Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 30

Sverigedemokraterna

 • Bygg inte på utanförskapet i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 27 maj, 2015
  0

  Publicerad på GP 19/5 2015
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2718300-bygg-inte-pa-utanforskapet-i-goteborg

  Trots stora satsningar från Göteborgs stads sida för att minska utanförskapet så kvarstår problemen. Att då fortsätta med en invandringspolitik som får till följd att ännu fler hamnar i utanförskap är orimligt, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

  ”Ingen kan ju vara nöjd så länge det fortsätter så här”, skriver Ulf Kamne (MP) angående skottlossningarna i Göteborg, och ger en känga till polisens arbete. Ulf Kamne satt med på dragningen som regionpolischef Klas Friberg redogjorde för i kommunstyrelsen den 25 mars i år. Där framkom det tydligt att ”Göteborg befinner sig i det skarpaste läget någonsin”.

  Polisen har i dag kunskap om vem och vilka som står för buset i Göteborg men trots punktmarkeringar saknar de resurser för att bevaka dessa.

  Det är i själva verket Ulf Kamnes och Socialdemokraternas politik som lett fram till det samhället vi i dag har i Göteborg. De har styrt staden i 20 år, och det är de som är svaren skyldiga. Deras politik har lett fram till nio områden i Göteborg där polisen inte kan sköta sitt arbete till fullo på grund av kriminalitet (rikskriminalpolisens rapport från 2014 ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället” ).

  Får stora resurser

  Självfallet är det individer som utför dessa kriminella handlingar. Men kriminalitet frodas och göds i utanförskapsområden. I Biskopsgården, tror polisen till exempel att det bor cirka 20 000 fler människor än vad det är byggt för. I ett extremfall har man hittat över 100 personer skrivna i en och samma lägenhet. I Angered satsas det dubbelt så mycket resurser per individ jämfört med till exempel i Centrum.

  Trots alla dessa integrationsåtgärder och ekonomiska satsningar kvarstår problemen och utanförskapet. Att då fortsätta med en invandringspolitik som får till följd att allt fler hamnar i ett utanförskap är inte rimligt. Göteborg saknar både bostäder och arbetstillfällen till de som redan bor i staden. Hur ska vi då kunna ta emot och hjälpa de nyanlända asyl- och anhöriginvandrarna som kommer? De får aldrig en chans att bli en del av staden.

  Miljard i försörjningsstöd

  Stadens försörjningsstöd uppgår i dag till över en miljard kronor per år. Staden går allt sämre ekonomiskt och har inte ens ett skatteunderlag som klarar av dagens utgifter.

  Kriminalitet frodas i utanförskapsområden. Det är individer som utför dessa, men vi kan inte fortsätta fylla på dessa områden med fler som inte kan, vill eller orkar bli en del av stadens gemenskap. Det är dags att prioritera. Ge polisen större resurser och befogenheter samt säg nej till fler utanförskapsområden.

  Jörgen Fogelklou (SD)

  distriktsordförande, Göteborg, ledamot i kommunfullmäktige

  Mer info
 • Ingen ny islamsk friskola

  Av jorgen.fogelklou den 22 april, 2015
  0
  I dagens kommunstyrelse kom följande beslutsärende upp.

  Göteborgs Stads yttrande till Skolinspektionen gällande ansökningar för godkännande som huvudman för fristående förskoleklass/grundskola/fritidshem i Göteborgs kommun med start läsåret
  De skolor det handlade om var följande (med stadsdelskontorets förslag på tillstyrka/avstyrker)
  Vittraskolorna AB  (avstyrker)
  Algebrautbildning föreningen (avstyrker)
  Kunskapsskolan i Sverige AB (tillstyrker)
  Föreningen Islamiska skolan (tillstyrker)
  Kajan Friskola AB (avstyrker)
  Sahan Utbildning, ideell förening (avstyrker)

   

  Alliansens förslag var att tillstyrka alla ansökningar.
  Och det rödgröna gick på Vänsterpartiets yrkande om att avstyrka alla.

  Sverigedemokraterna lämnade in följande yttrande:”Sverigedemokraterna anser inte att skolan, i synnerhet inte grundskolan är en fungerande fri marknad. Överetableringen av friskolor i Göteborgsregionen är ett tydligt tecken på detta. Vi anser också att offentlighetsprincipen ska omfatta alla friskolor. Det finns många bra friskolor, och vi är inte emot att nya startar, däremot ska de friskolor som startar vara ett komplement till den kommunala skolverksamheten. De ska inte drivas enkom i vinstsyfte. Mot bakgrund av detta, och att ärendet inte kan bordläggas, finner vi inget alternativ vi kan ställa oss bakom. Vi lägger därför ner vår röst i kommunstyrelsen.”

  Som sista röst i kommunstyrelsen hade Sverigedemokraterna återigen avgörandet i sin hand.

  Mer info
 • Integrationen kräver ny sorts politik

  Av jorgen.fogelklou den 22 april, 2015
  0

  Publicerad på GP 22/4 2015

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2692086-integrationen-kraver-ny-sorts-politik

  Rusta upp skolan och låt staten ta över ansvaret. Och lägg om migrationspolitiken. Först då kan vi få integrationen att fungera, skriver Lars Hansson och Jörgen Fogelklou (SD).

  Integrationsutmaningen

  Tidigare artiklar: 21/4

  Hela Sveriges skolresultat rasar och är nästan i fritt fall i jämförelse med omvärlden. Att som alliansen skylla på rödgrönt styre i 20 år i Göteborg, när man själv suttit på makten i Sverige under åtta år tyder bara på att man inte haft några egna idéer. Till råga på allt sitter de i dag och tycker i princip likadant om allt. SD är den enda oppositionspartiet i Göteborg.

  Den kraftigt ökade asyl- och anhöriginvandring vi nu upplever slukar oerhörda ekonomiska resurser. Många av de ungdomar som nu kommer har liten eller ingen skolgång alls bakom sig. Många har stora läs- och skrivsvårigheter eller är till och med analfabeter. Hur väl vi än vill, ser vi hur stadsdel efter stadsdel kräver mer och mer pengar då budget efter budget spricker. Staden gör för första gången på länge ett plus- minus noll resultat. Över en miljard kronor går i dag till försörjningsstöd.

  I den absoluta toppen

  Sverigedemokraterna har ofta lyft fram det skolsystem som finns i vårt grannland Finland. Ett land som ligger i den absoluta toppen när det gäller elevernas skolresultat. Förutom friskolereformen, begränsat vinstuttag, med mera så finns det en konsensus bland de finländska politikerna: ”Att skolan rör man inte.” Elever riskerar inte att missa något när de byter skola, då man till skillnad från i Sverige följer läroplanen från A till Ö. Lärare vet vilket betygssystem som gäller, och de har en helt annan status än i Sverige.

  Det är av yttersta vikt att återinföra ett statligt huvudmannaskap för skolan. De största problemen med kommunaliseringen är att skolan blivit allt mer ojämlik och segregerad. Och att den kommunala ekonomin spelar en avgörande roll när det gäller tilldelningen av resurser till skolan.

  Genom ett statligt huvudmannaskap, en tioårig grundskola, betyg från årskurs 4, jourskolor, ökad kvalitet på maten, tidigare satsningar, fler utbildade vuxna i skolans värld, tydligare riktlinjer för öppnade av friskolor samt många andra satsningar som Sverigedemokraterna drivit under många år kan vi ta ett steg mot att få en världsledande skola igen.

  Behöver en invandringspaus

  Vad Sverige behöver nu är en invandringspaus, av såväl sociala som ekonomiska skäl. Vad gäller Göteborg så saknas det helt resurser för att ge nyanlända den skolgång de behöver. Sverigedemokraterna uppmanar därför regeringen att ta en ordentlig funderare. I dag upplever vi de största flyktingströmmar i modern historia. Fler än 50 miljoner människor i världen lever på flykt och är i behov av akut hjälp. De varken kan eller vill ta sig till Sverige.

  Det är i närområdet som behoven är som störst och det är där vi ska sätta in våra resurser för att hjälpa så många som möjligt, detta inkluderar utbildning.

  Lars Hansson (SD)

  kommunalråd kommunstyrelsen

  Jörgen Fogelklou (SD)

  distriktsordförande Göteborg

   

  Mer info
 • Pressmeddelande ang Hakefjord

  Av jorgen.fogelklou den 17 april, 2015
  0

  För ett tag sedan avslog mark- och miljööverdomstolen ansökan om vindkraftpark i Hakefjord i Göteborgs hamninlopp. Detta beslut överklagades av de rödgrönrosa. Sverigedemokraterna konstaterar med glädje att mark- och miljööverdomstolen inte tar upp denna överklagan. Vindkraftparken kommer således inte att byggas. Vi röstade emot ansökan redan i kommunfullmäktige. Vi anser att vindkraftparken i hamninloppet stör sjöfartstrafik och rekreation så mycket att den inte ska byggas. Vi eventuellt bygge riskerar föroreningar från avfallsmassor att komma ut i havet. Dessutom har elproduktionen kraftigt överskattats. Dessa argument sammantaget har lett till att sverigedemokraterna Göteborg hela tiden motsatt sig vindkraftparken.

  Mer info
 • En formidabel succé!

  Av jorgen.fogelklou den 16 april, 2015
  0

  Igår invigdes SD Göteborgs nya utbildnings- och möteslokal. Under senaste tiden har det pågått en febril aktivitet, långt in på småtimmarna  för att iordningställa lokalen.
  Premiärutbildare var ingen mindre än partisekreterare Richard Jomshof, som varit bokad en längre tid.

  Men vi ville försöka bjuda på lite mer än så, en dag som denna. Hemlig gäst, och den som invigde lokalen var ingen mindre än SDs partiledare Jimmie Åkesson.
  Lokalen var inredd med 56 sittplatser som genast blev fyllda. Längst bak stod folk, och vi öppnade dörrarna in till köket där det bjöds på buffe – för att bereda plats till de som inte fick plats. Vi räknade med ca 100 gäster allt som allt. Trots att Jimmies närvaro hölls hemlig in i det sista.

  Om vi skall vara ärliga, så var det nog fler personer som hann till lokalen precis innan Richard äntrade scenen och höll sitt föredrag.  Så med den brasklappen, är det alltså Richard som har publikrekordet! – Det måste väl vara en morot så gott som någon att få ner Jimmie igen! -lets give em hell!

  klipp invigning3 invigning4invigning2  invigning5

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/