Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 54

Sverigedemokraterna

 • Glöm inte vänsterextremisterna

  Av David den 23 oktober, 2013
  0

  vänster_hat

  Sverigedemokraterna välkomnar Teskedsordens engagemang för ökad tolerans men ifrågasätter beskrivningen av problemet. I Sverige måste det få vara tillåtet att inte gilla den förda migrationspolitiken utan att bli kallad för rasist.

   

  Teskedsorden skriver om tolerans den 19 oktober. Om våldsbejakande och intoleranta ungdomskulturer som sprider sig. Därför vill de införa en toleransutbildning. SD Göteborg välkomnar detta engagemang men ifrågasätter själva beskrivningen av problemet.

  Teskedsorden sätter likhetstecken mellan extremism och rasism på ett obehagligt sätt och verkar glömma vänsterextrema grupper som får näring av deras ord om tolerans. I Sverige måste det få vara tillåtet att inte gilla den förda migrationspolitiken utan att bli kallad för rasist. Vi måste kunna visa tolerans för alla åsikter. Naturligtvis tar SD avstånd från rasism och hat mot folkgrupper men på exakt samma sätt så utsätts vi som är motståndare till en misslyckad migrationspolitik för intolerans och hat. (mer…)

  Mer info
 • SD kan motverka våldet

  Av David den 21 oktober, 2013
  0

  poseidon_gbg     Oroligheterna i Göteborg har på senare tid spridit en rädsla bland våra invånare. Osäkerheten på vem som ligger bakom morden och skjutningarna besvärar nog de flesta. SD har länge varnat för den här utvecklingen som vi tror har sin grund i ett utanförskap som Göteborgs styrande politiker mer eller mindre medvetet har skapat genom en ansvarslös syn på invandring.

  Samtidigt som Göteborg väljer att ta emot fler invandrare så byggs det minimalt med bostäder. De få bostäder som faktiskt byggs ämnas åt de som redan har tryggat sin framtid med fast anställning och således kan köpa sig tak över huvudet. Övriga får trängas i mindre attraktiva områden där segregationen nått sin gräns för länge sedan.

  (mer…)

  Mer info
 • Fullt hus på Öppet hus

  Av David den 17 oktober, 2013
  0

  peter1Det var många som samlats här om kvällen på Öppet hus för att lyssna på Peter Szajda, Islamolog med masterexamen från Lunds universitet som kommit på besök för att dela med sig om sina kunskaper och erfarenheter. Som vanligt på våra föreläsningar så var det en mycket intressant och lärorik afton som bjöd på insikt och eftertanke.

  peter2

  Mer info
 • Pressmeddelande – Seriös integration i Bergsjön

  Av David den 17 oktober, 2013
  0

  Stahl_Jansson_Hansson (2)

  Vi anser att anhöriginvandringen inte alls ska ske i den omfattning som idag kan ses i Bergsjön. SD vill stoppa nyinvandringen med 90 % i linje med vad vår riksdagsbudget. Fattiga länders problem kan bara lösas på plats. SD lägger 1 miljard kronor mer på UNHCR än regeringen gör.

  Göteborg är i en situation med integrationsproblem, sjunkande betyg, bostadsbrist och våldsamma ungdomsgäng. Göteborg kan inte klara av en så omfattande anhöriginvandring.

  Stadsdelarna får resurser beräknat per barn, äldre, funktionsnedsatta och socialbidragsberoende. När 900 somaliska och syriska barn placeras i stadsdelarna får stadsdelarna pengar för detta.

  Barnen i lägre åldrar bör naturligt gå i en närliggande skola. Om föräldrarna bor i Bergsjön så bör barnen gå i skola i Bergsjön.

  Den särskilda situationen med barnen som bara kan tala somaliska är inget oöverstigligt hinder. Det är brist på utbildade lärare som kan somaliska. Men det behöver inte vara ett problem, tvärtom är det en fördel med enbart svensktalande lärare. Tanken är att barnen ska lära sig svenska snabbt för att kunna fungera här.

  Problem med att barnen bara kan somaliska får alltså lösas pedagogiskt. Det är viktigt att alla som jobbar med barnen är pedagoger och lärare anpassade för barnens ålder. Alla barn som bor i Sverige ska ha tillgång till riktiga lärare och en fullgod utbildning. Arbetsmarknaden i framtiden kräver utbildade medborgare.

  Mikael Jansson, Lars Hansson och Jimmy Ståhl
  Sverigedemokraterna Göteborg

   

  Mer info
 • Göteborg visade musklerna i kyrkovalet

  Av David den 13 oktober, 2013
  0
  100_procent1SD Göteborg blev fjärde bästa distrikt i kyrkovalet. Kyrkans val brukar redovisas enligt kyrkans ordning med stift, kontrakt och pastorat (SKP), men det varje församling går också att hänföra till en kommun. Det finns några få församlingar som skär kommungränserna, men det är undantag. Ordning i det senare fallet är län – kommun – församling (LKF).

  Genom att sortera resultatet på LKF så kan en statistik över hur våra kommunföreningar och distrikt har presterat redovisas. SD Göteborg klarade sig alltså bra. Alldeles säkert beror detta på den massiva utdelningen av valsedlar i 120 000 valfoldrar till hushållen som SD Göteborg arrangerade. Sammanlagt i Göteborgs stift delades 200 000 valfoldrar.

  Göteborg är en storstad och även fast vi jobbar hårt så brukar vi hamna strax under partiets rikssnitt i valresultat. Nu hamnade vi alltså 0.4 % över.

  Stort tack till alla kämpar!

  Statistik: Distrikt, Kommun, Församling

  Lägg gärna märke till att Mikael Janssons uppväxtkommun Ljusnarsberg (Kopparberg) var SD: s näst starkaste kommun i valet.

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/