Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 5

Sverigedemokraterna

 • Flyktingpausen bör vara riktigt lång

  Av jorgen.fogelklou den 2 mars, 2017
  0

  Publicerad på GT 2017-03-02 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/flyktingpausen-bor-vara-riktigt-lang/

  Att Moderaterna i Göteborg nu svängt och håller med Sverigedemokraterna om flyktingstoppet är välkommet, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).

  Till onsdagens kommunstyrelsemöte finns det två yrkanden som är värda att uppmärksamma lite extra. Dels var det vårt eget yrkande om att avbryta alla ekonomiska åtagande staden har i den så kallade kamelfarmen i Angered, samt Moderaternas yrkande om att ”avbryta arbetet med temporära bostäder samt hemställa till regeringen om justering av bosättningslagen”.

  Sverigedemokraterna i Göteborg har som enda parti bedrivit en aktiv politik, och opinion för att stoppa dessa extremt dyra bostäder. Moderaterna ger nu uttryck för en ordentlig tillnyktring i denna fråga, vilket givetvis är välkommet. Detta är en kamp som vi i SD länge har fört ensamma. Som det enda oppositionspartiet har vi hela tiden motsatt oss temporära boenden, både politiskt och genom opinionsbildning. Vårt första yrkande till kommunstyrelsen om att avbryta dessa temporära modulbostäder kom redan för drygt ett år sedan, den 3 februari 2016.

  Sedan dess har vi lagt ytterligare fem yrkanden i kommunstyrelsen om att avbryta dessa arbeten, att kostnadsredovisa dem och begärt att Göteborg ska ansöka om undantag från den nya bosättningslagen. Alla dessa förslag har Moderaterna tidigare aktivt röstat nej till.

  Med det sagt så ställer vi oss naturligtvis bakom Moderaternas förslag om ”flyktingpaus” med tillägget att den bör vara mycket lång, helt enkelt eftersom vi har nåtts vägs ände med den nuvarande flyktingpolitiken. Eftersom regeringen har så svårt att inse detta är det desto viktigare att vi skickar en tydlig signal från kommunalt håll.

  De kostnader som Moderaterna nämner i sitt yrkande är ju tyvärr bara första bokstaven i alfabetet i listan över utgifter som den nuvarande och den föregående regeringens migrationspolitik har medfört, bara i Göteborg.

  Tänk så mycket tid och pengar Göteborgs stad kunde sparat om M valt att prioritera bra politik, istället för avsändare. Nu har staden med Moderaternas goda minne lyckats satsat 200 miljoner på olika boende, utan att producera en enda lägenhet.

  En intressant aspekt på detta är dock att Moderaterna tidigare i skarpa ordalag kritiserade Sverigedemokraterna för den politik som man nu själv har valt, men vi antar att det är fel tillfälle att hänga upp sig på sådana detaljer.

  Under onsdagens möte väntade vi spänt på hur M tänkte rösta om de ekonomiska åtagande staden har i kamelfarmen, eller om det skulle gå ytterligare ett år innan de vågar stödja ett förslag från oss Sverigedemokraterna.

  Bordläggningskulturen i Göteborgs kommunstyrelse bidrog dock till att svaret uteblev. Ärendet bordlades i vanlig ordning tillsammans med 12 andra.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande i Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Oppositionråd i Göteborg

  Mer info
 • Av jorgen.fogelklou den 17 februari, 2017
  0

  Idag har vi skickat in följande yrkande till nästa kommunstyrelsemöte.

                                                                                                                                     Göteborg 2017-02-13
                                              Yrkande (SD)
  Kommunstyrelsen 2017-02-22
  Angereds kamelcenter

  Avsluta Göteborgs stads inblandning i Angereds kamelcenter.

  Hösten 2015 redovisade Angereds kamelcenter att de bidrag och stödpengar man beviljats uppgick till över en miljon kronor, och kom bland annat från Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Under 2016 fick man ytterligare en halv miljon i form av integrationsmedel. Pengar som nu visat sig finansierat ett staket, utlandsresor och importerad kamelmjölk.

  Initiativtagaren till projektet säger själv att ”det bara behövs mer bidrag för att hans kamel-dröm ska börja generera pengar.”

  Vem som helst ska naturligtvis få lov att starta de företag och projekt man vill och tror på. Dessa ska dock inte per automatik beviljas skattemedel bara för att ordet ”integration” nämns i ansökan.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen:

  Att Göteborgs stad omedelbart avslutar alla finansiella åtagande i detta projekt.

  Mer info
 • GP DÖLJER SANNINGEN!

  Av jorgen.fogelklou den 2 februari, 2017
  0

  I dagens GP kan vi återigen läsa om de temporära bostäderna för nyanlända, och planerna på att stoppa dessa. Man intervjuar Jahja Zeqiraj (S) Hampus magnusson (M) och Martin Öbo tfr Fastighetsdirektör.

  GP skriver bla om att ”Moderaterna röstat nej till tillfälliga bostäder för att de är för dyra”. Detta är förvisso sant. Det har moderaterna gjort i fastighetsnämnden, där SD inte sitter. Moderaterna har dock konsekvent röstat nej, till alla förslag om att avbryta dessa planer i kommunstyrelsen. Moderaterna har även röstat nej till alla våra yrkanden om kostnadsredovisning i kommunstyrelsen.

  SD Göteborg har som det enda oppositionsparti bedrivit en aktiv politik, och oppinion för att stoppa dessa extremt dyra bostäder – något vi nu faktiskt till stor del lyckats med.

  Vårt första yrkande till kommunstyrelsen om att avbryta dessa temporära modulbostäder kom för precis ett år sedan:

  2016-02-03 Avsluta arbetet med modulbostäder
  https://goteborg.sd.se/…/…/sites/198/2013/10/yrkande_ks.docx

  2016-02-24 Skrev vi nästa yrkande:
  Yrkande om byggnation av temporära bostäder
  https://goteborg.sd.se/…/2…/02/yrkande_modulbostäder_ks.docx

  Att avbryta arbetet med temporära bostäder.
  Att hemställa till fastighetsnämnden och stadsdelarna att ta fram mer ekonomiskt hållbara alternativ än de extremt dyra temporära modulbostäderna.

  2016-02-29 lade vi in ett yttrande – när Moderaterna ville leta efter NYA PLATSER FÖR MODULBOSTÄDER! Moderaterna hade alltså inget emot kostnaderna, men platserna var ”fel”.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yttrande_KS_2_2_12_modulbostäde…

  2016-03-31 yrkande vi på att alla kostnader skulle redovisas.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_2_2_13_bosättningspr…

  ”Att Framtiden AB, Fastighetsnämnden samt social resursnämnden återkommer med en samlad bild över kostnaderna (byggkostnader, drift, skola, vård- omsorg, samt övriga kostnader som kan tillkomma och som ytterligare kommer belasta Göteborgs skattebetalare) så att transparens och öppenhet uppnås på riktigt.”

  2016-04-06 Yrkade vi på att bygga riktiga småhus istället för temporära modulhus för nyanlända i Utby.
  https://goteborg.sd.se/…/Yrkande-SD-Förslag-på-småhus-på-ob…

  2016-08-30 Lämnar vi in ett yrkande om att avsluta Hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända.
  https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_Lilleby_Camping_nyan…

  2016-09-07 Yrkar vi att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
  https://goteborg.sd.se/…/10/yrkande_ks_bosättningslagen.docx

  Alla dessa yrkanden har Moderaterna aktivt sagt nej till. Alla.
  Nej GP ljuger inte i sin artikel, men det framkommer inte heller vem eller vilka det verkligen är som kämpat och drivit på i dessa frågor. Det är nämligen SD Göteborg. Att GP inte vill framhålla de arbetet vi gör, kan vi ganska enkelt konstatera. Det är inte undra på att allt fler och fler människor söker information och fakta från sk alternativa medier och internet.

  Mer info
 • Möt Jimmie Åkesson i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 25 januari, 2017
  0

  På måndag är vårt öppethus stängt.
  Istället erbjuder vi er att träffa Jimmie Åkesson!
  Lokalen har tyvärr begränsade platser. Det är först till kvarn som gäller. Maila ert namn och medlemsnummer till ann.charlotte.hansson@sd.se
  Mer information finns i det bekräftelsemail som Lotta skickar ut.
  åkesson_icke_plats

  OBS!! Om ni får plats, men senare inser att ni inte kan gå – meddela detta till Lotta så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.
  Varmt välkomna!

  Mer info
 • Bunta inte ihop oss med fascister

  Av jorgen.fogelklou den 19 januari, 2017
  0

  Publicerat på GP 2017-01-19 http://www.gp.se/nyheter/debatt/bunta-inte-ihop-oss-med-fascister-1.4121758

  Vi står solidariska med kampen mot antisemitism i alla dess former. Att bunta ihop oss med rent fascistoida rörelser som Jobbik och Gyllene gryning är olämpligt, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD).

  Replik

  Förintelsens minnesdag, 17/1

  På GP Debatt skriver 44 personer med judisk bakgrund om Sverigedemokraternas medverkan i Samling för demokrati. Sverigedemokraterna i Göteborg är hedrade över att stå som medarrangör av denna viktiga manifestation för demokrati, mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld.

  De 44 anser att vår medverkan är olämplig och hänvisar till vårt partis förflutna och vissa mer aktuella händelser. Låt oss försöka formulera ett svar.

  För det första har vi i Sverigedemokraterna vid tidigare tillfällen deltagit i denna mycket värdiga ceremoni och vi står solidariska med kampen mot antisemitism i alla dess former.

  Sverigedemokraterna representerar sedan förra valet 13 procent av väljarna i riksdagen och kan enligt opinionsundersökningar ha nästan det dubbla väljarstödet i dag. Det är ett viktigt och angeläget budskap till judar i Sverige att vi står samlade med det judiska folket. Den som är av en annan uppfattning är inte välkommen i vårt parti. Jag tillägger att flera med judisk bakgrund själva är aktiva sverigedemokrater.

  Respekt för känslorna

  Vi i Sverigedemokraterna vet att vi bär med oss den här diskussionen efter saker som skedde i och omkring vårt parti på 90-talet, i enstaka fall senare. Jag har därför respekt för de känslor som de 44 uttrycker, men jag måste samtidigt få bemöta innehållet i deras artikel.

  De buntar ihop rent fascistoida rörelser som Jobbik och Gyllene gryning med fullt demokratiska partier som UKIP och Sverigedemokraterna. Det är olämpligt. Vi i Sverigedemokraterna vill inte ha något att göra med varken Gyllene gryning eller Jobbik.

  Sverigedemokraterna har inga som helst förbindelser med nynazistiska organisationer. Skulle en sådan koppling kunna beläggas hos en medlem väntar garanterat ett uteslutningsärende. Vad gäller den judiska minoriteten står vi upp för den och dess rättigheter på alla tänkbara sätt, något annat är för oss otänkbart.

  Etnisk och religiös intolerans

  Men judar flyr i dag från Malmö, som tyvärr går i täten för ett nytt Sverige där etniskt och religiöst färgad intolerans breder ut sig. Det måste gå att kombinera respekt för Förintelsens offer med att försöka vända denna utveckling. Det måste också gå att kombinera en fungerande migrationspolitik med respekt för Förintelsens offer.

  Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län och riksdagspartierna i Göteborg i samarbete med Göteborgs Universit et, Göteborgs Stad och Judiska församlingen i Göteborg som står som arrangörer för denna minnesceremoni. Den 27 januari lägger vi självklart alla politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och enas i vår respekt för Förintelsens offer.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  ordförande SD Göteborg

  Björn Tidland (SD)
  talesperson för mänskliga rättigheter, SD Göteborg

  Mer info