Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 2

Sverigedemokraterna

 • Gott nytt år!

  Av pernillaborjesson den 31 december, 2019
  0

  Mer info
 • SD begär på extra val i Göteborg.

  Av jorgen.fogelklou den 6 november, 2019
  0

  Under fullmäktigemötet i måndags, som av media och många inblandade beskrivits som kaosartat steg SD fram som de vuxna i rummet och yrkade på att ett extra val skall hållas i Göteborg.

  ”Göteborgarna gav oss ett resultat den 9 sep 2018. Den parlamentariska situationen är idag exakt den samma som då. Ingenting har förändrats, eller kommer förändras pga av att partier nu försöker stoppa den styrande minoritetens budget”
  Kommenterar SDs kommunalråd Jörgen Fogelklou.

  Han fortsätter, ”Om man på allvar vi få till en ny parlamentarisk sammansättning, och få till en egen budget vore det hederligaste att göra att rösta för att ett extra val kan hållas. Det borde varje oppositionsparti ställa sig bakom. Vi räds inte ett eventuellt extra val. Vi är övertygade om att vår politik är den bäste för göteborgarna.”

  På nästa fullmäktige, den 13/11 kommer vårt ärende om extra val upp. Vi kommer, som det oppositionsparti vi är, rösta för ett extra val.
  Nu får övriga partier bekänna färg. Är de i opposition och vill hoppa fram i förarsätet, eller är de nöjda med att sitta i baksätet?

  Mer info
 • Bilar som brinner

  Av pernillaborjesson den 18 september, 2019
  0

  Ännu en gång brinner det i Göteborg.

  Igår brann många bilar ner till bara skelett och lika många blev brandskadade i Askim. Vilka utför detta och vad vinner de egentligen på att förstöra andras egendom är en fråga jag själv ställer mig. Jag likt många andra har en och annan teori men vad hjälper det. Det är just den känslan av hjälplöshet som förtär mig och många andra som är oroade över den typ av kriminalitet som utvecklar sig i staden. Sådana känslor som hjälplöshet och frustration över situationer likt detta är inte till någon hjälp och ibland undrar jag även hur mycket skillnad man gör som politiker i staden. Sverigedemokraterna motionerar och yrkar ständigt för åtgärder som ska göra Göteborg säkrare och tryggare för de laglydiga medborgarna. Vi måste ta hårdare tag mot de kriminella. För det är absolut inte frågan om något busstreck, ett busstreck är att palla äpplen på någons tomt. Att bränna upp någon annans egendom och försätta folk, djur och natur i fara är inget annat än en kriminell handling som bör straffas.

  Nu är det såvitt jag vet ännu inte helt klargjort att det verkligen är en kriminell handling som utförts men det var nog inte sista gången bilar eller annans egendom brann. Vi politiker måste bli mer handlingskraftiga och vi medborgare måste ryta ifrån och säga att nu är det nog.

  Det är oerhört tråkigt för de som förlorat sina bilar och jag känner för de som upplever rädsla och otrygghet i sitt närområde.

  Vi i Sverigedemokraterna förstår om ni känner er uppgivna och utan kraft, vi kommer fortsätta kämpa för er, för alla göteborgare som bara vill leva sina liv i trygghet och glädje. För alla göteborgare som följer lagen och bidrar till samhället.

  Min kollega Jörgen Fogelklou, kommunalråd för Sverigedemokraterna Göteborg sade vid bränderna 2018 att i vårt Göteborg bygger vi bilar, vi bränner dem inte.

   

  Pernilla Börjesson

  Distriktsordförande

  Sverigedemokraterna Göteborg

  Mer info
 • Gymnasielagen belastar Göteborgs skattebetalare

  Av jorgen.fogelklou den 5 september, 2019
  0

  Publicerad i GT 2019-09-05 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/gymnasielagen-belastar-goteborgs-skattebetalare/

  Göteborg måste följa upp skolresultaten för att säkerställa att utbildningen för ensamkommande blir ändamålsenlig. Syftet måste vara att gymnasieutbildningarna på sikt leder till riktiga arbeten.

  Den omstridda så kallade gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar möjligheten att stanna i Göteborg och på andra platser i Sverige för att avsluta sina studier. Det finns tydliga lagkrav om godkända studieresultat, men siffror visar att endast en liten andel elever från språkintroduktionen klarar av gymnasiet. Det har väckt starka åsikter och lett till att debatten om de viktiga skolresultaten fallit ur fokus.

  Avsikten med gymnasielagen är att ungdomarna ska avsluta studierna med godkänt resultat. Gymnasielagen är ett hafsverk med desperata lösningar, paketerade i osannolika utbildningsvisioner. En lag som Lagrådet dessutom inte ville godkänna.

  I maj 2019 betalades 195 miljoner ut i tillfälligt kommunstöd, utöver de medel som betalades ut vid årsskiftet (totalt 980 miljoner kronor). För Göteborgs del innebar detta cirka 18,7 miljoner som öronmärks till de 217 ungdomar som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Efter ett beslut i kommunstyrelsen fördelas dessa pengar nu till social resursnämnd. Därifrån kan idéburna organisationer, med arbetssätt avsedda för målgruppen, söka pengar till sitt arbete.

  Sverigedemokraterna i Göteborg har under ärendet yrkat på en tydlig redovisning av de ensamkommande elevernas kunskapsnivåer. Språkintroduktionen är bristfällig. Det saknas fullgod dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter samt språk- och ämneskunskaper – information som är nödvändig för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan. Vid investering i elevernas utbildning ska detta på sikt leda till slutförd skolgång med godkända resultat och därefter riktiga arbeten, inte minst för elevernas skull. SD:s högst relevanta förslag om en uppföljning röstades ner av samtliga partier.

  Det är anmärkningsvärt att övriga partier inte vill ha en redovisning av detta. Det vore väl ändå önskvärt att Göteborgs skattebetalare får reda på om deras pengar har gjort någon skillnad, eller om vi återigen kastat pengar i sjön?

  Idag råder avsaknad vad gäller kunskap om kulturella koder och samhällsstrukturer hos många av de ensamkommande. De flesta svenska barn har redan innan skolstart en god uppfattning om hur samhället fungerar. En introduktion om det svenska samhället och vår kultur borde därför vara en självklar obligatorisk del i gymnasiekursen för de personer som omfattas av lagen.

  Gymnasielagen innebär en stor ekonomisk belastning för Göteborgs skattebetalare. Ensamkommande som redan i dag hoppat av gymnasiet kräver tak över huvudet. Om tre-fyra år kan en stor del av dessa (övervägande) män stå utan fullgod gymnasieexamen, vilket leder till svårigheter att skaffa sig ett riktigt arbete.

  Vi har tagit emot en stor skara människor utan asylskäl och vi har låtit dessa stanna tack vare ett illa genomarbetat förslag som klubbades igenom i fjol. Men skulle då dessa unga män inte gå i skolan?  Det här blir vårt slutresultat av en ”låt-gå-mentalitet”, en inkonsekvens i samhället och hos beslutsfattarna. Lägg därtill slarv, uppgivenhet och aktivisters och socialarbetares daltande med människor. Konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro och en framtid i utanförskap väntar många. Göteborgs Stad står kvar med en betydande studieskuld.

  SD har på förhand kunnat räkna ut att ensamkommande skulle kunna hamna i fel sällskap, orsaka vårt samhälle stora kostnader och enskilda omfattande lidande. När skolböckerna stängs tar drogförsäljningen ibland vid, tyvärr är det så enkelt.

  Det är viktigt att vi snarast kräver uppföljning av skolresultaten för att säkerställa att utbildningen blir ändamålsenlig och på sikt leder till riktiga arbeten. Det är att ta ansvar. Det är också av yttersta vikt att det riktade stadsbidraget går till de frivilliga organisationer i Göteborg som kan hjälpa till med ett tryggt och hållbart återvändande när dessa unga män får avslag i sin asylprocess.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Ledande oppositionsråd Göteborg

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Ledamot kommunfullmäktige

  Mer info
 • Ny policy för modersmål i Göteborg

  Av jorgen.fogelklou den 4 september, 2019
  0

  PRESSRELEASE

  SD Göteborg har idag initierat ett ärende om att ändra ”Göteborgs policy för modersmål”.

  Modersmål är stipulerat i lagstiftningen och sålunda måste Göteborgs kommun erbjuda det.
  Idag erbjuds dock modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt som det utgör en stor utgift för Göteborgs kommun. Göteborgs praxis för modersmålsundervisning behöver därför stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som finns.

  Sverigedemokraterna vill därför nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället för det godtycke som idag råder.

  SD Kommunalråd Jörgen Fogelklou kommenterar ärendet:
  ”Genom ett policydokument skulle Göteborgs stad säkerställa att det som är lagstadgat följs, samtidigt som det skulle innebära en lägre kostnad för Göteborg och dess skattebetalare. Göteborg står likt många andra kommuner inför gigantiska nedskärningar inom välfärden om vi inte agerar inför det ekonomiska läget. ”

  Kortfattat är det 10 punkter vi anser måste uppfyllas för att man skall erbjudas modersmålsundervisning i Göteborg.

  • 1. Innan modersmål erbjuds ska ett språktest i aktuellt språk införas.
  • 2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att ”en vårdnadshavare skall prata modersmålet” samt ”att språket talas i hemmet” uppfylls.
  • 3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar i Göteborg. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
  • 4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
  • 5. Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”.
  • 6. Sätt en tidsgräns då man skall ha sökt sitt modersmål. 1 oktober och 1 maj är lämpliga datum för att hinna finna en ”lämplig” lärare kommande termin.
  • 7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid
  • 8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning.
  • 9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
  • 10. När ovanstående krav väl är uppfyllda, gäller fortfarande kravet på minst 5 sökande i Göteborgs kommun

  När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt Skolverkets föreskrifter i frågan så avser Göteborgs stad erbjuda modersmål till de barn som så önskar.

  Hela vårt yrkande finns att läsa här!

  Mer info

Sverigedemokraterna Göteborg i bild

Vill du se mer av oss?

https://www.youtube.com/channel/UCLPYP-sWdw_UJ_Gee25BMLQ

https://www.facebook.com/SDGoteborg/