Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 4

Sverigedemokraterna

 • Svart till Daniel Bernmar (V)

  Av jorgen.fogelklou den 21 december, 2016
  0

  Daniel Bernmar skriver om solidaritet och Refugees Welcome på GP debatt http://www.gp.se/nyheter/debatt/solidaritetens-gl%C3%B6d-%C3%A4r-stark-1.4057161

  Vi skickade in följande svar som tyvärr blev refuserat.

  Kommunalråd Daniel Bernmar (V) skriver stora, grandiosa, men helt tomma ord om Solidaritet på GP debatt. Ingenstans nämner han att det är Sveriges (och göteborgarnas) gemensamma skattekollektiv som solidariskt bokstavligen tvingats slänga sina pengar i sjön.

  Det sociala ansvarstagande gentemot dem som lever under sämre förhållandet i vårt samhälle är en av grundpelarna inom Sverigedemokraternas politik. Det finns få saker som är viktigare än att vi solidariskt tar hand om våra svaga, sjuka och äldre i Sverige. Det är en central del i att vara socialkonservativ. Vi har även ett socialt och moraliskt ansvar att hjälpa människor som lider nöd i andra länder. Det kan handla om länder och människor som drabbats av diverse olika katastrofer så som krig, förtryck, naturkatastrofer mm.

  Sverigedemokraterna har länge pratat om nyttomaximering. Vi ska hjälpa där hjälpen gör störst nytta. 60-70 miljoner människor är på flykt idag runt om i världen. Att som Daniel Bernmar prata om hur stolt han är, i ett läge när han och hans parti varit med om att spendera 100 tals miljoner på tomma flyktingboende i Göteborg ekar därför tomt. Miljoner som skulle kunna gjort väsentlig skillnad inom bla vård skola och omsorg. Inte minst inom hospice området i vår stad.

  Om Daniel verkligen menar det han säger och på riktigt vill hjälpa människor i nöd i världen, hjälper det föga att samla mindre än 4 % på gator och torg med flaggor och tomma slagord. Plakatpolitikens tid är förbi, realpolitikens tid är nu.

  Att fler och fler länder i Europa själva vill bestämma över sitt eget land, gränser och migrationspolitik betyder inte på något sätt att den internationella solidariteten minskar. Snarare tvärtom. Vi i SD tror på ett nationernas Europa utan överstatlighet. Där vi som självständiga länder tillsammans hjälps åt. Den migrationspolitik som bedrivits i Sverige och EU, där ett relativt fåtal fått det ofantligt bättre på bekostnad av hundratusentals andra nödställda är inte en hållbar lösning. Vare sig för de nödställda i världen eller för vårt sociala ansvarstagande för välfärden i Göteborg.

  Att den solidariska glöden för att slänga pengar i sjön har slocknat torde således vara något positivt.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Distriktsordförande Göteborg

  Lars Hansson (SD)
  Kommunalråd Göteborg

  Mer info
 • 2017 års första yrkande till kommunstyrelsen är klart!

  Av jorgen.fogelklou den 16 december, 2016
  0

  Vi SD-Göteborg har länge varnat för de höga kostnaderna för asylboende och nyanlända som staden har. Detta har vi varnat för och både motionerat om och lagt yrkanden direkt till kommunstyrelsen om. Nu efter både uppdrag gransknings reportage och GTs granskning är det hög tid att agera  – igen!

  Följande Eget yrkande är nu inskickat till kommunstyrelsens första möte 2017!

  Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att invandringens kostnader (och inkomster) ska redogöras. Vi har även lagt yrkanden om att bolag och nämnder ska redovisa till kommunstyrelsen om kostnaderna för temporära bostäder. Tyvärr har inte något av detta fått gehör. De övriga partierna verkar tycka att det inte är av vikt att redogöra hur mycket detta kostar Göteborgs skattebetalare. Trots att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

  Nu har (förutom SD) både Uppdrag granskning och GT rapporterat om dyra kontrakt, och miljontals kronor av skattemedel som går till diverse boenden för nyanlända och flyktingar. Boenden som dessutom står helt tomma. Ett av dessa bolag är dessutom i kommunens ägo!

  Vi ställer oss frågan hur detta ens kan ske, och fortgå!  Att ansvarig politiker dessutom påstår att ”Vi har faktiskt gjort ett jättebra jobb” gör att vi känner oss nödgade att agera resolut, och omedelbart.

  Göteborgs styrande verkar tro att pengar från staten inte kommer från skattebetalarna, eller förstå att de skulle kunna ha användas till något annat än att täcka Göteborgs kostnader för nyanländas/flyktingars boende. Dessa hundratals miljoner skulle t.ex. kunnat gå till redan hårt drabbade områden inom omsorg, skola och vård.

  Vi måste ha ordning och reda i kommunfinanserna.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunstyrelsen:

  Att: Att ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen alla kostnaderna för boenden för nyanländ/flyktingar,( tomma som fulla) som staden har.

  Att: undersöka möjligheten att avbryta alla kontrakt med företag vars flyktingboenden står tomma.

  Att: kommunstyrelsen, med tanke på uppsiktsplikten, får en noggrann redogörelse för alla företag Göteborg har tecknat kontrakt med för flyktingboenden. Redogörelsen ska innehålla vilka som äger företagen och vilka som sitter i deras styrelser.

  Mer info
 • 650 bostäder till Nyanlända.

  Av jorgen.fogelklou den 14 december, 2016
  0

  Ingen kan väl undgått den skriande bostadsbristen i Göteborg.
  Bostadskön är lång, och byggandet av nya bostäder täcker inte det behov som finns nu.

  Nu försvinner ytterligare 650 bostäder från marknaden, (150 från privata bolag och 500 från allmännyttan).  Du hamnar bakom dessa i kön. Oavsett om du stått i den allmänna bostadskön ett år eller 10.

  ”Jag hoppas verkligen på detta”
  // Ulf Kamne kommunalråd MP

  Detta är utöver alla de temporära bostäder staden tänker bygga åt denna grupp.

  Mer info
 • Juluppehåll

  Av anncharlotte den 12 december, 2016
  0

  Öppet hus och utbildningarna har nu stängt för i år. Men den 9 januari 2017 öppnar vi igen.

  vi vill passa på att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

  Vi hoppas på att få se många av er 2017 igen 🙂

  Mer info
 • Misstag eller mygel? SD Göteborg anmäler återigen staden till förvaltningsrätten.

  Av jorgen.fogelklou den 7 december, 2016
  0

  Sverigedemokraterna anmälde detta till förvaltningsrätten redan den 29/11!

  Det feministiska styret i Göteborg skickade in fel remissvar till Justitiedepartementet angående
  Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser”.

  Den 9:e november beslutade Göteborgs kommunstyrelse att bifalla Alliansens förslag i sin helhet som remissvar till Justitiedepartementet. http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9E1D303CCE73ED1BC12580750022B782/$File/protokoll_20161109.pdf?OpenElement

  Sidan 43, § 680 Dnr 1276/16
  Beslut Enligt yrkande från M, L och KD:

  ”Som Göteborgs Stads yttrande över utredningen ”jämn könsfördelning i bolagsstyrelser” (Ds 016:32) översänds yrkande från M, L och KD den 3 november 2016 till justitiedepartementet.”  I det svaret, som alltså är det som skall skickas in till justitiedepartementet framgår det tydligt att de motsätter sig kvotering.

  Länk till handlingarna: http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/36AC9D9833A40981C125805D005C4DF6/$File/4.2_20161109.pdf?OpenElement

  Går man in på justitiedepartementets hemsida i aktuellt ärende finns de olika instansernas remissvar, däribland Göteborgs stads.  Men döm om vår förvåning – där ligger inte Alliansens yttrande som svar. Istället är det stadsledningskontorets yttrande som är inskickat. I det yttrandet står det att Göteborgs stad inte tar ställning om kvotering (sidan 6). Göteborg har alltså skickat in ett remissvar som går tvärtemot det som beslutades i kommunstyrelsen. Detta är högst anmärkningsvärt! Det betyder att beslutsfattare inte får ta del av de demokratiskt förankrade remissyttranden som underlag.
  Hur många gånger har detta hänt tidigare?

  http://www.regeringen.se/remisser/2016/09/remiss-av-ds-201632-jamn-konsfordelning-i-bolagsstyrelser/.
  Då Göteborg i folkmun kallas ”Muteborg”, och att de styrande politikerna har uttalat sig om att man måste ”runda hörn” och ”ta konsekvenserna” senare litar vi helt enkelt inte på dessa. Vi beslöt oss för att kolla upp just detta ärende och upptäcker att ett grovt fel begåtts. Är det en slump att vi hittar det enda felet som begåtts? Eller måste vi börja titta flera år tillbaka? Vem är den skyldige till att detta flagranta fel har begåtts? Vem ska följa upp och säkerställa att rätt beslut genomförs, eller i alla fall att rätt beslut skickas vidare? Har ens alliansen reagerat på att deras svar ignorerats?

  Sverigedemokraterna anmälde (via Staffan Levinsson) detta förfarande till förvaltningsrätten redan den 29/11.

  Mer info