Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 6

Sverigedemokraterna

 • Löfven måste ge svar om böneutropen

  Av jorgen.fogelklou den 16 maj, 2018
  0

  Publicerat 2018-05-16 på SVD https://www.svd.se/lofven-maste-ge-svar-om-boneutropen

  Tänker statsministern undvika frågan om böneutrop inför valet genom att hänskjuta den till kommunerna som inget kan göra? Stefan Löfven måste ge konkreta svar i frågan, skriver 27 kommunpolitiker från Sverigedemokraterna.

  En öppen fråga till regeringen och i synnerhet till statsminister Stefan Löfven.

  Under den senaste tiden har en livlig debatt pågått angående böneutrop i Växjö. I dag har tillstånd till böneutrop beviljats i tre kommuner: Växjö, Karlskrona och Botkyrka. Som kommunpolitiker i bland annat Göteborg och Uppsala har det varit intressant att följa hur illa frågan har hanterats. Våra farhågor är inte längre om detta kommer sprida sig till våra respektive kommuner, utan snarare hur snart.

  Låt oss försöka ta det från början. En ansökan om tillstånd för böneutrop skickades in till polisen i Växjö. Polisen som är myndighetsutövare beviljade densamma då inga specifika juridiska hinder ansågs finnas. Kommunalrådet i Växjö kände sig maktlös inför detta och vädjade därför till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan.

  Två riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, deklarerade att man vill införa ett nationellt förbud, men Sveriges statsminister Stefan Löfven förkunnade en annan åsikt. Han tycker att kommunerna själva ska få avgöra.
  Han har därmed kastat tillbaka frågan till Växjö, och alla oss andra kommunpolitiker i landet. Tycker Stefan Löfven att kommunerna kan ställa sig över ett myndighetsbeslut? Om han nu på allvar anser att vi kommuner ska hantera böneutrop blir frågan hur?

  De flesta kommuner har i dag en lokal ordningsstadga. Där kan alla kommuner på sikt förbjuda böneutrop. Men hur verkningsfullt skulle detta bli? Många kommuner har i dag någon form av begränsning av tiggeri i sin ordningsstadga. Det har tyvärr visat sig fullständigt tandlöst och efterlevs inte.

  Är det så vår statsminister tänker undvika frågan om böneutrop inför valet? Hänskjuta det till kommunerna som inget kan göra? Allt för många politiker undviker i dag att svara på frågor de tycker verkar vara besvärliga eller krångliga.

  Vi anser att detta är en mycket enkel och rak fråga. Ska kommunerna ha veto i böneutropsfrågan? Om svaret är ja på denna fråga, på vilket sätt skall då kommunerna kunna säga nej?

  Jörgen Fogelklou gruppledare SD Göteborg
  Simon Alm gruppledare SD Uppsala
  Angelica Lundberg gruppledare SD Mullsjö
  Anne Karlsson gruppledare SD Värnamo
  Carita Boulwén gruppledare SD Kungsbacka
  Christopher Larsson gruppledare SD Karlskrona
  Darko Mamkovic gruppledare SD Norrköping
  Eric Axelsson gruppledare SD Vilhelmina
  Eric Westroth gruppledare SD Gnosjö
  Gunnar Larsson gruppledare SD Knivsta
  Jan Svensson gruppledare SD Åtvidaberg
  Jonas Andersson gruppledare SD Linköping
  Kurt Törnblom gruppledare SD Älvkarleby
  Lars Frantzén gruppledare SD Enköping
  Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö
  Martin Kirchberg gruppledare SD Torsås
  Matheus Enholm gruppledare SD Munkedal
  Michael Rosenberg kommunalråd SD Helsingborg
  Michael Öhman gruppledare SD Heby
  Niclas Sunding gruppledare SD Ulricehamn
  Patric Silfverklinga gruppledare SD Borås
  Patrik Nyström oppositionsråd SD Karlskoga
  Peter Wihlner gruppledare SD Österåker
  Richard Carlsson oppositionsråd SD Gävle
  Roger Sunesson gruppledare SD Mönsterås
  Stina Isaksson gruppledare SD Hylte
  Taisto Tikkanen gruppledare SD Karlskoga

  Mer info
 • Nej till böneutrop i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 15 maj, 2018
  0

  Debattartikel publicerad i GT 2018-05-15 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nej-till-boneutrop-i-goteborg/

  Böneutrop är ingenting annat än oljud för de flesta, menar sverigedemokraterna Jörgen Fogelklou och Karl Khaldun Robbjens.

  Frågan om böneutrop i Sverige har i dagarna åter aktualiserats. Växjö är nu den tredje kommunen i Sverige där böneutrop tillåts. Tidigare tillstånd är beviljat i Fittja och Karlskrona. Det är inte längre en fråga om det kommer bli aktuellt i Göteborg, utan när.

  Det moderata kommunalrådet i Växjö vädjade till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan. Statsminister Stefan Löfven (S) bollar dock tillbaka frågan och menar att det ska kommunerna själva avgöra. Sveriges statsminister vill alltså att vi i Göteborg ska bestämma om böneutrop ska vara tillåtet eller ej.

  Om vi politiker i Göteborg säger nej till böneutrop, så borde saken vara ur världen. Nu är det aldrig så enkelt. I dag är det polisen som utfärdar tillstånd. Detta känner statsministern till, men han förordar ändå att kommunerna skall få bestämma. En enkel åtgärd borde ju då vara att införliva ett förbud mot böneutrop i vår ordningsstadga och se till att den efterlevs.

  Göteborgarna har rätt att kräva svar från de som aspirerar på att styra staden efter valet. I synnerhet i frågor som faktiskt går att svara på med ett enkelt ja eller nej. Jag och Sverigedemokraterna kommer alltid att säga nej till böneutrop i Göteborg.

  Enligt SVT är det enbart tre riksdagspartier som klart tagit ställning i denna fråga. SD och Kristdemokraterna säger nej medan Vänsterpartiet säger ja. Att de övriga partierna duckar visar på en rädsla att stöta sig med presumtiva väljare. Vi politiker måste stå upp för det vi tycker, sedan låta väljarna avgöra vilka åsikter som bäst stämmer överens med deras egna. Är det något undersökningar visar är det att väljarna gillar raka och tydliga svar.

  I kväll tisdag är alla partier i Göteborg inbjudna till Nasirmosken i Göteborg för att diskutera ”religionens plats i det framtida Sverige”. Där kommer jag avkräva övriga partier svar på ett par enkla frågor: Om de likt statsministern tycker detta är en kommunal fråga och om de säger ja eller nej till böneutrop i Göteborg. Svårare än så är det faktiskt inte.

  Det finns många argument för att inte tillåta böneutrop. Att debattera om decibel och jämföra med glassbilar, kyrkklockor och dylikt är fullständigt verklighetsfrånvarande och helt historielöst (men tyvärr förs delar av debatten så). Det argument jag anför här är den argumentation övriga politiker i dag tvingas använda i princip i anslutning till alla förslag de lägger, integrationen. På grund av övriga partiers misslyckade migrationspolitisk försöker alla nu lösa den genom integration. Integration skall i dag genomsyra allt.

  Hur många tror i ärlighetens namn att fler svenskfödda kommer vilja bosätta sig i ett område där böneutrop hörs? Där det proklameras, på ett främmande språk, att Allah är störst. Är det något böneutrop kommer medföra så är det än större segregation. Det föder ett ”vi och dom-samhälle”. Precis motsatsen mot vad Göteborg nu behöver.

  Vår syn på integration har en mycket djupare analys än att flytta problemen till problemfria områden eller ”om alla bara har sysselsättning” så försvinner segregation och utanförskap. Att ha en egen försörjning är viktigt, jätteviktigt. Dels för ens egen personliga utveckling och självkänsla, men också för samhället som stort. Ju fler som arbetar och bidrar, ju mer skatt får vi in.

  Men låt oss nu säga, att en utländsk imam flyttar till Sverige. Hen får jobb och egen försörjning i en moské i någon av våra förorter (det vill säga hen har full sysselsättning). Men om hen enbart träffar andra människor med liknande kulturell bakgrund, språk och religion hur har hen då integrerats i Sverige? Inte alls skulle jag påstå.

  Det här är som sagt jätteenkelt: I Göteborg och Sverige har du rätt att tro på vilken religion du vill. Hur tokig den än må vara. Men du har inte rätt att störa alla andra och kalla dem till bön. Det där böneutropet som verkar vara heligt för vissa, är för majoriteten av människorna i Sverige inget annat än oljud. I dag finns det dessutom allsköns teknik att tillgå. Så som appar, som kan nå just de som verkligen vill bli nådda av exempelvis böneutrop.

  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare SD Göteborg

  Karl Khaldun Robbjens
  Kandidat fullmäktige SD Göteborg 

  Mer info
 • Replik på Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga

  Av jorgen.fogelklou den 14 maj, 2018
  0

  Refuserad replik till GP ang Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga  http://www.gp.se/debatt/nu-kan-fler-föräldralediga-få-språkträning-1.5920041

  Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S) verkar nu ha vaknat upp till den verklighet som Socialdemokraterna och de själva har åstadkommit genom decennier av ansvarslös politik för asyl- och anhöriginvandring i Göteborg och riket som stort.  Med den stora bidragskarusellen har man gjort det lönsamt för icke medborgare att försörja sig på barnafödande under många år, med det logiska resultatet att många utlandsfödda kvinnor aldrig (!) kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

  Nu vill Socialdemokraterna i Göteborg erbjuda ”språkträning för föräldralediga”, till på köpet i andra språk än svenska eftersom kvinnorna ofta är analfabeter. Det illustrerar om inte annat vilka problem vi står inför. Undervisning i svenska ska förstås vara tillgänglig för dem som behöver det, men låt oss ha realistiska förväntningar på SFI. Att förmedla användbara kunskaper i svenska till dåligt motiverade migranter med svag utbildningsbakgrund har visat sig vara väldigt svårt.

  De goda intentionerna till trots måste vi också fråga oss hur effektiv språkinlärningen blir i en lokal full av småbarn. Vi i Sverigedemokraterna ser detta som ännu en symbolåtgärd vars huvudsakliga syfte är att politikerna ska kunna säga att de ”gör något”, utan att gå till botten med problematiken. Det egentliga problemet är att det har bildats slutna etniska enklaver, vilket man knappast kommer tillrätta med genom ”dagis-SFI”.

  Många saknar incitament att lära sig svenska i och med att ingen riktigt ställer det kravet. Vi i Sverigedemokraterna kan inte acceptera att människor utan skyddsbehov slår sig ned i Sverige och går in i ett permanent bidragsberoende. Därför vill vi reservera vissa bidrag för medborgare – och vägen till medborgarskap går genom språkinlärning och deltagande på arbetsmarknaden.

  Då får man i alla fall en god anledning att själv ta tag i sin situation.  Är det sedan så att man känner sig mer bekväm i sitt hemlands kultur, så är det kanske där man ska vara i stället. Då kan samhället lägga resurserna på att underlätta återvandring i de fall skyddsbehov inte föreligger.


  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare SD Göteborg

  Mer info
 • SD VGR värnar om diabtesfötter

  Av hakanlosnitz den 12 maj, 2018
  0

  Artikel publicerad i GT den 23 April 2018  https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/vgr-maste-forbattra-sitt-arbete-mot-diabetesfotter/

  SD anser att ett systematiserat arbete mot diabetesfötter måste införas i VGR. Idag utförs det fler amputeringar än  rikssnittet i VGR och många av dessa kan förhindras genom en god förebyggande vård och uppföljning av patienterna och deras fötter. Detta kommer att spara både lidande för patienterna och mycket pengar.

  Mer info
 • Av jorgen.fogelklou den 8 maj, 2018
  0

  Klargörande angående Göteborgs Postens senaste scoop ang Sd Göteborg.

  GP publicerade igår en artikel där de påstod att vi ville bränna ner våra egna valstugor, eller få dem uppbrunna. GP ville också påskina att det var ledningen för SD Göteborg som tagit fram och diskuterat detta förslag.

  Detta är direkt felaktigt, vilket vi också meddelade journalisten innan han skrev artikeln.

  För det första detta är ingenting som styrelsen eller ledningen diskuterat, överhuvudtaget. Det fanns med i det utkast som visades för styrelsen. Detta utkast till valplan var framtaget av en enskild person. När väl valplanen klubbades ströks naturligtvis detta stycke. Det var tom så viktigt att markera mot skrivelsen att vi tog ett styrelsebeslut på att just det stycket skulle strykas. Styrelsen ville tydligt markera mot detta och få det på pränt.

  Styrelsen har alltså agerat precis så som man kan förvänta sig att en ansvarsfull styrelse agerar.

  För det andra, det man kan ha med sig i bakhuvudet är att inför 2014 års valrörelse ville dåvarande ordförande hyra in containers och använda som valstugor i valrörelsen. Just pga av den hotbild som fanns och som fortfarande till viss del tyvärr finns kvar. Det är nog mot den bakgrunden som detta raljerande (hur opassande det än må vara – kom med i utkastet)

  Den nuvarande styrelsen har hela tyckt att vi skall ha likadana små stugor som övriga partier. Gärna rödmålad, med vita knutar och en svensk liten flagga som vajar stolt. Där vi kan få prata politik, ostört.

  Vilket för in mig till det tredje, och kanske viktigaste.

  Stoppa Västlänken nu!

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/