Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 4

Sverigedemokraterna

 • SD: Vaccinationerna får inte ha varit förgäves

  Av jorgen.fogelklou den 10 januari, 2018
  0

  Publicerad på SVD 2018-01-10 https://www.svd.se/sd-vaccinationsarbetet-far-inte-ha-varit-forgaves/i/senaste

  Med tanke på den mycket höga invandringen till Sverige måste vi göra allt som står i vår makt för att allvarliga sjukdomar inte åter skall lyckas få fäste. Nu behövs en obligatorisk hälsoundersökning för asylsökande och invandrare från högriskländer, skriver Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Heikki Klaavuniemi.

  DEBATT | VACCIN
  22 personer i Göteborgsområdet är bekräftat smittade av mässling efter att en anställd på Östra Sjukhusets kvinnoklinik tidigare blivit smittad.

  Detta har i sin tur orsakat att 54 mammor med nyfödda barn måste lokaliseras för att testas, då nyfödda barn inte är immuna emot mässling. Detta är ovanligt i dessa tider. Senast detta skedde var 2013 då cirka 17 personer blev smittade i Stockholmstrakten.

  Tack vare vårt starka allmänna vaccinationsprogram i Sverige har vi på senare tid haft låga nivåer av mässlingsfall i Sverige. Till exempel började vi redan 1971 vaccinera mot mässling och det blev en allmän rekommendation 1976. Därigenom har vi lyckats få bukt med denna sjukdom i Sverige. Något som har tagit många år av tydligt, konsekvent och hårt arbete av våra hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Allt detta arbete vill vi Sverigedemokrater givetvis inte skall ha varit förgäves.

  Allmänt är det vaccinationsvägrarna som urholkar vårt sedan tidigare starka skydd mot mässling. När de allra flesta i befolkningen är vaccinerade mot en sjukdom finns det få personer som kan sprida smittan. Detta kallas flockimmunitet och innebär att sjukdomen kan hållas borta. På så sätt skyddas ovaccinerade individer, till exempel spädbarn och människor med allvarliga underliggande sjukdomar som gör att de inte svarar på vaccination eller inte kan vaccineras. Om en stor del av en befolkning avstår från vaccination urholkas flockimmuniteten.

  Vi vet dessutom att de flesta patienter som är smittade med allvarliga sjukdomar kommer från länder, som i regel har långt ifrån lika väl utbyggd hälso- och sjukvård som oss. Detta kan vi utläsa hos Folkhälsomyndigheten som för statistik över de smittades födelseland. Av alla rapporterade TBC-fall under 2016 så gällde 90 procent utlandsfödda och de flesta var mellan femton och nitton år.

  När det gäller mässling, så är en stor majoritet barn och vuxna födda i Sverige vaccinerade, medan många nyanlända är ovaccinerade. Detta innebär att om nyanlända inte undersöks och vaccineras kan denna typ av utbrott bli fler och kraftigare.

  Då vi har haft, och fortfarande har, en mycket hög invandring till Sverige, måste vi göra allt som står i vår makt för att allvarliga sjukdomar inte åter skall lyckas få fäste i landet.

  I tillägg till detta är det kanske också dags att inrätta ett nationellt vaccinregister för alla invånare, så som vi har för barn sedan den 1 januari 2013. Detta skulle minska oron hos vuxna som inte är säkra på vilka vaccin de har fått som barn. Det har rapporterats en dramatisk ökning av frågor till våra kliniker om vaccination, skydd och smittorisker och denna typ av samhällsinformation är viktig att snabbt också kunna ges vid eventuella stora framtida utbrott.

  När asylsökande kommer till Sverige erbjuds de en gratis hälsoundersökning, men tyvärr visar det sig att alltför få, cirka hälften i Västra Götalandsregionen, faktiskt genomgår undersökningen. Detta får givetvis konsekvenser för smittskydd och smittspridning i landet och även när det gäller smittspårning som blir näst intill omöjlig. Erbjudandet om gratis hälsokontroll gäller också personer som befinner sig illegalt i landet, då det givetvis är viktigt att bekämpa smittspridning även inom dessa grupper. Därför måste vi få till en snabb ändring av reglerna för hälsoundersökningar.

  Sverigedemokraternas lösning är: Vill du söka asyl i Sverige, så måste du också genomgå en hälsoundersökning. Detta gäller även all typ av invandring från så kallade högriskländer. Men man ska inte endast erbjudas en gratis hälsoundersökning, utan den ska vara obligatorisk.

  Håkan Lösnitz (SD)
  ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

  Heikki Klaavuniemi (SD)
  regionråd Västra Götalandsregionen

  Mer info
 • Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

  Av jorgen.fogelklou den 13 december, 2017
  0

  Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

  Till dagens kommunstyrelsemöte fanns det ett gemensamt yrkande från övriga partier om ”det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier”, ett yrkande även vi SD står bakom och yrkade på. Vi skrev ett tilläggsyrkande som följer:

  Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

  SD Stödjer yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Sexuella, fysiska och psykiska trakasserier, mobbing, utfrysning, utnyttjande av ställning och härskarmetoder kan ta sig många uttryck. Resultatet är att personalen mår dåligt och inte känner tillit till sina medarbetare eller chefer. Under metoo-kampanjen har ett viktigt problem lyfts. Här måste staden lyfta på varje sten och städa bort skräpet. Alla måste även vända blicken inåt sig själva och inse att man inte alltid själv är ofelbar eller utan skuld.

  Ett första steg mot inkludering kan vara att låta SD stå med på yrkandet.

  Kommunstyrelsen föreslås besluta:
  Att även SD får stå med på yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Vi stödde alltså yrkandet, och tyckte vi borde kunna stå med på det. När vårt tilläggsyrkande kom upp började kaoset!

  Övriga partier, (förutom Moderaterna ) ville från början avstyrka vårt tilläggsyrkande,  och hävdade att vi inte fick eller kunde lägga ett sådant yrkande. Stadsjuristen som var på plats hade inga invändningar alls, vårt yrkande var alltså helt enligt reglerna. Mötet ajournerades, två gånger!

  Kommunalråd Herr Daniel Bernmar (V) var mycket upprörd och ville stryka sig från ursprungsyrkandet ifall Sd tilläts vara med.  Mycket upprörda känslor.

  KS beslutade sedan i en ordningsfråga att SD inte fick lägga sitt yrkande. Detta är unikt och mot alla demokratiska principer. Även Moderatern tvingades backa.

  Sverigedemokraterna inkom med följande protokollsanteckning:

  Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

  SD har i en ordningsfråga blivit nekat att ställa ett yrkande i KS.

  För första gången har SD blivit nekat av KS att lägga ett yrkande. M stödde förslaget från början, men efter påtryckningar, härskarmetoder och utnyttjande av ställning så fick även M ge efter. Detta visar på att övriga partier bryter mot §2 Kommunallagen om likabehandling. Likaså visar det att i just ett yrkande mot mobbing så tillämpar de övriga partierna mobbing mot SD.

  SD är oroliga för att det demokratiska spelreglerna ska gälla alla utom SD. Det är mycket möjligt att KS hade kunnat bli fällt i förvaltningsrätten för sitt agerande. Det som håller på att hända är att man börjar närma sig det arbetssätt som diktaturer har tillämpat genom tiderna. Genom att stigmatisera och förtrycka grupper, och frånta dessa grupper sina rättigheter ställs de helt utanför samhället och inflytande. Sverige har en regeringsform som mycket tydligt klargör hur vårt samhälle ska styras. Vidare gäller kommunallagen §2 om alla kommuninvånares likabehandling.

  SD föreslår att de övriga partierna läser dessa lagar innan man kväver SD:s rätt att lägga yrkanden i kommunstyrelsen.

  SD har under 3 år på stadsledningskontoret försökt vara ett föredöme genom att jobba hårt och seriöst med sina uppgifter. Vidare försöker vi möta våra kollegor med respekt. Tyvärr har de övriga partiernas fördomar kvarstått, och då vissa partier velat samtala med oss eller stödja våra förslag har de tillrättavisats av de övriga partierna.

  SD kallar detta organiserad mobbing och organiserad utfrysning.

   

  Nu får det ta mig fan vara slut med sandlådefasonerna!
  SD jobbar seriöst och man måste sluta att frysa ut oss i frågor vi är rörande överens om.

  Mer info
 • En obekväm sanning

  Av jorgen.fogelklou den 12 december, 2017
  0

  ”I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur”.

  På Möllevångstorget i Malmö hölls på torsdagen och fredagen demonstrationer, där antisemitiska slagord skanderades. Och på lördagen kastades brandbomber mot synagogan i Göteborg.

  Malmö är en stad som Sveriges judar flyttar ifrån, helt enkelt för att man känner sig otrygg. Och det beror inte på att särskilt många nazister marscherar på Malmös gator, utan för att Mellanösterns konflikter har flyttat dit. I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur.

  Sverigedemokraterna har sedan lång tid tillbaka varnat för denna utveckling, vilket inte har tagits särskilt väl emot. Nu måste man väl ändå dra åt skygglapparna mycket hårt för att inte se kopplingen till migration från Mellanöstern som den grundläggande orsaken till att judehatet nu tar sig så öppen våldsamma uttryck? Detta samband har hittills om inte ihärdigt förnekats så åtminstone sopats under mattan.

  I sin bok ”Framtidsstaden” framhåller författaren Lars Åberg att hela Sverige går i Malmös fotspår. Vart ska Sveriges judar då ta vägen? Staket, taggtråd och kameraövervakning är redan vardag för Sveriges judar på flera håll så vad ska vi säga när de snart börjar att flytta från Sverige?

  Det vi hör nu är upprörda ord från just de politiker och publicister som varit med om att driva fram denna utveckling. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter deras trovärdighet.

  Det som behövs nu är polisiära resurser, samt en konsekvent politik som stödjer flyktingar på plats i Mellanöstern, utan att importera konflikterna hit. Det vill säga just den politik som Sverigedemokraterna sedan länge förespråkar. Vi bör också vara tydliga med vårt odelade stöd för den judiska gruppens rättigheter.

  Alldeles självklart ska man ta kraftfullt avstånd från antisemitiska konspirationsteorier som ligger och bubblar under ytan även i den svenska debatten. Låt oss då ändå notera att medan antisemitismen bland svenskar är en mycket marginell och ganska ljusskygg företeelse så är hatet mot både staten Israel och det judiska folket helt öppet bland vissa grupper av invandrare, ett hat som tenderar att gå i arv till nästa generation.

  Ovanstående är väl att betrakta som något av en obekväm sanning, som dock på bred front håller på att komma ifatt Sverige.


  Jörgen Fogelklou

  Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • Trafiken i Göteborg är en rödgrönblå röra

  Av jorgen.fogelklou den 24 november, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-11-24  http://www.gp.se/nyheter/debatt/trafiken-i-g%C3%B6teborg-%C3%A4r-en-r%C3%B6dgr%C3%B6nbl%C3%A5-r%C3%B6ra-1.4860815 

  Den förda trafikpolitiken i Göteborg är helt felaktig. Den löser inte problemen utan försvårar för trafikanterna i stället. Dessutom behövs miljövänliga bilar även i framtiden, skriver Staffan Levinsson (SD).

  Gator stängs av och smalnas av. Olika trafikanter blandas på cykelfartsgator i stället för att separeras. Kollektivtrafiken har försummats. Spårvägen har endast byggts ut marginellt. Alltför mycket kollektivtrafik går genom Brunnsparken och Drottningtorget.

  I den nya trafikstrategin ska biltrafiken minska med 25 procent trots att Göteborg växer kraftigt. Det går inte ihop. SD anser att miljövänliga bilar behövs i framtiden. De rödgröna är huvudansvariga men även allianspartierna har stor skuld i detta.

  Fler problematiska exempel

  Här är några fler problematiska exempel:

  • Ny älvförbindelse för kollektivtrafiken mellan Stigberget och Lindholmen har diskuterats sedan 50-talet utan att byggas. SD vill bygga den snarast.
  • De rödgröna vill göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard med klart sämre framkomlighet. Borgarna har nu accepterat detta. SD har som enda parti röstat emot dessa planer.
  • Allt fler farthinder byggs med försämrad framkomlighet och sämre arbetsmiljö för yrkeschaufförer som följd.
  • Den nya Hisingsbron är för låg. SD vill ha samma brohöjd som i dag så att framkomligheten säkras.
  • Västlänken kommer att leda till oerhörda trafikstörningar under bygget. Dessutom är nyttan begränsad eftersom den bara når centrala staden. Västlänken har vi konsekvent motsatt oss.
  • Aspekterna av linbanan över älven är inte utredda till fullo. Sådant som måste belysas är om resenärer väljer andra färdsätt än linbanan vid kraftiga vindsvajningar, säkerhet i och elförsörjning av kabinerna.

  Fler aspekter att beakta är att Göteborg med hamnen är ett viktigt transportnav och att fordonsindustrin är oerhört viktig för ekonomin.

  Politik som gör skillnad

  Vad vill SD göra? En hel del faktiskt.

  Bygga järnvägsspår i två plan på Centralstationen och vidare till viktiga knutpunkter på Hisingen som Lindholmen och Volvo Torslanda. Återuppbygga spårvägen i Bräcke, bygga ny spårväg mellan Brunnsbo och Redbergsplatsen samt Mölndal och Frölunda. Utreda stadsbana som når hela Göteborg till skillnad mot Västlänken. Bygga planskild spårväg i Munkebäcksrondellen och på Åkareplatsen. Anslå 50 miljoner kronor extra till det eftersatta gatuunderhållet.

  Dessa förslag har vi lagt fram de senaste åren men alla har stoppats av de övriga nej-sägande partierna. De trafikproblem vi har i dag är bara en föraning om vad som komma skall.

  Staffan Levinsson (SD)
  kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Mer info
 • Det enda M övar är sin retorik

  Av jorgen.fogelklou den 13 november, 2017
  0

  Publicerad på GT 2017-11-13 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/det-enda-m-ovar-ar-sin-retorik/

  SD betraktar Nato som en vän men det gynnar inte Sveriges säkerhet att gå med i samma säkerhetsallians som Turkiet. I stället bör Sverige ingå försvarsallians med Finland, skriver Sverigedemokraterna i en replik till Moderaterna i Göteborg.

  Moderaterna påstår att de värnar mer om Sveriges försvar än SD, vi inom SD hävdar motsatsen. Vems påståenden är felaktiga? Man kan säkert försöka vinna en debatt genom att komma med falska påståenden, men när historien skrivs så blir bilden oftast mer korrekt. Många känner till att Fredrik Reinfeldts regim sänkte försvarsanslaget från en mycket låg nivå med ytterligare 14,3 procent under sina 8 år vid makten och att försvaret då betraktades som ”ett särintresse”.

  Moderaterna säger i dag att de vill öka försvarsanslagen till 2 procent av BNP på sikt. Det är bra att man ansluter sig till den linje SD drivit sedan länge, men med tanke på Moderaternas försvarsfientliga politik under åren vid regeringsmakten så krävs det mer än vackra ord för att övertyga oss om deras nyväckta försvarsvurm. Så sent som 2013-2014 gjorde Moderaterna sitt bästa för att tona ned varningar för att upprustningarna i vårt närområde påverkat vår säkerhet negativt och att vi måste reagera på detta. Det var ytterst motvilligt som man gav med sig i den frågan.

  Angående hotbildsanalys är SD tydliga. Vi anser precis som Finland att det är kontraproduktivt att peka ut en fiende i fredstid. Däremot är det viktigt att se på Sveriges relativa försvarsförmåga. Om vår försvarsförmåga försämras på grund av kraftig upprustning i närområdet så ökar detta hotbilden. För att kompensera för den ökade hotbilden föreslår vi därför, liksom Liberalerna, en kraftig ökning av försvarsanslaget. Moderaterna har däremot ännu bara pratat och övat sin retorik utan att komma med skarpa förslag.

  SD betraktar Nato som en vän och erkänner deras självklara roll som motvikt mot de aggressiva stormakterna Kina och Ryssland. Däremot anser vi inte att det ökar Sveriges egen säkerhet att ingå i samma allians som exempelvis det auktoritära Turkiet. Ett annat och bättre sätt att omedelbart höja tröskeleffekten är att ingå en försvarsallians med Finland. 

   

  Otydliga på ett farligt sätt är däremot Moderaterna, när de med Gunnar Hökmark i spetsen, i EU-parlamentet röstat för ett EU-gemensamt försvar. Samtidigt säger partiet i Sveriges riksdag nej till samma försvarsunion. Här framträder bilden av ett parti utan vare sig kapten eller bestämd säkerhetspolitisk kurs.

  Lokalt gäller att Sveriges största hamn i Göteborg naturligtvis är värd att försvara, men det krävs mer än luftvärn och ett ”regemente”. För att hålla hamnen öppen krävs minröjnings- och ubåtsjaktförband, som regelbundet övar i aktuella miljöer redan i fredstid.

   

  Mikael Jansson (SD)
  Försvarspolitisk talesperson

  Matz Dovstrand (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Håkan Lösnitz (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Anna Borgström (SD)
  Statsvetare

  Mer info