Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 5

Sverigedemokraterna

 • SD Budget 2018

  Av jorgen.fogelklou den 12 juni, 2017
  0

  Idag presenterar SD Göteborg sin budget för 2018.

  Vi kallar den inte längre, ”För ett tryggare Göteborg”.
  Göteborg skall inte bli ”lite tryggare”, Göteborg skall vara tryggt! För alla.
  Såväl socialt som ekonomiskt. I Göteborg skall man känna sig trygg på gator och torg, som gammal och som ung.
  En värdig ålderdom och ekonomisk trygghet på ålderns höst är det minsta vi kan ge tillbaka till de som byggt upp vår stad och land.

  Läs vår budget i sin helthet här.
  SD Budget2018

  Mer info
 • Nyhetsbrev April 2017 – Viktig info om kyrkovalet

  Av jorgen.fogelklou den 3 april, 2017
  0

  Nu börjar ett nytt verksamhetsår! – Fokus på Kyrkovalet!

  Hej, detta är det första nyhetsbrev från mig detta verksamhetsår. Göteborgs årsmöte lockade över 150 medlemmar. (Vi är i skrivande stund 925 medlemmar i Göteborg.) Det blev det största årsmöte i SD Göteborgs historia. Vi vill härmed tacka alla inblandade till att det blev ett lyckat möte. Till alla som hjälpte till, både innan och efter, med allt från att baka, boka, ställa i ordning, ljus, ljud, till alla de som hjälpte till att städa undan efteråt. Ett extra tack till presidiet som höll ordning på mötet. (Även om det inte behövdes). Den nyvalda styrelsen tackar också den avgående styrelsen.

  Den nyvalda styrelsen består av: Ordförande: Jörgen Fogelklou,  Vice ordförande: Christer Hätting  2:e vice ordförande: Agneta Kjaerbeck

  Ledamöter: Lars Hansson, Krista Femrell, Jimmy Ståhl, Peter Wennerholm, Christer Hjärpe och Karl Robbjens.

  Suppleanter: Roger Andrén, Anders Björkroth, Marcus Lüthje, Cecilia Forsmark och Olle Hagberg

  Vi håller vårt första styrelsemöte måndagen den 3/4. Min ambition för detta verksamhetsår är att nå ut till fler medlemmar och sympatisörer i våra valkretsar, och få dessa att aktivera sig.

  Saknas på bilden: Olle Hagberg.

  SD Göteborg påverkar!

  Under kommunstyrelsemötet den 29/3 avgjorde SD, som tungan på vågen hela 6 st ärenden. 5 st till alliansens fördel, och ett åt de rödgröna.

  Dessutom stoppade vi ett yrkande från V och MP om att staden ska fortsätta ta ekonomiskt ansvar för ensamkommande barn som skrivits upp till 18 år eller äldre.

  Det var också glädjande att Moderaterna yrkade bifall till ett av våra tilläggsyrkanden. Det visar på att Moderaterna nu verkar släppa beröringsskräcken, och faktiskt rösta på yrkanden som de håller med om. Yrkandet i sig var inget kontroversiellt, utan handlade om att ett ärende skulle återremiteras till ett antal fackförbund som skulle få yttra sig som remissinstans.

  KD och L verkar dock fortfarande sitta kvar i sandlådan.

  Frågan är vilka de skall leka med efter valet 2018.

   

  Kyrkovalet!  Från en (S)vensk kyrka till en Svensk kyrka!

  I helgen har SD haft kyrkovalskonferens i Halmstad. SD Göteborg var representerade av 5 personer. Varav 4 som är valbara på stiftslistan. Therese Wennerstrand, Jörgen Fogelklou, Anders Björkroth, Olle Hagberg och Håkan Lösnitz (saknas på bild) Medverkade gjorde även bla Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Julia Kronlid, Aron Emilsson, David Lång och bandet Jerusalem mfl. Sammanlagt har vi 1000 kandidater i landet. Detta skall jämföras med det senaste kyrkovalet då vi ställde upp med 130!
   

  Troende Sverigevänner förstår säkert betydelsen av detta val, men jag vet att det fortfarande finns en hel del icke troende Sverigevänner som inte förstår varför partiet engagerar sig i denna valrörelse och som känner att kyrkovalet inte är något som de behöver engagera sig i.

  Till denna grupp av Sverigevänner skulle jag vilja ställa följande frågor:

  • Tycker du att det är viktigt att det går bra för SD i alla val där partiet ställer upp?
  • Tycker du att det är viktigt att motarbeta islamiseringen av det svenska samhället?
  •  Vill du motarbeta socialismens makt över det Svenska samhället?
  • Tycker du att kyrkan borde avbryta allt samarbete med de revolutionära vänsterextrema grupper som attackerar demokratin och som hotat och förföljt Sverigevänner i decennier?
  • Anser du att kyrkan skall sluta använda sina enorma resurser till att propagera för oreglerad massinvandring till Sverige?
  • Vill du stärka och bevara det svenska kulturarvet?
  • Vill du ha ett mer familjevänligt samhälle?
  • Tycker du att kyrkan tydligare borde stå upp för förföljda kristna i Mellanöstern?
  • Bör kyrkan utöka sitt stöd till fattigpensionärer, brottsoffer och unga som lider av psykisk ohälsa?
  • Bör kyrkan förvalta sitt enorma innehav av skog och vatten på ett så miljövänligt sätt som möjligt och med största möjliga respekt för de kulturmiljöer som finns på dessa marker?
  • Tycker du att det är viktigt att kyrkan slutar bedriva hatkampanjer mot Israel, Mellanösterns enda demokrati?

  Om svaret på bara en enda av ovanstående frågor är ja, så bör du definitivt rösta SD i kyrkovalet. Svarar du ja på mer än en fråga, så bör du inte bara rösta utan också engagera dig, stötta partiet och värva röster.

  Nu ser vi till att tillsammans skapa ett ordentligt ”korsdrag” och avvecklar (S)venska kyrkan till förmån för en återgång till Svenska kyrkan!

  #SDkyrka17

  Själv kommer jag åter gå med i kyrkan för att ha en chans att påverka den i rätt riktning.Gör det du med! https://www.svenskakyrkan.se/valkommen-som-medlem

  Vill man sedan lämna Svenska kyrkan efter valet gör man det enkelt här:

  https://www.svenskakyrkan.se/uttrade_ur_svenska_kyrkan

  Öppet hus.

  Varje helgfri måndag (kl 16:00-20:00) träffas de av oss som vill på något vi valt att kalla ”Öppet Hus”.  Till öppet hus är alla välkomna. Öppet hus startade vi i Göteborg för ett par år sedan, och har nu spritt sig till många andra föreningar runt om i landet.  Du behöver inte komma på slaget, men runt kl 18:00 brukar det vara något mer officiellt.  Jörgen eller Lars brukar bla redogöra om vad som händer inom Göteborgspolitiken. Vi har också ofta föreläsningar; det kan tex vara en riksdagsman som berättar om sitt specialområde eller en partistyrelseledamot som talar ideologi. Vi erbjuder också utbildningar med uppföljning . Vi räknar med att kunna erbjuda mer av den varan allteftersom valdagen närmar sig. Kontakta kansliet, eller goteborg@sd.se om du själv har något intressant att ta upp.  Utöver detta är det tillfälle för socialt samkväm. Vi brukar bl.a. ordna grill, nationaldagsfirande, julbord eller bara fira med en tårta, eller grädda våfflor när vi tycker vi förtjänar det.

  Så välkomna ner till oss och säg hej.

  Både vårt kansli och utbildningssal ligger i Högsbo industriområde. Du kan ta bilen hit eller åka kommunalt: från Marklandsgatan går Buss 758, och 82 direkt, eller från Heden med  buss 758. Avstigning Amalia Jönssons Gata.

  Adress: Victor Hasselblads gata 10.

  Kansli.

  Göteborgskansliet bemannas av Lotta Hansson. Du kan nå henne på telefon 031-7531111. Ring gärna om du har några frågor eller om du vill få tag i några flygblad. Kansliet där det dagliga arbetet fortgår ligger i anslutning till vår utbildningslokal.

  MvH
  Jörgen Fogelklou
  Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • SD Göteborg 2017

  Av jorgen.fogelklou den 27 mars, 2017
  0
  Gårdagens årsmöte lockade över 150 medlemmar. Det blev det största årsmöte i SD Göteborgs historia. Vi vill härmed tacka alla inblandade till att det blev ett lyckat möte.Till alla som hjälpte till både innan och efter, med allt från att baka, boka, ställa i ordning, ljus, ljud, till alla de som hjälpte till att städa undan efteråt. Ett extra tack till presidiet som höll ordning på mötet. (Även om det inte behövdes). Den nyvalda styrelsen tackar också den avgående styrelsen.


  Den nyvalda styrelsen består av:

  Ordförande: Jörgen Fogelklou
  Vice ordförande: Christer Hätting
  2:e vice ordförande: Agneta Kjaerbeck

  Ledamöter:
  Lars Hansson
  Krista Femrell
  Jimmy Ståhl
  Peter Wennerholm
  Christer Hjärpe
  Karl Robbjens

  Suppleanter:
  Roger Andrén
  Anders Björkroth
  Marcus Lüthje
  Cecilia Forsmark
  Olle Hagberg
  Saknas på bilden: Olle Hagberg.

  Vi håller vårt första styrelsemöte måndagen den 3/4
  Min ambition för detta verksamhetsår är att nå ut till fler medlemmar och sympatisörer i våra valkretsar, och få dessa att aktivera sig.

   

  Mer info
 • Ge nyanlända elever en mjukstart

  Av jorgen.fogelklou den 24 mars, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-03-24 http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-nyanl%C3%A4nda-elever-en-mjukstart-1.4207319

  Som en del i att förbättra den svenska skolan vill vi införa en förberedelseskola för nyanlända elever. Vi anser att detta både skulle gagna de nya eleverna och ge den ordinarie undervisningen större arbetsro, skriver bland andra Stefan Jakobsson (SD).

  I Pisa-mätningen baserat på resultat från 2015 uppvisade den svenska skolan en mycket välkommen återhämtning från de katastrofala nivåer som noterades 2012. Men för det första är den långsiktiga trenden fortfarande nedåtgående och för det andra står den svenska skolan just nu mitt uppe i påfrestningarna i samband migrationsvågen 2014–2015.

  Stor stress för barnen

  Ett uppenbart problem för många lärare är att man frekvent tvingas hantera nya elever med bristfälliga språk- och ämneskunskaper. Barn som kommer från länder med dysfunktionella skolsystem kan ligga flera år efter i undervisningen och har därtill svårigheter att hantera svenska språket. Detta innebär stor stress för barnen, liksom för berörda lärare. Och situationen tenderar att försämra nivån på hela klassens undervisning.

  Det rimliga är att dessa elever ges separat undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Detta kallar vi förberedelseskolor och där kan särskilt kompetenta lärare arbeta tillsammans med tvåspråkig personal som kan barnens modersmål. Denna mjuklandning banar sedan väg för den fortsatta skolgången och man slussas sedan över till den ordinarie utbildningen efter att ha klarat ett digitalt prov, som standardiseras nationellt.

  Arbetsro allra viktigast

  Enligt kritiker skulle detta ha en ”segregerande” effekt, vilket förefaller bottna i okunskap om hur det fungerar just nu. I dag, genom ansvariga politikers och myndigheters försorg, hamnar nyanlända elever ofta i klasser där lärarna redan kämpar med elevernas språkliga nivå och sociala situation. Det är i dessa miljöer som arbetsro är som allra viktigast. Därför vill vi också skapa incitament för ambitiösa lärare att ta sig an klasser i utsatta områden och arbeta kvar där så att eleverna får trygghet och kontinuitet.

  Hemspråksundervisning i skolans regi bör avskaffas parallellt med att hemspråkslärarnas kompetens tas tillvara i förberedelseskolan. Vi tar absolut inte ställning mot flerspråkighet, men anser inte att samhället ska prioritera undervisning i invandrarspråk. Det bör vara föräldrarnas ansvar. I stället ska man under skoltid fokusera på ordinarie undervisning.

  Allvarliga följder

  Vad gäller Pisa-resultaten från 2015 så noterades tyvärr att skolor i utsatta områden inte hade förbättrats, något som får allvarliga följder både för individer och för samhället som helhet. Så låtsas inte som att inget behöver göras.

  Stefan Jakobsson (SD)
  skolpolitisk talesperson

  Robert Stenkvist (SD)
  riksdagsledamot

  Jörgen Fogelklou (SD)
  distriktsordförande Göteborg

  Mer info
 • Flyktingpausen bör vara riktigt lång

  Av jorgen.fogelklou den 2 mars, 2017
  0

  Publicerad på GT 2017-03-02 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/flyktingpausen-bor-vara-riktigt-lang/

  Att Moderaterna i Göteborg nu svängt och håller med Sverigedemokraterna om flyktingstoppet är välkommet, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).

  Till onsdagens kommunstyrelsemöte finns det två yrkanden som är värda att uppmärksamma lite extra. Dels var det vårt eget yrkande om att avbryta alla ekonomiska åtagande staden har i den så kallade kamelfarmen i Angered, samt Moderaternas yrkande om att ”avbryta arbetet med temporära bostäder samt hemställa till regeringen om justering av bosättningslagen”.

  Sverigedemokraterna i Göteborg har som enda parti bedrivit en aktiv politik, och opinion för att stoppa dessa extremt dyra bostäder. Moderaterna ger nu uttryck för en ordentlig tillnyktring i denna fråga, vilket givetvis är välkommet. Detta är en kamp som vi i SD länge har fört ensamma. Som det enda oppositionspartiet har vi hela tiden motsatt oss temporära boenden, både politiskt och genom opinionsbildning. Vårt första yrkande till kommunstyrelsen om att avbryta dessa temporära modulbostäder kom redan för drygt ett år sedan, den 3 februari 2016.

  Sedan dess har vi lagt ytterligare fem yrkanden i kommunstyrelsen om att avbryta dessa arbeten, att kostnadsredovisa dem och begärt att Göteborg ska ansöka om undantag från den nya bosättningslagen. Alla dessa förslag har Moderaterna tidigare aktivt röstat nej till.

  Med det sagt så ställer vi oss naturligtvis bakom Moderaternas förslag om ”flyktingpaus” med tillägget att den bör vara mycket lång, helt enkelt eftersom vi har nåtts vägs ände med den nuvarande flyktingpolitiken. Eftersom regeringen har så svårt att inse detta är det desto viktigare att vi skickar en tydlig signal från kommunalt håll.

  De kostnader som Moderaterna nämner i sitt yrkande är ju tyvärr bara första bokstaven i alfabetet i listan över utgifter som den nuvarande och den föregående regeringens migrationspolitik har medfört, bara i Göteborg.

  Tänk så mycket tid och pengar Göteborgs stad kunde sparat om M valt att prioritera bra politik, istället för avsändare. Nu har staden med Moderaternas goda minne lyckats satsat 200 miljoner på olika boende, utan att producera en enda lägenhet.

  En intressant aspekt på detta är dock att Moderaterna tidigare i skarpa ordalag kritiserade Sverigedemokraterna för den politik som man nu själv har valt, men vi antar att det är fel tillfälle att hänga upp sig på sådana detaljer.

  Under onsdagens möte väntade vi spänt på hur M tänkte rösta om de ekonomiska åtagande staden har i kamelfarmen, eller om det skulle gå ytterligare ett år innan de vågar stödja ett förslag från oss Sverigedemokraterna.

  Bordläggningskulturen i Göteborgs kommunstyrelse bidrog dock till att svaret uteblev. Ärendet bordlades i vanlig ordning tillsammans med 12 andra.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande i Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Oppositionråd i Göteborg

  Mer info