Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 3

Sverigedemokraterna

 • Möt Jimmie Åkesson i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 25 januari, 2017
  0

  På måndag är vårt öppethus stängt.
  Istället erbjuder vi er att träffa Jimmie Åkesson!
  Lokalen har tyvärr begränsade platser. Det är först till kvarn som gäller. Maila ert namn och medlemsnummer till ann.charlotte.hansson@sd.se
  Mer information finns i det bekräftelsemail som Lotta skickar ut.
  åkesson_icke_plats

  OBS!! Om ni får plats, men senare inser att ni inte kan gå – meddela detta till Lotta så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.
  Varmt välkomna!

  Mer info
 • Öppen inbjudan till George Braun

  Av jorgen.fogelklou den 12 januari, 2017
  0

  Vänsterpartiet hoppar av arrangemanget till åminnelse av Förintelsen. Orsaken är att Sverigedemokraterna finns med som medarrangör.

  SDs ordförande Jörgen Fogelklou kommenterar det hela med:

  ”Om Vänsterpartiet inte vill hedra förintelsens offer, ett av vår tids största svek mot mänskligheten enbart pga att vi hedrar och minns dessa, så är det rena rama sandlådefasoner.”

  Med anledningen av detta så skickar vi härmed en öppen inbjudan till Judiska församlingens ordförande George Braun. Du och den judiska församlingen är mer än välkomna till att träffa oss personligen och samtala. Antigen hos oss, eller hos er. Väl mött.

  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/v%C3%A4nstern-hoppar-av-i-protest-mot-sd-1.4113867

  Mer info
 • Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

  Av jorgen.fogelklou den 11 januari, 2017
  0

  Återigen en fadäs med remissvar från Göteborgs stad till Justitiedepartementet!

  Till dagens kommunstyrelsemöte i Göteborg fanns det ett remissvar till Justitiedepartementet som kommunstyrelsen skulle ta ställning till  ”Remiss från Justitiedepartementet – Uppehålltillstånd för studier på gymnasial nivå  (Ju2016/0854/L7)”

  Till dagordningen fanns det tre stycken yrkandet på detta ärende:
  Alla yrkanden innehåller förklarande texter med egna förslag till remissvar som det hänvisas till i att satserna. Att satserna i de olika yrkande var följande.

  SDs yrkande:
  Att avslå förslaget till remissyttrandet och ersätta det med ovanstående.

  M,L och KDs yrkande:
  Att avstyrka förslaget i lagrådsremissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Att inarbeta ovanstående resonemang i Stadens yttrande till Justitiedepartementet.

  S, V och MPs yrkande:
  Att den markerade ändringen tillförs förslaget till remissyttrande.

  På sittande möte förklarar Ulf Kamne som för dagen sitter som ordförande att yrkandena från M, L och KD samt S, V och MP ska ses som tilläggsyrkanden.  Lars Hansson SD begär att kunna få rösta att sats mot att sats.  En större förvirring uppstår i salen.  Ordförande försöker efter bästa förmåga reda ut om det är tilläggsyrkanden, ändringsyrkanden eller hela yrkanden i sig. Efter en kortare, men högljudd diskussion följer voteringen.

  Kommunstyrelsen har nu beslutat följande:
  Avslå SDs yrkande. Bifalla stadsledningskontorets förslag. Bifalla yrkandet från S, MP och V, samt att bifalla M,L och KDs första att sats.

  Dessa yrkanden står i bjärt kontrast mot varandra. Göteborg skall alltså skicka in ett remissvar som man beslutat om att inte skicka in!

  I kölvattnet av att Göteborg alldeles nyligen inkom med helt fel remisvar till justitiedepartementet (som SD Göteborg uppdagade) har Sverigedemokraterna påtalat fadäsen ovan för tjänstgörande mötessekreterare under kommunstyrelsemötet. Dels har vi påtalat felet, och begärt att ogiltigförklara detta beslut, så att rätt remissvar skickas in. Kommunstyrelsen har tidigare rivit upp felaktiga beslut.  Vi begärde även att få lägga till en protokollsanteckning om felaktigheten i fråga, men fick svaret att ”det går nog inte…”

  Göteborg är Sveriges andra största stad. Men ibland liknar den mest Ankeborg med en polsk riksdag. Gör om, gör rätt. På riktigt!

  Vidtas inte korrekta åtgärder i detta ärende nödgas vi återigen agera vidare.

  Jörgen Fogelklou
  Pressansvarig SD Göteborg
  072 5359242

  Mer info
 • Lärare behöver en karriärtrappa

  Av jorgen.fogelklou den 9 januari, 2017
  0

  Publicerad 2017-01-09 på GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4rare-beh%C3%B6ver-en-karri%C3%A4rtrappa-1.4099069

  Det är inte Sverigedemokraternas politik som har skapat kunskapsraset i skolan, däremot är det vi som har den bästa politiken för en väg tillbaka till en skola som presterar på topp, skriver bland andra Stefan Jakobsson (SD).

  I dagarna återvänder våra skolungdomar till sina studier efter juluppehållet. Enligt färska Pisa-resultat återvänder de till en skola som uppvisar tydliga förbättringar under perioden 2012-2015, vilket är glädjande.

  Det finns ingen anledning att förminska dessa resultat, men man bör tolka dem med lite eftertänksamhet. Att Sverige nu plötsligt ligger nära genomsnittet i OECD beror delvis på att många andra länders resultat har försämrats och i ett längre perspektiv är den svenska skolan fortfarande på tillbakagång. Tyvärr ser vi också att segregerade skolor med många utlandsfödda elever fortfarande har mycket svaga resultat, och då fångar Pisa-resultaten från 2015 alltså inte upp effekterna av den aktuella migrationskrisen.

  Det är inte Sverigedemokraternas politik som har skapat denna situation, däremot är det vi som har den bästa politiken för en väg tillbaka till en svensk skola som presterar på topp.

  Till att börja med vill vi uppvärdera läraryrket genom en karriärtrappa, vilket skulle ge mycket kraftiga lönelyft åt de lärare som satsar på sitt yrke. Det innebär också att ambitiösa lärare får incitament att ta sig an ”svåra” klasser i de skolor som bäst behöver dem. Därmed lyfter vi skolan ”underifrån” och ger förortsbarnen bättre förutsättningar än i dag.

  Större statligt inflytande

  Vi vill överlag se ett större statligt inflytande över skolan, vilket bland annat innebär att staten får resurser och befogenheter att ta över driften av dysfunktionella skolor. Samtidigt vill vi se minskad detaljstyrning från kommunernas sida, expertisen vad gäller undervisning ligger hos lärare och rektorer.

  I den aktuella Pisa-undersökningen har man övergått till ett helt digitaliserat system, vilket kan ha gynnat elever i den svenska skolan relativt andra länders elever. Detta framhåller vi inte för att ställa de svenska elevernas insats i en sämre dager, tvärtom. Digital mognad är något som i ett internationellt perspektiv utmärker Sverige på ett positivt sätt och det gäller särskilt den yngre generationen.

  Detta är alltså något positivt och en utveckling som vi vill ta till vara. Vi vill därför driva på skolans digitaliseringsprocess, bland annat genom att inrätta stimulansbidrag för kommuner och friskolor.

  Behovet av reformer har inte upphört. Resultaten från Pisa är definitivt en ljusglimt, men vi befarar att de stora svårigheterna ligger framför oss snarare än bakom oss.

  Stefan Jakobsson (SD)
  skolpolitisk talesperson

  Robert Stenkvist (SD)
  riksdagsledamot

  Jörgen Fogelklou (SD)
  distriktsordförande Göteborg

  Mer info
 • Vi önskar er en God Jul och Ett Gott Nytt År

  Av anncharlotte den 23 december, 2016
  0

  Vi har haft ett mycket bra och givande år i år. Kommunfullmäktige gruppen har jobbat hårt nere i stadshuset, med motioner, interpellationer och insändare till tidningarna.

  I Distriktet har vi haft öppet hus som vanligt varje helgfri måndag, där vi ibland har haft besök av någon föreläsare från riks.

  Vi drog även igång ett utbildningsprogram som vi har haft på onsdagarna och dessa utbildningarna har varit mycket uppskattade.

  Måste säga att det har varit roligt och se att vi har varit lika välbesökta som vanligt.

  Året går mot sitt slut, men 2017 drar vi igång alla våra aktiviteter igen.

  Öppet hus öppnar igen den 9/1 och våra utbildningar startar igen den 11/1. Vi hoppas på att få se många av er igen nästa år.

  Men nu vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

   

   

  God-jul1

  Mer info