderaternas försvarsfientliga politik under åren vid regeringsmakten så krävs det mer än vackra ord för att övertyga oss om deras nyväckta försvarsvurm. Så sent som 2013-2014 gjorde Moderaterna sitt bästa för att tona ned varningar för att upprustningarna i vårt närområde påverkat vår säkerhet negativt och att vi måste reagera på detta. Det var ytterst motvilligt som man gav med sig i den frågan.

  Angående hotbildsanalys är SD tydliga. Vi anser precis som Finland att det är kontraproduktivt att peka ut en fiende i fredstid. Däremot är det viktigt att se på Sveriges relativa försvarsförmåga. Om vår försvarsförmåga försämras på grund av kraftig upprustning i närområdet så ökar detta hotbilden. För att kompensera för den ökade hotbilden föreslår vi därför, liksom Liberalerna, en kraftig ökning av försvarsanslaget. Moderaterna har däremot ännu bara pratat och övat sin retorik utan att komma med skarpa förslag.

  SD betraktar Nato som en vän och erkänner deras självklara roll som motvikt mot de aggressiva stormakterna Kina och Ryssland. Däremot anser vi inte att det ökar Sveriges egen säkerhet att ingå i samma allians som exempelvis det auktoritära Turkiet. Ett annat och bättre sätt att omedelbart höja tröskeleffekten är att ingå en försvarsallians med Finland. 

   

  Otydliga på ett farligt sätt är däremot Moderaterna, när de med Gunnar Hökmark i spetsen, i EU-parlamentet röstat för ett EU-gemensamt försvar. Samtidigt säger partiet i Sveriges riksdag nej till samma försvarsunion. Här framträder bilden av ett parti utan vare sig kapten eller bestämd säkerhetspolitisk kurs.

  Lokalt gäller att Sveriges största hamn i Göteborg naturligtvis är värd att försvara, men det krävs mer än luftvärn och ett ”regemente”. För att hålla hamnen öppen krävs minröjnings- och ubåtsjaktförband, som regelbundet övar i aktuella miljöer redan i fredstid.

   

  Mikael Jansson (SD)
  Försvarspolitisk talesperson

  Matz Dovstrand (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Håkan Lösnitz (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Anna Borgström (SD)
  Statsvetare

  Mer info
 • Replik: Ni sprider lögner om vår politik

  Av jorgen.fogelklou den 29 september, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-09-29 http://www.gp.se/nyheter/debatt/ni-sprider-l%C3%B6gner-om-v%C3%A5r-politik-1.4683702

  Våra politiska motståndare kokar soppa på en spik och kopplar okunnigt ihop SD med Nordiska motståndsrörelsen NMR. SD arbetar aktivt för att människor som flyttar hit skall bli en del av det svenska samhället. Och vi vill utreda en kriminalisering av NMR, skriver Johan Johansson, Ungsvenskarna och Jörgen Fogelklou (SD).

  NMR och SD, 27/9

  Det nu är mindre än ett år kvar till valet 2018. Tyvärr märker vi redan nu samma tendenser som inför tidigare valrörelser. Politiska motståndare och media försöker måla på oss sverigedemokrater epitet och åsikter som är direkt felaktiga. En av dessa är f d ordförande för LUF, Henrik Edin. Han skriver bland annat att Sverigedemokraterna och NMR har ett ”obestridligt släktskap” och vi har ”ideologiska likheter”. Återigen kokar politiska motståndare soppa på en spik, i stället för att framföra sakliga argument.

  Vi kan lätt konstatera att Henrik Edin antingen är helt okunnig om vår politik eller ljuger. Han anser att tre särdrag förenar oss:

  SD och NMR är emot mångkultur. Sanningen är att Sverigedemokraterna är emot den mångkulturalism och segregation som skapats de senaste decennierna genom svensk invandringspolitik. Det Edin glömmer nämna är att SD faktiskt arbetar aktivt för att människor som flyttar hit skall bli en del av det svenska samhället. NMR vill ”rasbedöma” och skicka ut alla människor som inte tillhör deras idealbild. Visst är det en stor skillnad?

  SD och NMR anser att det finns en konspiration som styr samhället. Det stämmer att SD talar om att det finns ett vänsterliberalt etablissemang, det är dock ingen konspiration utan fakta. Decemberöverenskommelsen – behöver man säga mer?

  SD och NMR sägs ”förbehållslöst attackera” två grupper av människor. Det stämmer inte, SD har aldrig pekat ut en grupp människor och attackerat dem. Däremot har SD kritiserat en anpassning till islam som har skett och sker på vissa håll i Sverige.

  Tar avstånd från extremism

  Slutligen tycker vi att det är olyckligt att NMR skall demonstrera i Göteborg, dock måste vi komma ihåg att det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Vi vill dock gå längre än många andra partier och utreda en kriminalisering av organisationen NMR.

  SD tar naturligtvis avstånd från all form av extremism och rasism och vi har uttryckt våra sympatier för dem som kommer att drabbas av lördagens demonstration.

  Johan Johansson
  kontaktperson Ungsvenskarna Göteborg

  Jörgen Fogelklou (SD)
  distriktsordförande Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • SD och Fi: fullmäktiges motsatser

  Av jorgen.fogelklou den 10 september, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-09-10 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sd-och-fi-fullm%C3%A4ktiges-motsatser-1.4614565

  Sverigedemokraterna pratar mest i kommunfullmäktige. Feministiskt initiativ minst. De två partierna är varandras motpoler i allt.

  I SD:s fullmäktigegrupp finns bara män. I Fi:s bara kvinnor.
  SD har under mandatperioden lagt 36 motioner – överlägset flest av alla partier. Fi har ännu inte lagt en enda.
  I relation till sin storlek är SD:s fullmäktigegrupp den som pratar mest av alla. Fi talar minst – tre av SD-politikerna talar faktiskt mer på egen hand än hela Fi:s förtroendevalda gör tillsammans.
  Inget av partierna har ordinarie platser i någon av nämnderna, kommunfullmäktige är den viktigaste arenan för dem båda. Ända har de valt så olika väg.
  Stina Svensson tar emot Fi:s lokaler i Majorna. Rosa lampor och en gigantisk whiteboard, där tiden fram till valet ritats upp, spår av kastade ägg på ett av fönstren.

  Hon säger att fullmäktige är ett viktigt forum för att föra fram var partiet står, och att det hade varit bra om fler väljare tittade och lyssnade ”men det kanske inte är världens mest lattjo arena. Det är inte chips och cola, direkt”. Att partiet talar så mycket mindre än andra är inget hon tänkt på.
  – Vi gör ju allt på fritiden. Därför kan vi inte springa på alla bollar. Det blir svårt med tid, helt enkelt. Vi har våra expertområden som vi koncentrerar oss på.

  Sverigedemokraterna har tre ledamöter som var och en talar mer än vad ni gör tillsammans. Vad tänker du om det?
  – De kan gå upp och läsa en dikt ”sten är mindre än grus” – eller vad var det han sa? Att uppta talartid för sådant för inte demokratin eller debatten framåt. Vi är inte så mycket för att gå upp och blaja. Vi vill prata fakta och politik. Vi går upp när det tillför något.

  Det är fler än Stina Svensson som reagerat på hur Sverigedemokraterna springer upp och ned i talarstolen, ibland är det fyra-fem ledamöter som går upp i ett och samma ämne och säger likartade saker.
  Sverigedemokraternas lokale ordförande, fullmäktigeledamoten Jörgen Fogelklou, är medveten om att andra partier pratar om att SD medvetet försöker dra ut på tiden – men han säger att de inte gjort så, förutom vid ett tillfälle.
  – Men vi har inte haft några restriktioner. De som vill gå upp och prata får göra det. Så i början gick alla upp och pratade i alla ämnen och sa samma sak.
  Eftersom de var nya behövde de peppa varandra för att våga gå upp, säger han. Kanske ledde det till att de tog för mycket plats. Nu försöker de styra det så att alla inte säger samma sak, men partiet låter fortfarande alla ledamöter som vill tala göra det.

  Skillnaden mot partiets förra fullmäktigegrupp är enorm och Jörgen Fogelklou säger att han hört kommentarer i stil med ”Gud, vad skönt det var när de satt och sov” – men han säger att de kommer att fortsätta synas och höras.
  – Jag är medveten om att jag inte övertygar någon av de andra ledamöterna i fullmäktige. Men det är det enda stället vi kan synas politiskt och det spelas in, så jag kan lägga ut det på Youtube och få tittare den vägen.

  I och med att Sverigedemokraterna tagit mer plats i fullmäktige har tonen förändrats, menar en del ledamöter. Inte minst har Feministiskt initiativ känt sig utsatta och förminskade av SD-ledamöter – som den gången gruppledaren Lars Hansson sa att Fi kunde gå och fika eftersom de skulle debattera bilar.
  – Jag är inte förvånad – de är sexister och rasister, det vi står för kallar de för landsförräderi. Men ibland kunde jag önska att fler sa ifrån, säger Stina Svensson.
  Jörgen Fogelklou säger att han ”hoppas att han och hans partikamrater behandlar Fi som vilket parti som helst”.
  – Men sedan är det ju vårt rakt motsatta parti. Jag har svårt att ta dem på allvar.
  Hur menar du?
  – Om vi tar våra kärnfrågor, som kriminalitet: vi är för hårdare straff, de står för daltande. De vill ha fri invandring, mer bidrag, inget trång – flum helt enkelt.
  Men trots alla motioner och all tid i talarstolen har Sverigedemokraterna ännu inte fått igenom någonting av sin politik i kommunen. Feministiskt initiativ däremot har, i det rödgrönrosa budgetsamarbetet, bland annat drivit igenom ökade anslag till kvinnojourer, en utjämning av friskvårdsbidragen för de kommunanställda samt satsningar på utsatta EU-medborgare.

  Mer info
 • SD I GÖTEBORG STÖDJER DEMONSTRATIONEN MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER

  Av jorgen.fogelklou den 4 september, 2017
  0

  SD I GÖTEBORG STÖDJER DEMONSTRATIONEN MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER

  SD har aktivt drivit frågan om västlänken (och trängselskatten) sedan 2009. Både i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och riksdagen.

  Vi stödjer demonstrationen mot Västlänken som arrangeras av Västsvenska Folkinitiativet den 9 september.

  Samling på Gustav Adolfs torg kl. 12, vi tågar gemensamt till Götaplatsen.

  Det går fortfarande att stoppa Västlänken! Visa det genom att ta med dig familj, vänner och alla du känner. Politiska budskap är inte tillåtna i demonstrationen som är helt opolitisk, men styrelsen kommer delta i tåget och uppmanar alla medlemmar att göra samma sak.

  Låt oss visa de styrande och hela Göteborg att vi inte vill ha en meningslös pendeltågtunnel i stan utan nytta för oss Göteborgare. En kostsam historia som kommer ödelägga företagande, parker, kulturminnen och innerstad under många år framöver.

  För mer information se
  http://www.folkinitiativet.se.

  Vi ses den 9 september! Dela vidare och bjud in alla du känner.
  Hälsningar
  SD Göteborg

  Mer info