Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 4

Sverigedemokraterna

 • Nej till böneutrop i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 15 maj, 2018
  0

  Debattartikel publicerad i GT 2018-05-15 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nej-till-boneutrop-i-goteborg/

  Böneutrop är ingenting annat än oljud för de flesta, menar sverigedemokraterna Jörgen Fogelklou och Karl Khaldun Robbjens.

  Frågan om böneutrop i Sverige har i dagarna åter aktualiserats. Växjö är nu den tredje kommunen i Sverige där böneutrop tillåts. Tidigare tillstånd är beviljat i Fittja och Karlskrona. Det är inte längre en fråga om det kommer bli aktuellt i Göteborg, utan när.

  Det moderata kommunalrådet i Växjö vädjade till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan. Statsminister Stefan Löfven (S) bollar dock tillbaka frågan och menar att det ska kommunerna själva avgöra. Sveriges statsminister vill alltså att vi i Göteborg ska bestämma om böneutrop ska vara tillåtet eller ej.

  Om vi politiker i Göteborg säger nej till böneutrop, så borde saken vara ur världen. Nu är det aldrig så enkelt. I dag är det polisen som utfärdar tillstånd. Detta känner statsministern till, men han förordar ändå att kommunerna skall få bestämma. En enkel åtgärd borde ju då vara att införliva ett förbud mot böneutrop i vår ordningsstadga och se till att den efterlevs.

  Göteborgarna har rätt att kräva svar från de som aspirerar på att styra staden efter valet. I synnerhet i frågor som faktiskt går att svara på med ett enkelt ja eller nej. Jag och Sverigedemokraterna kommer alltid att säga nej till böneutrop i Göteborg.

  Enligt SVT är det enbart tre riksdagspartier som klart tagit ställning i denna fråga. SD och Kristdemokraterna säger nej medan Vänsterpartiet säger ja. Att de övriga partierna duckar visar på en rädsla att stöta sig med presumtiva väljare. Vi politiker måste stå upp för det vi tycker, sedan låta väljarna avgöra vilka åsikter som bäst stämmer överens med deras egna. Är det något undersökningar visar är det att väljarna gillar raka och tydliga svar.

  I kväll tisdag är alla partier i Göteborg inbjudna till Nasirmosken i Göteborg för att diskutera ”religionens plats i det framtida Sverige”. Där kommer jag avkräva övriga partier svar på ett par enkla frågor: Om de likt statsministern tycker detta är en kommunal fråga och om de säger ja eller nej till böneutrop i Göteborg. Svårare än så är det faktiskt inte.

  Det finns många argument för att inte tillåta böneutrop. Att debattera om decibel och jämföra med glassbilar, kyrkklockor och dylikt är fullständigt verklighetsfrånvarande och helt historielöst (men tyvärr förs delar av debatten så). Det argument jag anför här är den argumentation övriga politiker i dag tvingas använda i princip i anslutning till alla förslag de lägger, integrationen. På grund av övriga partiers misslyckade migrationspolitisk försöker alla nu lösa den genom integration. Integration skall i dag genomsyra allt.

  Hur många tror i ärlighetens namn att fler svenskfödda kommer vilja bosätta sig i ett område där böneutrop hörs? Där det proklameras, på ett främmande språk, att Allah är störst. Är det något böneutrop kommer medföra så är det än större segregation. Det föder ett ”vi och dom-samhälle”. Precis motsatsen mot vad Göteborg nu behöver.

  Vår syn på integration har en mycket djupare analys än att flytta problemen till problemfria områden eller ”om alla bara har sysselsättning” så försvinner segregation och utanförskap. Att ha en egen försörjning är viktigt, jätteviktigt. Dels för ens egen personliga utveckling och självkänsla, men också för samhället som stort. Ju fler som arbetar och bidrar, ju mer skatt får vi in.

  Men låt oss nu säga, att en utländsk imam flyttar till Sverige. Hen får jobb och egen försörjning i en moské i någon av våra förorter (det vill säga hen har full sysselsättning). Men om hen enbart träffar andra människor med liknande kulturell bakgrund, språk och religion hur har hen då integrerats i Sverige? Inte alls skulle jag påstå.

  Det här är som sagt jätteenkelt: I Göteborg och Sverige har du rätt att tro på vilken religion du vill. Hur tokig den än må vara. Men du har inte rätt att störa alla andra och kalla dem till bön. Det där böneutropet som verkar vara heligt för vissa, är för majoriteten av människorna i Sverige inget annat än oljud. I dag finns det dessutom allsköns teknik att tillgå. Så som appar, som kan nå just de som verkligen vill bli nådda av exempelvis böneutrop.

  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare SD Göteborg

  Karl Khaldun Robbjens
  Kandidat fullmäktige SD Göteborg 

  Mer info
 • Replik på Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga

  Av jorgen.fogelklou den 14 maj, 2018
  0

  Refuserad replik till GP ang Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga  http://www.gp.se/debatt/nu-kan-fler-föräldralediga-få-språkträning-1.5920041

  Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S) verkar nu ha vaknat upp till den verklighet som Socialdemokraterna och de själva har åstadkommit genom decennier av ansvarslös politik för asyl- och anhöriginvandring i Göteborg och riket som stort.  Med den stora bidragskarusellen har man gjort det lönsamt för icke medborgare att försörja sig på barnafödande under många år, med det logiska resultatet att många utlandsfödda kvinnor aldrig (!) kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

  Nu vill Socialdemokraterna i Göteborg erbjuda ”språkträning för föräldralediga”, till på köpet i andra språk än svenska eftersom kvinnorna ofta är analfabeter. Det illustrerar om inte annat vilka problem vi står inför. Undervisning i svenska ska förstås vara tillgänglig för dem som behöver det, men låt oss ha realistiska förväntningar på SFI. Att förmedla användbara kunskaper i svenska till dåligt motiverade migranter med svag utbildningsbakgrund har visat sig vara väldigt svårt.

  De goda intentionerna till trots måste vi också fråga oss hur effektiv språkinlärningen blir i en lokal full av småbarn. Vi i Sverigedemokraterna ser detta som ännu en symbolåtgärd vars huvudsakliga syfte är att politikerna ska kunna säga att de ”gör något”, utan att gå till botten med problematiken. Det egentliga problemet är att det har bildats slutna etniska enklaver, vilket man knappast kommer tillrätta med genom ”dagis-SFI”.

  Många saknar incitament att lära sig svenska i och med att ingen riktigt ställer det kravet. Vi i Sverigedemokraterna kan inte acceptera att människor utan skyddsbehov slår sig ned i Sverige och går in i ett permanent bidragsberoende. Därför vill vi reservera vissa bidrag för medborgare – och vägen till medborgarskap går genom språkinlärning och deltagande på arbetsmarknaden.

  Då får man i alla fall en god anledning att själv ta tag i sin situation.  Är det sedan så att man känner sig mer bekväm i sitt hemlands kultur, så är det kanske där man ska vara i stället. Då kan samhället lägga resurserna på att underlätta återvandring i de fall skyddsbehov inte föreligger.


  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare SD Göteborg

  Mer info
 • SD VGR värnar om diabtesfötter

  Av hakanlosnitz den 12 maj, 2018
  0

  Artikel publicerad i GT den 23 April 2018  https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/vgr-maste-forbattra-sitt-arbete-mot-diabetesfotter/

  SD anser att ett systematiserat arbete mot diabetesfötter måste införas i VGR. Idag utförs det fler amputeringar än  rikssnittet i VGR och många av dessa kan förhindras genom en god förebyggande vård och uppföljning av patienterna och deras fötter. Detta kommer att spara både lidande för patienterna och mycket pengar.

  Mer info
 • Av jorgen.fogelklou den 8 maj, 2018
  0

  Klargörande angående Göteborgs Postens senaste scoop ang Sd Göteborg.

  GP publicerade igår en artikel där de påstod att vi ville bränna ner våra egna valstugor, eller få dem uppbrunna. GP ville också påskina att det var ledningen för SD Göteborg som tagit fram och diskuterat detta förslag.

  Detta är direkt felaktigt, vilket vi också meddelade journalisten innan han skrev artikeln.

  För det första detta är ingenting som styrelsen eller ledningen diskuterat, överhuvudtaget. Det fanns med i det utkast som visades för styrelsen. Detta utkast till valplan var framtaget av en enskild person. När väl valplanen klubbades ströks naturligtvis detta stycke. Det var tom så viktigt att markera mot skrivelsen att vi tog ett styrelsebeslut på att just det stycket skulle strykas. Styrelsen ville tydligt markera mot detta och få det på pränt.

  Styrelsen har alltså agerat precis så som man kan förvänta sig att en ansvarsfull styrelse agerar.

  För det andra, det man kan ha med sig i bakhuvudet är att inför 2014 års valrörelse ville dåvarande ordförande hyra in containers och använda som valstugor i valrörelsen. Just pga av den hotbild som fanns och som fortfarande till viss del tyvärr finns kvar. Det är nog mot den bakgrunden som detta raljerande (hur opassande det än må vara – kom med i utkastet)

  Den nuvarande styrelsen har hela tyckt att vi skall ha likadana små stugor som övriga partier. Gärna rödmålad, med vita knutar och en svensk liten flagga som vajar stolt. Där vi kan få prata politik, ostört.

  Vilket för in mig till det tredje, och kanske viktigaste.

  Stoppa Västlänken nu!

  Mer info
 • Listor till Kommun och Region klara!

  Av jorgen.fogelklou den 28 mars, 2018
  0
  Vi kan idag stolt presentera SD Göteborgs listor till kommunfullmäktige (56 namn), och regionsfullmäktige (50 namn). Vi kommer stå bra rustade inför valen den 9:e september.
  Vi räknar också med att komma in i nämnder och styrelser. Processen med att ta fram lämpliga kandidater till dessa pågår för fullt. Vi kör våra kandidatutbildningar som vanligt på onsdagar!.
  Fullmäktigelista Göteborgs kommun.
  1 Jörgen Fogelklou Grafisk Formgivare 45 Askim
  2 Björn Tidland Civilingenjör 55 Göteborg
  3 Jimmy Ståhl Riksdagsledamot 42 Hisings Backa
  4 Pernilla Börjesson Dietiststuderande 28 Göteborg
  5 Karl Robbjens Språkvetare 36 Göteborg
  6 Agneta Kjaerbeck Säljare 48 Göteborg
  7 Christer Hätting Arbetare 49 Askim
  8 Yvonne Stafrén Konsult 68 Askim
  9 Andreas Holmlund Företagsledare 48 Västra frölunda
  10 Rasmus Ragnarsson Statsvetare 23 Göteborg
  11 Krista Femrell Anestesisjuksköterska 65 Göteborg
  12 Alexander Berggren Högskolestudent 24 Göteborg
  13 Marcus Lüthje Miljötekniker 46 Göteborg
  14 Anna Silvén Väktare 47 Göteborg
  15 Håkan Lösnitz Tolk 53 Torslanda
  16 Robert Nyström Ingenjör 49 Göteborg
  17 Björn Watz Ingenjör 76 Göteborg
  18 Stefan Dahlén Fil.Kand 50 Gunnilse
  19 Finn Lundström VD 22 Göteborg
  20 Per-Håkan Eklund Egenföretagare 67 Göteborg
  21 Peter Wennerholm Systemutvecklare 57 Göteborg
  22 Martina Lundquist Undersköterska 46 Västra frölunda
  23 Leif Lindblom Spec.sjuksköterska 60 Göteborg
  24 Lars Lindroth Försäkringstjänsteman 48 Göteborg
  25 Eleonore Gren Jurist 66 Göteborg
  26 Jakob Viebke Högskoleingenjör 30 Torslanda
  27 Peter Ekberg IT-konsult 59 Göteborg
  28 Veronica Oxklint Lärare 44 Göteborg
  29 Bengt Hansves Fil.Mag 52 Torslanda
  30 Rolands Saniks Försäljare 35 Torslanda
  31 Grigori Rozenblioum Professor Emeritus 69 Göteborg
  32 Sylvia Håkansson Ekonomiadministratör 57 Göteborg
  33 Lars-Åke Nilsson Civilekonom 60 Hovås
  34 Arne Steen Pensionär 70 Askim
  35 Richard Devcic IT-konsult 49 Göteborg
  36 Lennart Willemoth Pensionär 71 Västra Frölunda
  37 Mikael Sjökvist Tekniker 56 Hisings Backa
  38 Jutta Kjaerbeck Pensionär 75 Göteborg
  39 Roger Andrén Riggoperatör 50 Göteborg
  40 Marie Strannerdahl Servitris 63 Göteborg
  41 Olle Hagberg socionom 50 Göteborg
  42 Leslie Thorén Ekonom 62 Göteborg
  43 Dennis Josefsson Fotograf 64 Västra Frölunda
  44 Anna Borgström Statsvetare 68 Göteborg
  45 Bengt-Johnny Rehn Bussförare 62 Angered
  46 Bernt Gustafsson Pensionär 66 Västra Frölunda
  47 Katarina Andersson Tågmästare 47 Göteborg
  48 Michael Olsson sjuksköterska 49 Hisings Backa
  49 Lars Blomberg Styrman 35 Västra Frölunda
  50 David Larsson Pensionär 38 Göteborg
  51 Mikael Jansson Riksdagsledamot 52 Askim
  52 Eva Olsson 53 Göteborg
  53 Jan Hermfelt 66 Göteborg
  54 Jill Olofsson 53 Västra frölunda
  55 Leif Grönstedt 64 Göteborg
  56 Anderas Hilding 38 Torslanda
  Regionsfullmäktigelistan Västra Götalandsregionen
  1 Håkan Lösnitz Tolk 53 Torslanda
  2 Krista Femrell Anestesisjuksköterska 65 Göteborg
  3 Björn Tidland Civilingenjör 55 Göteborg
  4 Yvonne Stafrén Konsult 68 Askim
  5 Hans-Göran Gustafsson Civilekonom 67 Torslanda
  6 Leif Lindblom Spec. Sjuksköterska 60 Göteborg
  7 Jutta Kjaerbeck Pensionär 75 Göteborg
  8 Martina Lundquist Undersköterska 46 Västra Frölunda
  9 Andreas Holmlund Företagsledare 48 Västra frölunda
  10 Bengt Hansves Fil. Mag 52 Torslanda
  11 Sylvia Håkansson Ekonomiadministratör 57 Göteborg
  12 Christer Hätting Arbetare 49 Askim
  13 Alexander Berggren Högskolestudent 24 Göteborg
  14 Rasmus Ragnarsson Statsvetare 23 Göteborg
  15 Rolands Saniks Försäljare 35 Torslanda
  16 Pernilla Börjesson Dietiststuderande 28 Göteborg
  17 Agneta Kjaerbeck Säljare 48 Göteborg
  18 Marie Strannerdahl Servitris 63 Göteborg
  19 Marcus Lüthje Miljötekninker 46 Göteborg
  20 Jörgen Fogelklou Grafisk Formgivare 45 Askim
  21 Finn Lundström VD 22 Göteborg
  22 Karl Robbjens Språkvetare 36 Göteborg
  23 Lars Blomberg Styrman 35 Västra frölunda
  24 Veronica Oxklint Lärare 44 Göteborg
  25 Stefan Dahlén Fil.Kand 50 Gunnilse
  26 Richard Devcic IT-Konsult 49 Göteborg
  27 Peter Ekberg IT-Konsult 59 Göteborg
  28 Grigori Rozenblioum Professor Emeritus 69 Göteborg
  29 Olle Hagberg Socionom 50 Göteborg
  30 Per-Håkan Eklund Egenföretagare 67 Göteborg
  31 Anna Silvén Väktare 47 Göteborg
  32 Arne Steen Pensionär 70 Askim
  33 David Larsson Pensionär 38 Göteborg
  34 Dennis Josefsson Fotograf 64 Västra Frölunda
  35 Eleonore Gren Jurist 66 Göteborg
  36 Lennart Willemoth Pensionär 71 Västra Frölunda
  37 Michael Olsson Sjuksköterska 49 Hisings Backa
  38 Leslie Thorén Ekonom 62 Göteborg
  39 Roger Andrén Riggoperatör 50 Göteborg
  40 Mikael Sjökvist Tekniker 56 Hisings Backa
  41 Anna Borgström Statsvetare 68 Göteborg
  42 Björn Watz Ingenjör 76 Göteborg
  43 Bernt Gustafsson Pensionär 66 Västra Frölunda
  44 Bengt-Johnny Rehn Bussförare 62 Angered
  45 Mikael Jansson Riksdagsman 52 Askim
  46 Eva Olsson 53 Göteborg
  47 Jan Hermfelt 66 Göteborg
  48 Andreas Hilding 38 Torslanda
  49 Jill Olofsson 53 Västra frölunda
  50 Leif Grönstedt 64 Göteborg
  Mer info