Sverigedemokraterna

 • Stefan Jakobsson besöker oss på lördag

  Av anncharlotte den 3 oktober, 2016
  0

  Stefan Jakobsson till Göteborg 8/10


  0678712094213_Max

  Nu på lördag den 8/10 kl 14.oo kommer Stefan Jakobsson till oss i Göteborg.

  Stefan är SDs skolpolitiske talesperson.

  Vi hoppas på att se många av er på denna föreläsning, så ta nu chansen att få lyssna till Stefan.

  Anmäl er till Lotta Hansson på 0728-530004 eller ann.charlotte.hansson@sd.se

  Varmt välkomna

   

  Mer info
 • Debatt på GP ang senaste tidens drev om SD, Putin och Ryssland.

  Av jorgen.fogelklou den 29 september, 2016
  0

  Publicerad på GP 2016-09-29 http://www.gp.se/nyheter/debatt/sd-%C3%A4r-djupt-kritiskt-till-putins-ryssland-1.3827165

  SD är djupt kritiskt till Putins Ryssland

  Debatt De senaste dagarna har en rent förtalsliknande kampanj rullats upp, som i korthet går ut på att Sverigedemokraterna skulle gå Moskvas intressen. Inget kunde vara mindre sant, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

  Låt mig därför klargöra att Sverigedemokraterna förhåller sig djupt kritiskt till Rysslands nuvarande regim, något ledande partiföreträdare varit synnerligen tydliga med. Bland en lång rad Putin-kritiska uttalanden kan följande lyftas fram:

  • ”Med samma utgångspunkter är vi naturligtvis ännu mer kritiska till Rysslands stormaktsfasoner som bryter mot internationella lagar och innehar ett ännu större demokratiskt underskott. Någon annan hållning vore ologisk och inkonsekvent”, Björn Söder,(säkerhetspolitisk talesperson), Mikael Jansson (försvarspolitisk talesperson) och Julia Kronlid (utrikespolitisk talesperson).
  • ”Jag har extrema problem med Putin, …”, Richard Jomshof, partisekreterare.
  • ”… de återkommande attackerna och lönnmorden på oppositionella i Ryssland är ett bevis på att Putin, medvetet eller på grund av oförmåga, har misslyckats med de allra mest grundläggande uppgifterna för en demokratisk konservativ ledare det vill säga att garantera och upprätthålla yttrandefrihet och lag och ordning”, Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen.

  Gör oss inte Putin-vänliga

  Sverigedemokraterna framhåller att Ryssland genom sin annektering av Krim har brutit mot Helsingfors-avtalet och har bedrivit angreppskrig i både Georgien och Ukraina. Nu skiljer sig Rysslands historia från vår och kan inte direkt jämföras med västerländska demokratier. När detta är klarlagt kan vem som helst konstatera allvarliga brister i Ryssland gällande synen på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

  Att Sverigedemokraternas säkerhetspolitiska analys inte är lika Nato-vänlig som till exempel Liberalernas gör oss alltså inte Putin-vänliga.

  Vi anser i likhet med till exempel Socialdemokraterna att nackdelarna med Nato-medlemskap överväger fördelarna, men att vi bör utveckla försvarssamarbete med övriga nordiska länder. Det finns inget konspiratoriskt eller Moskva-vänligt med detta. Vår politiska kompass utgår från självbestämmande och nationell suveränitet, vilket vi även anser att andra europeiska nationer har rätt till.

  Försvarsvänlig linje

  Sverige har efter decennier av nedrustning försatt sig i ett utsatt geopolitisk läge. Sverigedemokraterna har konsekvent drivit en försvarsvänlig linje och i vår skuggbudget skapat utrymme för högre försvarsanslag. Det utmanar ju all logik att SD skulle ha förordat mer pengar till försvaret om vi inte (!) varit oroliga just för det auktoritära Rysslands agenda eller framtida agenda i Östersjöregionen. Här är det väl snarare de andra partiernas politik som bör kritiseras.

  Sedan kan det finnas en viss bredd i synen på utrikespolitik bland Sverigedemokraternas lokalpolitiker, det kan gälla både Nato, EU, Ryssland och världspolitiken generellt. Som sammankallade distriktsordförande med åtskilliga kontakter bland de olika distrikten märker jag dock inte av någon Rysslandsvänlig slagsida i dessa diskussioner.

  Sedan kan det finnas sympatisörer som av någon anledning gillar Putin, men det definierar ju inte partiets linje. Då är det väl för övrigt mer intressant att granska de helt formella kontakterna mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och vissa partier på de palestinska territorierna, eller varför inte det ekonomiska bistånd som Vänsterpartiets partianslutna organisation har skickat till just Putin-vänliga separatister i östra Ukraina?

  Ny anledning ogilla SD

  När nu anklagelserna om rasism och fascism börjar klinga alltmer ihåligt är väl den enkla förklaringen att etablissemanget tror sig ha hittat en ny anledning att ogilla SD. Men som jag visat ovan vilar teorin om SD:s sympatier för Putin på obefintlig grund.

  Anledningen till förtalskampanjen ska uppenbart sökas i inrikespolitiken, där vi utmanar de gamla partierna.

  Jörgen Fogelklou (SD)

  distriktsordförande SD Göteborg och sammankallande distriktsordförandegruppen

   

  Mer info
 • Göteborg bryter mot lagar och regler

  Av jorgen.fogelklou den 16 september, 2016
  0

  Publicerad 2016-09-13 http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sd-goteborg-bryter-mot-lagar-och-regler/ på GT

  Skola och barnomsorg räcker inte till, skriver SD-topparna.

  Visst kan det, som Jahja Zeqiraj (S) noterar, vara svårt att prioritera och ta ansvar. Extra svårt blir det när man har gått till val på en i grunden helt orealistisk politik. Tyvärr hade vi i Sverigedemokraterna helt rätt om migrationspolitiken i valrörelsen 2014. Men att läsa protokollen innantill borde inte vara så svårt. Jag noterar till exempel att Martin Wannholt (-) lyfts fram av Zeqiraj som ansvarstagande. Han gick alltså på SD:s linje i kommunstyrelsen just i frågan om de orimligt dyra modulhusen.

  Zeqiraj förefaller anse att det är olagligt för Göteborg att avvisa statens krav på fortsatt flyktingmottagande, men vi hotas alltså inte än av strafföreläggande eller liknande om vi tackar nej.

  Regering och riksdag stiftar lagar, så långt är alla överens, men när kraven på kommunerna helt enkelt inte går att uppfylla så måste kommunerna säga ifrån. Ett särskilt ansvar vilar här på socialdemokratiskt styrda kommuner, eftersom de av naturliga skäl har bättre kanaler till regeringen. Det var genom protester i kommunerna som skutan vändes i november 2015, om än för sent.

  Migrationspolitiken behöver nu skärpas ytterligare, vilket situationen i Göteborg visar. Göteborgs stad bryter just nu varje dag mot olika lagar vad gäller regler för till exempel skola och barnomsorg, vilket tydligen inte bekommer Jahja Zeqiraj. Men så fort det handlar om asylmigration så ska alla andra intressen stå tillbaka. Det är denna ordning vi i Sverigedemokraterna och allt fler göteborgare vill ändra på.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Staffan Levinsson (SD)
  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg
  treestooges

  Mer info
 • Träffa folk och informera om Sverigedemokraterna

  Av anncharlotte den 6 september, 2016
  0

  Är du intresserad av att följa med oss ut och prata politik och träffa väljare?

  Vi har ett socialt evenemang ca 1 gång i månaden där vi står på olika ställen i Göteborg. En grupp som träffas för att prata med folk och dela ut flygblad.

  Nästa gång är den 17e September. Gå in på länken nedan för mera information

  Evenemang

  Mer info
 • Slutreplik till Jahja Zeqiraj (S)

  Av jorgen.fogelklou den 5 september, 2016
  0

  Publicerad 05/09 – 2016 på GT http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/modulbostader-saknar-bestandigt-varde/

  Modulbostäder saknar beständigt värde

  Det som Socialdemokraterna kallar för ”främlingsfientligt” kan inom loppet av några veckor förvandlas till deras egen politik, skriver Sverigedemokraterna i Göteborg.

  Vi tackar Jahja Zeqiraj (S) för hans replik på vårt debattinlägg den 2 september. Debatten just nu är väldigt bra, helt enkelt eftersom den är så klargörande. Sveriges politiker (SD undantaget) i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet har försatt landet i en situation man inte riktigt kan hantera. Ansträngningarna fördelas nu mellan att försöka skyla över problemen och panikåtgärder. Byggande av tillfälliga bostäder åt nyanlända asylmigranter tillhör den senare kategorin.

  Vårt budskap är att dessa byggnationer är slöseri med resurser eftersom de är dyra och inte har ett beständigt värde eftersom de ska rivas efter ett antal år. Dessutom stjäl detta alltså resurser från långsiktigt hållbara lösningar i ett skede när det saknas bostäder åt tiotusentals unga Göteborgare som vill flytta hemifrån och studenter som vill börja studera i Göteborg. Bostad i Göteborg har med socialdemokratin vid rodret blivit en klassfråga.

  Vad gäller bostadsproblematiken för nyanlända migranter så ska ett större antal av dessa avvisas eftersom de inte har rätt att uppehålla sig i Sverige, en insikt som bland andra justitieminister Morgan Johansson (S) har gett uttryck för. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har nämnt siffran ”upp till 80 000”. Om regeringen bara genomför den politiken så minskar trycket på kommunerna.

  Sen kan Jahja Zeqiraj tydligen inte avhålla sig från angrepp som ”främlingsfientlig retorik” och ”fiskar i grumliga vatten”. Vi i Sverigedemokraterna har för länge sedan slutat lyssna på sådant, detsamma gäller våra väljare. Men kom ihåg, det som Socialdemokraterna kallar ”främlingsfientligt” kan inom loppet av några veckor förvandlas till deras egen politik.

  Så i all välmening, ta det lite försiktigt med gamla klyschor som passerat bäst-före-datum.

   

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Staffan Levinsson (SD)
  Kommunfullmäktigeledamot Göteborg
  treestooges

  Mer info