Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 2

Sverigedemokraterna

 • Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

  Av jorgen.fogelklou den 13 december, 2017
  0

  Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

  Till dagens kommunstyrelsemöte fanns det ett gemensamt yrkande från övriga partier om ”det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier”, ett yrkande även vi SD står bakom och yrkade på. Vi skrev ett tilläggsyrkande som följer:

  Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

  SD Stödjer yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Sexuella, fysiska och psykiska trakasserier, mobbing, utfrysning, utnyttjande av ställning och härskarmetoder kan ta sig många uttryck. Resultatet är att personalen mår dåligt och inte känner tillit till sina medarbetare eller chefer. Under metoo-kampanjen har ett viktigt problem lyfts. Här måste staden lyfta på varje sten och städa bort skräpet. Alla måste även vända blicken inåt sig själva och inse att man inte alltid själv är ofelbar eller utan skuld.

  Ett första steg mot inkludering kan vara att låta SD stå med på yrkandet.

  Kommunstyrelsen föreslås besluta:
  Att även SD får stå med på yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Vi stödde alltså yrkandet, och tyckte vi borde kunna stå med på det. När vårt tilläggsyrkande kom upp började kaoset!

  Övriga partier, (förutom Moderaterna ) ville från början avstyrka vårt tilläggsyrkande,  och hävdade att vi inte fick eller kunde lägga ett sådant yrkande. Stadsjuristen som var på plats hade inga invändningar alls, vårt yrkande var alltså helt enligt reglerna. Mötet ajournerades, två gånger!

  Kommunalråd Herr Daniel Bernmar (V) var mycket upprörd och ville stryka sig från ursprungsyrkandet ifall Sd tilläts vara med.  Mycket upprörda känslor.

  KS beslutade sedan i en ordningsfråga att SD inte fick lägga sitt yrkande. Detta är unikt och mot alla demokratiska principer. Även Moderatern tvingades backa.

  Sverigedemokraterna inkom med följande protokollsanteckning:

  Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

  SD har i en ordningsfråga blivit nekat att ställa ett yrkande i KS.

  För första gången har SD blivit nekat av KS att lägga ett yrkande. M stödde förslaget från början, men efter påtryckningar, härskarmetoder och utnyttjande av ställning så fick även M ge efter. Detta visar på att övriga partier bryter mot §2 Kommunallagen om likabehandling. Likaså visar det att i just ett yrkande mot mobbing så tillämpar de övriga partierna mobbing mot SD.

  SD är oroliga för att det demokratiska spelreglerna ska gälla alla utom SD. Det är mycket möjligt att KS hade kunnat bli fällt i förvaltningsrätten för sitt agerande. Det som håller på att hända är att man börjar närma sig det arbetssätt som diktaturer har tillämpat genom tiderna. Genom att stigmatisera och förtrycka grupper, och frånta dessa grupper sina rättigheter ställs de helt utanför samhället och inflytande. Sverige har en regeringsform som mycket tydligt klargör hur vårt samhälle ska styras. Vidare gäller kommunallagen §2 om alla kommuninvånares likabehandling.

  SD föreslår att de övriga partierna läser dessa lagar innan man kväver SD:s rätt att lägga yrkanden i kommunstyrelsen.

  SD har under 3 år på stadsledningskontoret försökt vara ett föredöme genom att jobba hårt och seriöst med sina uppgifter. Vidare försöker vi möta våra kollegor med respekt. Tyvärr har de övriga partiernas fördomar kvarstått, och då vissa partier velat samtala med oss eller stödja våra förslag har de tillrättavisats av de övriga partierna.

  SD kallar detta organiserad mobbing och organiserad utfrysning.

   

  Nu får det ta mig fan vara slut med sandlådefasonerna!
  SD jobbar seriöst och man måste sluta att frysa ut oss i frågor vi är rörande överens om.

  Mer info
 • En obekväm sanning

  Av jorgen.fogelklou den 12 december, 2017
  0

  ”I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur”.

  På Möllevångstorget i Malmö hölls på torsdagen och fredagen demonstrationer, där antisemitiska slagord skanderades. Och på lördagen kastades brandbomber mot synagogan i Göteborg.

  Malmö är en stad som Sveriges judar flyttar ifrån, helt enkelt för att man känner sig otrygg. Och det beror inte på att särskilt många nazister marscherar på Malmös gator, utan för att Mellanösterns konflikter har flyttat dit. I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur.

  Sverigedemokraterna har sedan lång tid tillbaka varnat för denna utveckling, vilket inte har tagits särskilt väl emot. Nu måste man väl ändå dra åt skygglapparna mycket hårt för att inte se kopplingen till migration från Mellanöstern som den grundläggande orsaken till att judehatet nu tar sig så öppen våldsamma uttryck? Detta samband har hittills om inte ihärdigt förnekats så åtminstone sopats under mattan.

  I sin bok ”Framtidsstaden” framhåller författaren Lars Åberg att hela Sverige går i Malmös fotspår. Vart ska Sveriges judar då ta vägen? Staket, taggtråd och kameraövervakning är redan vardag för Sveriges judar på flera håll så vad ska vi säga när de snart börjar att flytta från Sverige?

  Det vi hör nu är upprörda ord från just de politiker och publicister som varit med om att driva fram denna utveckling. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter deras trovärdighet.

  Det som behövs nu är polisiära resurser, samt en konsekvent politik som stödjer flyktingar på plats i Mellanöstern, utan att importera konflikterna hit. Det vill säga just den politik som Sverigedemokraterna sedan länge förespråkar. Vi bör också vara tydliga med vårt odelade stöd för den judiska gruppens rättigheter.

  Alldeles självklart ska man ta kraftfullt avstånd från antisemitiska konspirationsteorier som ligger och bubblar under ytan även i den svenska debatten. Låt oss då ändå notera att medan antisemitismen bland svenskar är en mycket marginell och ganska ljusskygg företeelse så är hatet mot både staten Israel och det judiska folket helt öppet bland vissa grupper av invandrare, ett hat som tenderar att gå i arv till nästa generation.

  Ovanstående är väl att betrakta som något av en obekväm sanning, som dock på bred front håller på att komma ifatt Sverige.


  Jörgen Fogelklou

  Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • Trafiken i Göteborg är en rödgrönblå röra

  Av jorgen.fogelklou den 24 november, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-11-24  http://www.gp.se/nyheter/debatt/trafiken-i-g%C3%B6teborg-%C3%A4r-en-r%C3%B6dgr%C3%B6nbl%C3%A5-r%C3%B6ra-1.4860815 

  Den förda trafikpolitiken i Göteborg är helt felaktig. Den löser inte problemen utan försvårar för trafikanterna i stället. Dessutom behövs miljövänliga bilar även i framtiden, skriver Staffan Levinsson (SD).

  Gator stängs av och smalnas av. Olika trafikanter blandas på cykelfartsgator i stället för att separeras. Kollektivtrafiken har försummats. Spårvägen har endast byggts ut marginellt. Alltför mycket kollektivtrafik går genom Brunnsparken och Drottningtorget.

  I den nya trafikstrategin ska biltrafiken minska med 25 procent trots att Göteborg växer kraftigt. Det går inte ihop. SD anser att miljövänliga bilar behövs i framtiden. De rödgröna är huvudansvariga men även allianspartierna har stor skuld i detta.

  Fler problematiska exempel

  Här är några fler problematiska exempel:

  • Ny älvförbindelse för kollektivtrafiken mellan Stigberget och Lindholmen har diskuterats sedan 50-talet utan att byggas. SD vill bygga den snarast.
  • De rödgröna vill göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard med klart sämre framkomlighet. Borgarna har nu accepterat detta. SD har som enda parti röstat emot dessa planer.
  • Allt fler farthinder byggs med försämrad framkomlighet och sämre arbetsmiljö för yrkeschaufförer som följd.
  • Den nya Hisingsbron är för låg. SD vill ha samma brohöjd som i dag så att framkomligheten säkras.
  • Västlänken kommer att leda till oerhörda trafikstörningar under bygget. Dessutom är nyttan begränsad eftersom den bara når centrala staden. Västlänken har vi konsekvent motsatt oss.
  • Aspekterna av linbanan över älven är inte utredda till fullo. Sådant som måste belysas är om resenärer väljer andra färdsätt än linbanan vid kraftiga vindsvajningar, säkerhet i och elförsörjning av kabinerna.

  Fler aspekter att beakta är att Göteborg med hamnen är ett viktigt transportnav och att fordonsindustrin är oerhört viktig för ekonomin.

  Politik som gör skillnad

  Vad vill SD göra? En hel del faktiskt.

  Bygga järnvägsspår i två plan på Centralstationen och vidare till viktiga knutpunkter på Hisingen som Lindholmen och Volvo Torslanda. Återuppbygga spårvägen i Bräcke, bygga ny spårväg mellan Brunnsbo och Redbergsplatsen samt Mölndal och Frölunda. Utreda stadsbana som når hela Göteborg till skillnad mot Västlänken. Bygga planskild spårväg i Munkebäcksrondellen och på Åkareplatsen. Anslå 50 miljoner kronor extra till det eftersatta gatuunderhållet.

  Dessa förslag har vi lagt fram de senaste åren men alla har stoppats av de övriga nej-sägande partierna. De trafikproblem vi har i dag är bara en föraning om vad som komma skall.

  Staffan Levinsson (SD)
  kommunfullmäktigeledamot Göteborg

  Mer info
 • Det enda M övar är sin retorik

  Av jorgen.fogelklou den 13 november, 2017
  0

  Publicerad på GT 2017-11-13 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/det-enda-m-ovar-ar-sin-retorik/

  SD betraktar Nato som en vän men det gynnar inte Sveriges säkerhet att gå med i samma säkerhetsallians som Turkiet. I stället bör Sverige ingå försvarsallians med Finland, skriver Sverigedemokraterna i en replik till Moderaterna i Göteborg.

  Moderaterna påstår att de värnar mer om Sveriges försvar än SD, vi inom SD hävdar motsatsen. Vems påståenden är felaktiga? Man kan säkert försöka vinna en debatt genom att komma med falska påståenden, men när historien skrivs så blir bilden oftast mer korrekt. Många känner till att Fredrik Reinfeldts regim sänkte försvarsanslaget från en mycket låg nivå med ytterligare 14,3 procent under sina 8 år vid makten och att försvaret då betraktades som ”ett särintresse”.

  Moderaterna säger i dag att de vill öka försvarsanslagen till 2 procent av BNP på sikt. Det är bra att man ansluter sig till den linje SD drivit sedan länge, men med tanke på Moderaternas försvarsfientliga politik under åren vid regeringsmakten så krävs det mer än vackra ord för att övertyga oss om deras nyväckta försvarsvurm. Så sent som 2013-2014 gjorde Moderaterna sitt bästa för att tona ned varningar för att upprustningarna i vårt närområde påverkat vår säkerhet negativt och att vi måste reagera på detta. Det var ytterst motvilligt som man gav med sig i den frågan.

  Angående hotbildsanalys är SD tydliga. Vi anser precis som Finland att det är kontraproduktivt att peka ut en fiende i fredstid. Däremot är det viktigt att se på Sveriges relativa försvarsförmåga. Om vår försvarsförmåga försämras på grund av kraftig upprustning i närområdet så ökar detta hotbilden. För att kompensera för den ökade hotbilden föreslår vi därför, liksom Liberalerna, en kraftig ökning av försvarsanslaget. Moderaterna har däremot ännu bara pratat och övat sin retorik utan att komma med skarpa förslag.

  SD betraktar Nato som en vän och erkänner deras självklara roll som motvikt mot de aggressiva stormakterna Kina och Ryssland. Däremot anser vi inte att det ökar Sveriges egen säkerhet att ingå i samma allians som exempelvis det auktoritära Turkiet. Ett annat och bättre sätt att omedelbart höja tröskeleffekten är att ingå en försvarsallians med Finland. 

   

  Otydliga på ett farligt sätt är däremot Moderaterna, när de med Gunnar Hökmark i spetsen, i EU-parlamentet röstat för ett EU-gemensamt försvar. Samtidigt säger partiet i Sveriges riksdag nej till samma försvarsunion. Här framträder bilden av ett parti utan vare sig kapten eller bestämd säkerhetspolitisk kurs.

  Lokalt gäller att Sveriges största hamn i Göteborg naturligtvis är värd att försvara, men det krävs mer än luftvärn och ett ”regemente”. För att hålla hamnen öppen krävs minröjnings- och ubåtsjaktförband, som regelbundet övar i aktuella miljöer redan i fredstid.

   

  Mikael Jansson (SD)
  Försvarspolitisk talesperson

  Matz Dovstrand (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Håkan Lösnitz (SD)
  Ledamot regionfullmäktige VGR

  Anna Borgström (SD)
  Statsvetare

  Mer info
 • Replik: Ni sprider lögner om vår politik

  Av jorgen.fogelklou den 29 september, 2017
  0

  Publicerad på GP 2017-09-29 http://www.gp.se/nyheter/debatt/ni-sprider-l%C3%B6gner-om-v%C3%A5r-politik-1.4683702

  Våra politiska motståndare kokar soppa på en spik och kopplar okunnigt ihop SD med Nordiska motståndsrörelsen NMR. SD arbetar aktivt för att människor som flyttar hit skall bli en del av det svenska samhället. Och vi vill utreda en kriminalisering av NMR, skriver Johan Johansson, Ungsvenskarna och Jörgen Fogelklou (SD).

  NMR och SD, 27/9

  Det nu är mindre än ett år kvar till valet 2018. Tyvärr märker vi redan nu samma tendenser som inför tidigare valrörelser. Politiska motståndare och media försöker måla på oss sverigedemokrater epitet och åsikter som är direkt felaktiga. En av dessa är f d ordförande för LUF, Henrik Edin. Han skriver bland annat att Sverigedemokraterna och NMR har ett ”obestridligt släktskap” och vi har ”ideologiska likheter”. Återigen kokar politiska motståndare soppa på en spik, i stället för att framföra sakliga argument.

  Vi kan lätt konstatera att Henrik Edin antingen är helt okunnig om vår politik eller ljuger. Han anser att tre särdrag förenar oss:

  SD och NMR är emot mångkultur. Sanningen är att Sverigedemokraterna är emot den mångkulturalism och segregation som skapats de senaste decennierna genom svensk invandringspolitik. Det Edin glömmer nämna är att SD faktiskt arbetar aktivt för att människor som flyttar hit skall bli en del av det svenska samhället. NMR vill ”rasbedöma” och skicka ut alla människor som inte tillhör deras idealbild. Visst är det en stor skillnad?

  SD och NMR anser att det finns en konspiration som styr samhället. Det stämmer att SD talar om att det finns ett vänsterliberalt etablissemang, det är dock ingen konspiration utan fakta. Decemberöverenskommelsen – behöver man säga mer?

  SD och NMR sägs ”förbehållslöst attackera” två grupper av människor. Det stämmer inte, SD har aldrig pekat ut en grupp människor och attackerat dem. Däremot har SD kritiserat en anpassning till islam som har skett och sker på vissa håll i Sverige.

  Tar avstånd från extremism

  Slutligen tycker vi att det är olyckligt att NMR skall demonstrera i Göteborg, dock måste vi komma ihåg att det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Vi vill dock gå längre än många andra partier och utreda en kriminalisering av organisationen NMR.

  SD tar naturligtvis avstånd från all form av extremism och rasism och vi har uttryckt våra sympatier för dem som kommer att drabbas av lördagens demonstration.

  Johan Johansson
  kontaktperson Ungsvenskarna Göteborg

  Jörgen Fogelklou (SD)
  distriktsordförande Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info