Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 4

Sverigedemokraterna

 • Imorgon börjar förtidsröstningen!

  Av jorgen.fogelklou den 21 augusti, 2018
  0

  Onsdag den 22 augusti påbörjas förtidsröstningen!

  ”Blott Sverigedemokraterna, en sverigedemokratisk politik har.”

  Böneutrop, Tiggeri, Trängselskatt, Västlänk, avtal med migrationsverket, Skola, Kollektivtrafik, modulbostäder för nyanlända, Kamelfarmar, skattesats, äldreomsorg, sjukvård, genuspedagogik i förskolan, kostnader för asylmottagning, kommunala bolag, stadsplanering, förortssatsningar, trygghetsfrågor är bara några av de frågor som avgörs lokalt och regionalt.Vill du återskapa ett trygga Göteborg och ett sammanhållet Sverige gör som Jimmie Åkesson och över en miljon andra människor.

  Rösta på Sverigedemokraterna

  • Till fullmäktige
  • Till Landstingsfullmäktige
  • Till Riksdagen.

  Mer info
 • 2019 års budget

  Av jorgen.fogelklou den 11 juni, 2018
  0

  Nu finns SD Göteborgs budget för 2019!

  Göteborg, vår plats på jorden.
  Det är nu hög tid att vi vänder ett antal negativa trender.
  Göteborg håller på att slitas isär. Ett stort antal ”NO-GO”-områden har uppstått till följd av de rödgrönas destruktiva identitetspolitik. Staden orkar inte med fler misslyckanden. Segregationen och utanförskapet måste brytas. Den förlorade medborgarandan måste återupprättas och vårt gemensamma kulturarv synliggöras. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och vår gemensamma identitet. Vi kan inte tillåta segregerande sedvänjor som muslimska böneutrop eller separata badtider för män och kvinnor i Göteborg. Inte heller att barn i förskolan tvingas att bära slöja av personalen, trots att barnen inte vill. Det är min fasta övertygelse att majoriteten av göteborgarna oavsett bakgrund är skötsamma, hederliga medborgare som försöker få vardagen att gå ihop. Vi kan inte tillåta att ett fåtal ruttna äpplen förstör hela korgen. Från och med nu måste nolltolerans råda mot hederskulturer, gängkriminalitet och andra som förstör för majoriteten.

  Göteborg förtjänar nämligen att vara en säker och trygg stad att besöka och bo i. Tyvärr präglas vårt land och stad av allt värre brottslighet. BRÅs nationella trygghetsundersökning (om utsatthet, otrygghet och förtroende publicerad 2018) talar sitt tydliga språk. Andelen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott, bedrägerier, trakasserier och personrån har kraftigt ökat sedan 2015.

  Våldet, våldtäkterna, den religiösa extremismen, hedersvåld, skjutningar och krisen i välfärdssystemen har blivit så akuta att alla partier nu äntligen vågar tala om det som vi försökt varna för i åratal. Vi måste nu kraftigt förstärka rättsväsendet och därmed tryggheten. Nolltolerans mot kriminalitet är ett måste om demokratin skall kunna leva och utvecklas. Vi måste också satsa på fler trygghetskameror, skapa säkrare miljöer och att anställa fler ordningsvakter i väntan på att fler poliser utbildas. I vårt Göteborg är det polisen och räddningstjänsten som är en garant för medborgarnas trygghet. De är våra vänner, och på vår plats på jorden kastar man inte sten på sina vänner.

  Stadens ekonomi och styrning.
  Vi bär ett ansvar i att hantera våra gemensamma skattemedel varsamt. Detta måste ske ansvarsfullt och med fullständig transparens. Göteborg har tyvärr under flera decennier styrts av politiker som inte alltid haft stadens bästa i fokus. Otaliga mut- och korruptionsskandaler har allvarligt skadat förtroendet för staden. Kamelcenter, privata bilreparationer och vidlyftiga resor på skattebetalarnas bekostnad måste få ett slut. Det måste till ett rejält omtag. Staden har alldeles för många kommunala bolag, med för lite insyn i. Att stadens stadsdelsnämnder är för många är något vi påtalat en längre tid. Nu avvaktar vi stadsdelsnämndsutredningen och hoppas att den kommer fram till att minska antalet till fyra. Stadens ekonomi är urusel. Vi räddas av att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Istället för att investera i framtiden, plundrar det rödgröna styret bolagen på pengar. Pengar som borde återinvesteras täcker nu upp hål i ekonomin – och är borta för alltid. Det måste också vara slut på att stadens bolag agerar riskkapitalbank åt dyra och riskfyllda forskningsprojekt. Staden måste återgå till att fokusera på dess kärnverksamhet. Om inte detta görs kommer kraftiga skattehöjningar. Något SKL (Statens Kommun- och Landsting) varnat för.

  Vi förtroendevalda måste återupprätta förtroendet för staden.
  De styrandes hantering av både Västlänken och i synnerhet folkomröstningen om trängselskatten kommer inte glömmas bort inom den närmaste framtiden. Demokrati betyder folkstyre – att folket själva får bestämma. Det har varit min fasta övertygelse sedan den 19 mars 2015, att övriga partiers svek i folkomröstningsfrågan kommer straffa sig den 9:e september 2018.
  Exakt hur det parlamentariska läget kommer se ut nästa mandatperiod vet vi inte med säkerhet förrän efter valdagen.

  Just i skrivande stund ser det ut som om den politiska kartan helt kommer att ritas om i Sverige och i Göteborg. För mig och övriga sverigedemokrater är det en självklarhet att prata och samarbeta med alla de partier som är villiga att göra detsamma. I synnerhet i de frågor som vi är rörande överens om. Allt annat är sandlådefasoner. Tyvärr är det dock så debatten verkar låta, åtminstone i media. Därför är det viktigare än någonsin att komma ihåg att en röst på något annat parti än Sverigedemokraterna sannolikt innebär stöd för den misslyckade politik som förts i Göteborg på tok för länge.

  Men allt är inte dåligt. Göteborg är en fantastiskt stad, men vi måste våga ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort. Göteborg är min plats på jorden. Vår plats på jorden som vi gärna delar med oss av. Till alla er som vill bli en del av den och göra staden än bättre. Den stora skiljelinjen går nämligen inte mellan var man är född eller vilken bakgrund man har. (Själv är jag född i Norrbotten). Den går inte heller mellan storleken på våra plånbok. Skiljelinjen går idag mellan det destruktiva och det konstruktiva. Mellan de som väljer att fyller våra barn med kunskap och framtidshopp och de som väljer att fylla dem med självömkan och droger.

  Till Göteborg, till vår plats på jorden, är alla välkomna som vill bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar,
  men inte ni som vill bränna upp dem.

  Läs hela vår budget här.

  Jörgen Fogelklou
  gruppledare Sverigedemokraterna Göteborg

  Budgetförslag 2019

  Mer info
 • Socialdemokraternas desperata halmstrå

  Av jorgen.fogelklou den 27 maj, 2018
  0

  Publicerad på GT 27 Maj 2018 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/socialdemokraternas-desperata-halmstra-/

  Ett förbud mot vinstuttag i välfärden kan få förödande effekt i form av att välfungerande skolor, äldreboenden och vårdcentraler kan tvingas att stänga samtidigt som folk dör i väntan på att få vård, skriver Jimmy Ståhl i en replik till bland annat Anna Johansson (S) och Mattias Jonsson (S), mfl.

  I en debattartikel på GT Debatt frågar Socialdemokraterna vad Sverigedemokraterna vill med välfärden. Motfrågan blir då, kommer (S) ta till sig svaret eller blunda och köra på som vanligt

  Göteborgarna sa 2014 nej till att införa trängselskatt med en bred majoritet. Socialdemokraterna, som styr i Göteborg, ignorerade folkomröstningen och införde trängselskatt. Med tanke på hur västlänken och trängselskatten har skötts så är Göteborgarna nu väldigt upprörda. Sverigedemokraterna arbetar både i kommunfullmäktige och riksdag för att stoppa detta vansinniga projekt, och att följa folkviljan.

  Vi värnar om Göteborgarnas valfrihet och folkviljan när de sa sitt om trängselskatten. På samma sätt slår vi vakt om valfriheten och de seriösa välfärdsbolagen. Vi anser att samtliga kommuner bör tillåta privata alternativ. Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning.

  Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten. Ett förbud mot vinstuttag i välfärden kan få förödande effekt i form av att välfungerande skolor, äldreboenden och vårdcentraler kan tvingas att stänga samtidigt som folk dör i väntan på att få vård.

  Politik handlar om viljan att förändra, att vara trovärdig, men det handlar också om att lyssna på väljarnas oro inför valen. Socialdemokraterna försöker att greppa varje halmstrå för att inte försvinna från den politiska debatten. De försöker smutskasta SD genom kampanjer, fackliga utbildningar och andra utspel. Som regeringsparti borde S ta ansvar för sin egen politik och inte skylla dåligt förd politik på alla andra.

  Jimmy Ståhl (SD)
  Riksdagsledamot

  Mer info
 • Löfven måste ge svar om böneutropen

  Av jorgen.fogelklou den 16 maj, 2018
  0

  Publicerat 2018-05-16 på SVD https://www.svd.se/lofven-maste-ge-svar-om-boneutropen

  Tänker statsministern undvika frågan om böneutrop inför valet genom att hänskjuta den till kommunerna som inget kan göra? Stefan Löfven måste ge konkreta svar i frågan, skriver 27 kommunpolitiker från Sverigedemokraterna.

  En öppen fråga till regeringen och i synnerhet till statsminister Stefan Löfven.

  Under den senaste tiden har en livlig debatt pågått angående böneutrop i Växjö. I dag har tillstånd till böneutrop beviljats i tre kommuner: Växjö, Karlskrona och Botkyrka. Som kommunpolitiker i bland annat Göteborg och Uppsala har det varit intressant att följa hur illa frågan har hanterats. Våra farhågor är inte längre om detta kommer sprida sig till våra respektive kommuner, utan snarare hur snart.

  Låt oss försöka ta det från början. En ansökan om tillstånd för böneutrop skickades in till polisen i Växjö. Polisen som är myndighetsutövare beviljade densamma då inga specifika juridiska hinder ansågs finnas. Kommunalrådet i Växjö kände sig maktlös inför detta och vädjade därför till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan.

  Två riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, deklarerade att man vill införa ett nationellt förbud, men Sveriges statsminister Stefan Löfven förkunnade en annan åsikt. Han tycker att kommunerna själva ska få avgöra.
  Han har därmed kastat tillbaka frågan till Växjö, och alla oss andra kommunpolitiker i landet. Tycker Stefan Löfven att kommunerna kan ställa sig över ett myndighetsbeslut? Om han nu på allvar anser att vi kommuner ska hantera böneutrop blir frågan hur?

  De flesta kommuner har i dag en lokal ordningsstadga. Där kan alla kommuner på sikt förbjuda böneutrop. Men hur verkningsfullt skulle detta bli? Många kommuner har i dag någon form av begränsning av tiggeri i sin ordningsstadga. Det har tyvärr visat sig fullständigt tandlöst och efterlevs inte.

  Är det så vår statsminister tänker undvika frågan om böneutrop inför valet? Hänskjuta det till kommunerna som inget kan göra? Allt för många politiker undviker i dag att svara på frågor de tycker verkar vara besvärliga eller krångliga.

  Vi anser att detta är en mycket enkel och rak fråga. Ska kommunerna ha veto i böneutropsfrågan? Om svaret är ja på denna fråga, på vilket sätt skall då kommunerna kunna säga nej?

  Jörgen Fogelklou gruppledare SD Göteborg
  Simon Alm gruppledare SD Uppsala
  Angelica Lundberg gruppledare SD Mullsjö
  Anne Karlsson gruppledare SD Värnamo
  Carita Boulwén gruppledare SD Kungsbacka
  Christopher Larsson gruppledare SD Karlskrona
  Darko Mamkovic gruppledare SD Norrköping
  Eric Axelsson gruppledare SD Vilhelmina
  Eric Westroth gruppledare SD Gnosjö
  Gunnar Larsson gruppledare SD Knivsta
  Jan Svensson gruppledare SD Åtvidaberg
  Jonas Andersson gruppledare SD Linköping
  Kurt Törnblom gruppledare SD Älvkarleby
  Lars Frantzén gruppledare SD Enköping
  Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö
  Martin Kirchberg gruppledare SD Torsås
  Matheus Enholm gruppledare SD Munkedal
  Michael Rosenberg kommunalråd SD Helsingborg
  Michael Öhman gruppledare SD Heby
  Niclas Sunding gruppledare SD Ulricehamn
  Patric Silfverklinga gruppledare SD Borås
  Patrik Nyström oppositionsråd SD Karlskoga
  Peter Wihlner gruppledare SD Österåker
  Richard Carlsson oppositionsråd SD Gävle
  Roger Sunesson gruppledare SD Mönsterås
  Stina Isaksson gruppledare SD Hylte
  Taisto Tikkanen gruppledare SD Karlskoga

  Mer info
 • Nej till böneutrop i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 15 maj, 2018
  0

  Debattartikel publicerad i GT 2018-05-15 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nej-till-boneutrop-i-goteborg/

  Böneutrop är ingenting annat än oljud för de flesta, menar sverigedemokraterna Jörgen Fogelklou och Karl Khaldun Robbjens.

  Frågan om böneutrop i Sverige har i dagarna åter aktualiserats. Växjö är nu den tredje kommunen i Sverige där böneutrop tillåts. Tidigare tillstånd är beviljat i Fittja och Karlskrona. Det är inte längre en fråga om det kommer bli aktuellt i Göteborg, utan när.

  Det moderata kommunalrådet i Växjö vädjade till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan. Statsminister Stefan Löfven (S) bollar dock tillbaka frågan och menar att det ska kommunerna själva avgöra. Sveriges statsminister vill alltså att vi i Göteborg ska bestämma om böneutrop ska vara tillåtet eller ej.

  Om vi politiker i Göteborg säger nej till böneutrop, så borde saken vara ur världen. Nu är det aldrig så enkelt. I dag är det polisen som utfärdar tillstånd. Detta känner statsministern till, men han förordar ändå att kommunerna skall få bestämma. En enkel åtgärd borde ju då vara att införliva ett förbud mot böneutrop i vår ordningsstadga och se till att den efterlevs.

  Göteborgarna har rätt att kräva svar från de som aspirerar på att styra staden efter valet. I synnerhet i frågor som faktiskt går att svara på med ett enkelt ja eller nej. Jag och Sverigedemokraterna kommer alltid att säga nej till böneutrop i Göteborg.

  Enligt SVT är det enbart tre riksdagspartier som klart tagit ställning i denna fråga. SD och Kristdemokraterna säger nej medan Vänsterpartiet säger ja. Att de övriga partierna duckar visar på en rädsla att stöta sig med presumtiva väljare. Vi politiker måste stå upp för det vi tycker, sedan låta väljarna avgöra vilka åsikter som bäst stämmer överens med deras egna. Är det något undersökningar visar är det att väljarna gillar raka och tydliga svar.

  I kväll tisdag är alla partier i Göteborg inbjudna till Nasirmosken i Göteborg för att diskutera ”religionens plats i det framtida Sverige”. Där kommer jag avkräva övriga partier svar på ett par enkla frågor: Om de likt statsministern tycker detta är en kommunal fråga och om de säger ja eller nej till böneutrop i Göteborg. Svårare än så är det faktiskt inte.

  Det finns många argument för att inte tillåta böneutrop. Att debattera om decibel och jämföra med glassbilar, kyrkklockor och dylikt är fullständigt verklighetsfrånvarande och helt historielöst (men tyvärr förs delar av debatten så). Det argument jag anför här är den argumentation övriga politiker i dag tvingas använda i princip i anslutning till alla förslag de lägger, integrationen. På grund av övriga partiers misslyckade migrationspolitisk försöker alla nu lösa den genom integration. Integration skall i dag genomsyra allt.

  Hur många tror i ärlighetens namn att fler svenskfödda kommer vilja bosätta sig i ett område där böneutrop hörs? Där det proklameras, på ett främmande språk, att Allah är störst. Är det något böneutrop kommer medföra så är det än större segregation. Det föder ett ”vi och dom-samhälle”. Precis motsatsen mot vad Göteborg nu behöver.

  Vår syn på integration har en mycket djupare analys än att flytta problemen till problemfria områden eller ”om alla bara har sysselsättning” så försvinner segregation och utanförskap. Att ha en egen försörjning är viktigt, jätteviktigt. Dels för ens egen personliga utveckling och självkänsla, men också för samhället som stort. Ju fler som arbetar och bidrar, ju mer skatt får vi in.

  Men låt oss nu säga, att en utländsk imam flyttar till Sverige. Hen får jobb och egen försörjning i en moské i någon av våra förorter (det vill säga hen har full sysselsättning). Men om hen enbart träffar andra människor med liknande kulturell bakgrund, språk och religion hur har hen då integrerats i Sverige? Inte alls skulle jag påstå.

  Det här är som sagt jätteenkelt: I Göteborg och Sverige har du rätt att tro på vilken religion du vill. Hur tokig den än må vara. Men du har inte rätt att störa alla andra och kalla dem till bön. Det där böneutropet som verkar vara heligt för vissa, är för majoriteten av människorna i Sverige inget annat än oljud. I dag finns det dessutom allsköns teknik att tillgå. Så som appar, som kan nå just de som verkligen vill bli nådda av exempelvis böneutrop.

  Jörgen Fogelklou
  Gruppledare SD Göteborg

  Karl Khaldun Robbjens
  Kandidat fullmäktige SD Göteborg 

  Mer info