Trängselskatten.
Sverigedemokraterna respekterar resultatet i folkomröstningen och vill avskaffa trängselskatten. Vi är det enda parti som röstat för avveckling av trängselskatten i kommunstyrelsen 2015-03-11 i enlighet med vårt yrkande.

 Västlänken.
Västlänken ingår i det Västsvenska paketet som innehåller flera infrastruktursatsningar som Marieholmstunneln och ny Göta Älvbro. SD är positiva till de övriga delarna i paketet. Det vi motsätter oss är finansieringen via trängselskatt och Västlänken. Många diskussioner har förts om Västlänkens genomförande. Uppmärksamhet borde också riktas mot själva nyttan när den är klar. Stora delar av staden nås inte ens av Västlänken, till exempel Hisingen med sina stora arbetsplatser och västra Göteborg.


Genomförande.
Bygget av Västlänken är ytterst problemfyllt. Förr fick vi lära oss att det inte gick att bygga tunnelbana i Göteborg på grund av leran. Trots det ska det byggas en flera kilometer lång tunnel. Breda och djupa schakt kommer att grävas upp på flera ställen i staden. Lisebergs entréområde, Hagaparken och Korsvägen måste grävas upp. Bygget kommer att pågå i minst tio år med alla dessa störningar i staden.


Omgivande järnvägsnät.
En annan viktig fråga är hur järnvägsnätet runt Göteborg klarar av att ta emot alla tåg i Västlänken. I den nationella transportplanen finns bara utbyggnad av en del av Boråsbanan med. Kapaciteten på Västra stambanan byggs inte heller ut tillräckligt. Bohusbanan finns inte med alls. Frågetecknen är stora om tågen i Västlänken överhuvudtaget får plats på järnvägslinjerna ut från Göteborg.


Alternativ.
Vi vill utreda alternativ till Västlänken som når hela staden. Vi har motionerat om utredning av både stads- och kabinbana i kommunfullmäktige.

Staffan Levinsson (SD)
ledamot kommunfullmäktige Göteborg

Jörgen Fogelklou (SD)
ledamot kommunfullmäktige Göteborg

Stefan Falktorp (SD)
politisk sekreterare