Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 5

Sverigedemokraterna

 • Redovisa kostnaderna för flyktingbostäderna

  Av jorgen.fogelklou den 29 november, 2016
  0

  Publicerad på GP 2016-11-29 http://www.gp.se/nyheter/debatt/redovisa-kostnaderna-f%C3%B6r-flyktingbost%C3%A4derna-1.3998829

  När ska vi göteborgare få reda på vad bostäder för nyanlända kostar? Ingen förutom vi i Sverigedemokraterna tycks anse att det är viktigt, skriver Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD).

  ”Lämna era slutna rum och kom fram i ljuset där göteborgarna finns!” Orden var Lars Hanssons i kommunfullmäktige 2015. ”Här döljs eller mörkas inte något!” replikerade ordförande. Nu ett år senare har rummen blivit mer slutna och det är mycket som medvetet döljs för oss vanliga göteborgare.

  Hur kan man på annat sätt tolka voteringen i kommunstyrelsen gällande ”Kostnadsansvar temporära bostäder”? I ärendet är det omöjligt att överskåda kostnaderna. Dessa måste följas upp och ställas samman. Jag och övriga i kommunstyrelsen har faktiskt uppsiktsplikt! Sverigedemokraterna lade i förra veckan ett tilläggsyrkande som går ut på att alla berörda förvaltningar och bolag följer upp kostnaderna för de temporära bostäderna för nyanlända (inklusive Lilleby camping) och kontinuerligt redovisar dem för kommunstyrelsen. Detta röstades ner. Inte ens Moderaterna tyckte att kostnaderna behöver redovisas. De lade ner sina röster.

  När ska vi Göteborgare få reda på vad bostäder för nyanlända kostar oss? Det är i dag ett virrvarr av kommunala nämnder och bolag samt privata intressen som är involverade. I presentationen ”Bosättningslagen och de temporära bostäderna” står bland annat att läsa: ”Byggande av modullägenheter till nyanlända kommer att bli kostsamt för kommunen” och ”Samtliga alternativ innebär att Göteborgs skattekollektiv kommer att få bära de extra kostnaderna”.

  Komplicerat

  Ersättning för boendekostnader kan fås genom tre olika typer av bidrag; bostadsbidrag, bostadstillägg samt bostadsersättning. Det är mycket svårt att få en bild av skillnaden mellan dessa och när det ena och/eller andra ska betalas ut. I vissa fall är hyrorna så höga att de boende inte har råd. Då blir försörjningsstöd aktuellt.

  Ska de då få stöd måste hyresnormen höjas. Det får till följd att fler får ökat stöd vilket leder till kraftigt ökade kostnader för kommunen. Dessutom ökar den administrativa bördan varje månad. För att komma runt detta problem kan hyran sättas så lågt att höjning av hyresnormen inte behövs. Då får skillnaden mellan hyra och faktiskt kostnad betalas genom kommunbidrag. De ansvariga är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen vilket ytterligare försvårar ansvars- och kostnadsfördelning.

  Hur ska vanliga människor få grepp om och kunna överblicka vidden av alla dessa kostnader för Göteborg? Det är svårt till och med för oss som dagligen jobbar med det. Kom upp ur era slutna, mörka rum och redovisa de faktiska kostnaderna!

  Lars Hansson (SD)

  kommunalråd, kommunstyrelsen Göteborg

  Jörgen Fogelklou (SD)

  distriktsordförande Göteborg

  Mer info
 • Kandidera till Göteborgs styrelse mm

  Av jorgen.fogelklou den 22 november, 2016
  0

  Nu närmar sig årsmötestiden.
  Vill du kandidera, eller nominera någon till SD Göteborgs styrelse – gör det här.

  https://kandidat.sdhalland.se/goteborg

  För att vara valbar krävs en godkänd vandelsförsäkran
  (kandidatförsäkran) och utdrag ur belastningsregister.

  Information om hur du kandiderar till valen 2017-2018 finns på följande sida: https://sd.se/kandidera.

  Mer info
 • Av jorgen.fogelklou den 1 november, 2016
  0

  Publicerad på GP 2016-11-01 http://www.gp.se/nyheter/debatt/tryggare-g%C3%B6teborg-kr%C3%A4ver-fler-poliser-1.3921024

  Med anledning av flera tragiska dödskjutningar i Göteborg och våra satsningar på mer resurser till polisen skriver vi idag på GP

  Tryggare Göteborg kräver fler poliser

  Vanliga medborgares rätt att slippa utsättas för eller oroa sig för brottslighet ska tas på största allvar. Inte minst efter de senaste dödsskjutningarna i Tynnered. Vi satsar därför stort på fler och bättre betalda poliser, skriver bland andra Kent Ekeroth (SD).

  Listan på problem i samhället som akut behöver åtgärdas är lång, men mycket högt upp på den listan står ett fungerande rättssamhälle, alltså vanliga medborgares rätt att slippa utsättas för eller oroa sig för brottslighet.

  Inte minst i Göteborg är detta ett alltför aktuellt ämne, där polisen saknar resurser att bekämpa exempelvis den droghandel som sker mer eller mindre öppet. Detta, i sin tur, innebär stora inkomster för kriminella gäng som upprätthåller sin egen ”ordning” i form av beskyddarverksamhet, våldsbrottslighet och inbördes väpnade konflikter, där till och med små barn har fått sätta livet till.

  Värst drabbade är de som bor i något av Göteborgs sex (av polisen utpekade) så kallade ”särskilt utsatta områden”. Sedan den 22 augusti i år har fem personer mördats i Göteborg. Fyra har skjutits ihjäl – och tre av dem bara under de två senaste dagarna.

  Förutom det sociala priset som vanliga, hederliga människor tvingas betala för detta drar samhället ett tungt lass rent ekonomiskt. Dessutom känner vi att samhällskontraktets allra viktigaste fundament, lag och ordning, är hotat när till exempel vittnen till brottslighet upplever att samhället inte kan skydda dem.

  Skjuter till resurser

  Vi i Sverigedemokraterna är inte ensamma om att anse att detta är oacceptabelt, men det är bara vi som lägger kraft bakom orden genom att tillföra de resurser som behövs i vårt budgetförslag, totalt 16 miljarder under budgetperioden. I detta ligger en långsiktig ökning av poliskåren med ytterligare 7 000 poliser. Denna ambition ska ses mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, men också det faktum att samhället behöver stärka kontrollen i hundratals områden över hela landet. Det gäller för övrigt inte bara storstäder och förorter, utan även glesbygd.

  Fler poliser i Göteborg och andra städer kan vi endast få om vi gör yrket mer attraktivt. Enligt lonestatistik.se är medianlönen för en polis i Sverige i dag 25 tusen i månaden efter tio års erfarenhet. Det är en obegripligt låg nivå om man tar hänsyn till ansvar och arbetsmiljö, vilket åtminstone delvis förklarar att många poliser överväger att lämna sitt yrke. Konsekvenserna hotar att bli förödande.

  Lönelyft för poliser

  Därför budgeterar vi i Sverigedemokraterna 650 miljoner för löneökningar och bättre arbetsvillkor för poliser i yttre tjänst redan nästa år. Genom en upptrappning av denna satsning till två miljarder per år från 2019 lämnas utrymme för betydligt bättre villkor än idag vilket skulle motsvarar cirka 6 000 kronor mer i månaden i lön eller villkor för stora grupper av poliser. Detaljer bestäms naturligtvis av arbetsmarknadernas parter. Detta, anser vi, krävs för att underlätta rekryteringen till polisutbildningarna och göra det lättare att behålla kompetent personal. Här ska också understrykas att polisorganisationen är ett statligt ansvar och kan styras direkt av regering och riksdag utan kommuner eller landsting som mellanpart.

  Sverigedemokraternas satsning, 16 miljarder på fyra år, är i sammanhanget absolut ingen fantasisumma. Notera, till exempel, att Migrationsverkets budget bara för 2016 ökade med ungefär 30 miljarder utifrån redan helt oacceptabla nivåer. Regeringen lägger också flera miljarder per år på otydliga klimatsatsningar och inköp av skog, medan samhällets viktigaste funktioner missköts.

  Stort misslyckande av S

  Vi anser också att det är regeringens ansvar att få till stånd en fungerande polisorganisation. Regeringens utnämning av den S-märkte Dan Eliasson till rikspolischef har inneburit ett stort misslyckande. Andelen uppklarade brott faller från redan låga nivåer och missnöjet inte minst inom polisorganisationen är massivt. Eliasson bör omedelbart kliva åt sidan och lämna plats åt en opolitisk tjänsteman med lång erfarenhet av polisarbete.

  En negativ utveckling kan vändas till en positiv utveckling. Men då krävs ansvar, ledarskap och prioriteringar. I Göteborg ska man bygga bilar, inte bränna dem.

  Kent Ekeroth (SD)
  Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman

  Jörgen Fogelklou (SD)
  distriktsordförande Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  kommunalråd, kommunstyrelsen Göteborg

  Mer info
 • Carina Herrstedt 31/10 ändrat till 7/11

  Av anncharlotte den 27 oktober, 2016
  0

  Carina Herrstedt

   

  0603753860213_Max

  Då Carina tyvärr har fått förhinder idag så kommer hon istället att komma den 7/11 kl 17.30

  Carina ser framemot att få komma till oss i Göteborg igen så vi hoppas att många vill komma och lyssna på henne.

  Måndag den 7 november  kl 17.30 kommer Carina Herrstedt och Jimmy Ståhl och föreläser.

  Carina Herrstedt är andre vice ordförande för Sverigedemokraterna och Ordförande för SD-Kvinnor. Hon sitter även i socialutskottet i riksdagen mm.

  Jimmy Ståhl sitter i styrelsen här i Göteborg och han sitter även i riksdagen.

  Mycket trevligt att få lyssna till Carina Herrstedt och Jimmy igen. Så nu hoppas vi på att många kommer.

  Anmälan till ann.charlotte.hansson@sd.se

  Varmt välkomna

  Mer info
 • Social aktivitet 9 oktober

  Av anncharlotte den 4 oktober, 2016
  0
  Mer info