Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 2

Sverigedemokraterna

 • Sanera Västerhavet från framtida miljökatastrof

  Av jorgen.fogelklou den 13 maj, 2019
  0

  Publicerad 13 maj 2019 på GT Debatt https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sanera-vasterhavet-fran-framtida-miljokatastrof/

  Sanera Västerhavet från framtida miljökatastrof

  Cirka 20 000 ton kemiska stridsmedel dumpades efter andra världskriget på havsbotten utanför Måseskär. Detta är en förestående naturkatastrof i vårt närområde, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD).

  Miljön har seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför det stundande Europaparlamentsvalet. Det går inte en dag utan att vi läser om klimatkris, skolstrejker eller plast i våra hav. Vi ser dagligen bilder av miljöproblem runtom i världen. Miljöfrågan eller frågorna som det faktiskt handlar om måste tas på största allvar. Både lokalt och på EU nivå.

  Som politiker är ett av vårt ansvar att fördela skattemedel till att bekämpa olika miljöproblem. Vår ingång är att medel skall gå dit de gör bäst nytta. Ett av problemen är att det tyvärr finns alldeles för många problem som måste åtgärdas.

  Exempelvis Östersjön med sin bottendöd, ett hav som sakta håller på att kvävas. Gigantiska öar av plast som flyter omkring på världshaven och fiskar och fåglar som dör med magarna fulla av plast. Många är vi som är oroade. Många är vi som insett att vi nu måste gå från ord till handling. Här kan vi lokalpolitiker faktiskt göra skillnad.

  Men miljöhoten består även av gamla synder. Cirka 20 000 ton kemiska stridsmedel dumpades efter andra världskriget på havsbotten utanför Måseskär. Detta är en förestående naturkatastrof i vårt närområde. Bombskalen med kemiska stridsmedel rostar sakta men säkert sönder och stora mängder senapsgas har redan läckt ut i Västerhavet. Senapsgasen ligger i klumpform i bottensedimenten och den arsenik som senapsgasen blandades ut med sprids från behållarna.

  Fiskebåtar som trålar vid dumpningsplatserna riskerar att riva upp de kemiska stridsmedlen, som sedan sprids vidare med vattenströmmarna. Det är ett faktum att gifterna passerar över i matfisk. Ingen vill att kemiska stridsmedel ska hamna på matbordet.

  Senapsgasen tränger lätt in i kroppen och kan ge tredje gradens brännskador, leda till blindhet och lungskador. De som dör direkt gör det till följd av andningsproblem eller hudproblem. Vårt DNA förstörs och långsiktigt innebär detta en kraftigt förhöjd cancerrisk.

  Både djurliv och människoliv står på spel. En skärgårdsidyll riskerar att bli kontaminerad för en lång tid framöver.

  Åtgärder som ”En utredning om fiskeförbud i området pågår” är inte tillräckligt. Vraken och dumpningsplatserna måste saneras. Vi kan inte låta dessa kemiska stridsmedel ligga begravda på havets botten. Om vi ingenting gör är frågan inte längre om, utan när vi får en naturkatastrof på halsen. En katastrof i vårt närområde som vi hade kunnat förhindra. Vi behöver inte fler politiker som i framtiden, med facit i hand, konstaterar att ”vi var naiva”.

  Miljön i Västerhavet är en akut fråga som berör oss alla, även kommande generationer. I Göteborg lyfte Sverigedemokraterna frågan i kommunstyrelsen i början av maj. I ett remissvar till länsstyrelsen ville vårt parti lägga till problematiken med dumpad senapsgas som tydligt deklarerade att Göteborgs Stad är oroad över situationen med dumpade stridsmedel i Västerhavet.

  Det är häpnadsväckande att alla partier, men i synnerhet Miljöpartiet, valde att ignorera denna annalkande marina naturkatastrof. Alla partier röstade nej till SD:s förslag. Helt utan kommentarer.

  Många av miljöproblemen är globala och måste lösas tillsammans över nationsgränserna. Det är alla partier överens om.  Här spelar till exempel samarbete mellan de europeiska länderna en central roll. Alla måste hjälpas åt, globalt som lokalt. Men hur ska vi kunna lösa dessa utmaningar om övriga partier i Göteborg inte vågar stödja bra, vettiga förslag bara för att de kommer från oss sverigedemokrater?

  Signalpolitik, som att utlysa ett ”klimatnödläge” och att förbjuda sugrör, ger kanske dessa partier röster, men att samarbeta och sanera Västerhavet från det akuta miljöproblemet skulle rädda liv och miljö. På riktigt!

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Oppositionsråd i Göteborg

  Björn Tidland (SD)
  Ledamot Park- och Naturnämnden Göteborg

  Mer info
 • Sätt stopp för linbanan

  Av jorgen.fogelklou den 11 maj, 2019
  0

  Publicerad 11 maj 2019 på GT debatt https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/satt-stopp-for-linbanan/

  Sätt stopp för linbanan

  Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt, skriver sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Anders Strand.

  När prestigen tar över det sunda förnuftet. Så skulle man kanske kunna beskriva det pengaslukande, högsvävande projektet linbana över Götaälv.

  Göteborg växer och det gör den på båda sidorna av älven. Detta kommer att medföra utökat kollektivtrafikåkande runtom i staden, men även över älven. Det byggs i skrivande stund två nya älvförbindelser. Både en ny vägtunnel för att avlasta Tingstadstunneln samt en ny Götaälvbro för att ersätta den gamla, snart 80-åriga bron, som tjänat oss väl.

  Utöver detta har vi Älvsnabben som regelbundet kör över älven med passagerare, men allt detta är inte tillräckligt enligt alla beräkningar. Det krävs nya kommunikationsleder.

  År 2011 kom det ett förslag ur en medborgardialog om att till Göteborgs 400-årsjubileum bygga en linbana över älven. Detta i sin tur ledde 2014 till en åtgärdsvalsstudie. Så sent som 2015 var det inte klart om linbanan skulle drivas kommersiellt, som kollektivtrafik eller en kombination.

  I sin iver över detta nya prestigeprojekt gjorde trafikkontoret i Göteborg först en kostnadsutredning, där en oberoende utredare kom fram till att kostnaden skulle bli 1,1 miljarder kronor eller 1,25 miljarder i 2019 år prisnivå. Viktigt att redan nu nämna är att i den utredningen utelämnades ett antal nödvändiga poster som inte gick att prissätta. Det gällde bland annat privat mark- och fastighetslösen och kostnader för anpassning av omkringliggande trafiklösningar.

  Projektet togs upp i den så kallade Sverigeförhandlingen med målsättningen att staten skulle finansiera hälften, men så blev tyvärr inte fallet. Överenskommelsen blev att staten gick in med 270 miljoner kronor, det vill säga 25 procent, och de resterande 830 miljonerna skulle delas lika mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Detta avtal klubbades i regionen i november 2017, i Göteborgs kommun i december 2018 och regeringen tog slutligen sitt beslut i juni 2018.

  Så långt verkar allt vara relativ frid och fröjd, men så kom det en ny kostnadsredovisning i mars 2019, där det helt plötsligt visar sig att i 2019 års prisnivå, kommer projektet att kosta totalt 4 670 miljoner kronor, en ökning med 3 429 miljoner.

  Utöver detta har även driftskostnaderna stigit från tidigare beräknade 41 till 52 miljoner kronor till cirka 100 till 126 miljoner. Detta kommer att medföra att kostnadstäckningsgraden för Västtrafik skulle bli ca 30 procent om alla resor räknas som en ny intäkt. Med dessa nya fakta på bordet krävs det ingen raketforskare för att räkna ut att detta projekt nu är ekonomiskt omöjligt att genomföra. Då har vi dessutom inte nämnt säkerhetsaspekten.

  För vad händer om någon till exempel börjar ofreda, hota eller våldföra sig på någon 75 meter upp i luften ovanför älven i en obemannad kabin? Eller vad händer när det blåser i vår vackra stad?

   

  Det finns i dagsläget två alternativ.

  Alternativ A innebär att dra i nödbromsen och helt stoppa projektet, räkna hem förlusterna (cirka 70 till 100 miljoner kronor) och börja utreda andra alternativ.

  Alternativ B innebär att fortsätta utreda linbana fast en billigare variant för cirka halva priset. Detta kommer ändå att bli minst dubbelt så dyrt som grundförslaget. Att fortsätta den utredningen kommer att kosta cirka 15 till 45 miljoner och var dessa pengar skall tas ifrån är fortfarande osäkert. När vi utrett klart finns det kanske bara pengar kvar som räcker till en liten roddbåt?

  Göteborgs Trafiknämnd valde att förorda alternativ B, medan Västtrafik valde alternativ A.

  Nu skall frågan avgöras i regionstyrelsen och där förordar också tjänstemännen A, trots detta så är förslag till beslut alternativ B. Motiveringen till att B-förslaget ligger på regionstyrelsens bord är att Göteborg för sin egen del redan har beslutat att de vill fortsätta att utreda.

  Vi sverigedemokrater säger att nog är nog. Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt. Nu måste vi se verkligheten i vitögat och göra de rätta prioriteringarna. Sverigedemokraterna kommer att rösta på alternativ A, vilket innebär att omedelbart stoppa projektet och i stället utreda andra alternativ.

  Håkan Lösnitz (SD)
  Oppositionsregionråd Västra Götalandsregion

  Anders Strand (SD)
  Ledamot regionutvecklingsnämnden och i fastighetsnämnden samt ersättare i kollektivtrafiknämnden i VGR.

  Mer info
 • En snäv och nedbantad verksamhet behöver stabila och fungerande arbetsverktyg.

  Av jorgen.fogelklou den 24 april, 2019
  0

  Från och med 1 maj vill kommunen införa ett nytt IT-system inom hemtjänsten ”PluGo”. Sverigedemokraterna har tidigare lagt en interpellation till kommunfullmäktige där vi påpekar svårigheterna med att införa ett bristfälligt IT-system. Det gläder oss att även andra partier nu har anammat samma linje som Sverigedemokraterna och ser svårigheterna med att införa PluGo 1.a maj 2019.

  PluGo är ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning i hemtjänsten, en app. i mobiltelefonen och ett Tactivoskal (ett hölje runt mobilen som används för inskanning).

  Med införandet av PluGo gäller ersättning för utförd omsorgstid. Det innebär i praktiken att det enskilda hemtjänstlaget får betalt för den tid som scannas av när man går in och ut ifrån vårdtagaren. Det här tycker vi är bra ur vårdtagarens perspektiv. Givetvis ska man som vårdtagare inte behöva betala mer än för den faktiska tid man får hjälp i hemmet.

  Däremot är det olyckligt att man vid införandet av ett nytt system inte tagit höjd för personalens restid eller vårdtagarens dagsform. Hälsotillstånd kan variera kraftigt från dag till dag vilket kan påverka omsorgstiden. Det finns inte utrymme till oförutsedda händelser såsom ett larm från omsorgstagare. Detta kan inträffa vid fallolyckor, hastigt insjuknande osv. När man parallellt har en krånglande teknik, begränsar det arbetstiden ännu mer istället för att vara en tillgång.

  Vid Kommunstyrelsemötet 2019-04-24 röstade vi bifall till att att pausa denna ersättningsmodell till dess att tekniska förutsättningar finns på plats. Kommunstyrelsen tillsammans med våra olika stadsdelsnämnder och nämnden för Intraservice bör göra en ny bedömning när problemen med IT-systemet varaktigt lösts.

  Mer info
 • Göteborg stad hemställan till regeringen angående IS Terrorister.

  Av jorgen.fogelklou den 15 april, 2019
  0

  SD Göteborg har idag skickat in ytterligare ett initiativärende till kommunstyrelsen vad gällande IS terrorister.

  Förslag till beslut

  I kommunstyrelsen

  •  Kommunstyrelsen beslutar att Göteborg stad snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

  Yrkandet
  Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i t.ex. Syrien eller Irak.

  Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS ska naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svensk mark. Samtliga av landets välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter har sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister. Nu senast larmade SÄPO om att 41 kommuner kan tvingas ta emot dessa IS-terrorister. Göteborg är en av dessa utpekade kommuner.

  Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Det finns en tydlig folklig opinion att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige. Regeringen verkar inte ha någon plan att hantera denna situation.

  Enligt Kommunallagen ska kommuner handha angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till kommunens områden och dess invånare. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister är i allmänhetens intresse och har största betydelse för Göteborg stads invånares trygghet.

  Den 14 mars uppmärksammade media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel och mord efter återkomsten till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige. Vi måste därför påverka riksdagen. En av de saker Göteborg stad skulle kunna göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller bryta mot gällande lagstiftning, är att tydligt uttrycka att dessa mördare inte är välkomna till Göteborg. Det är beklagligt att Sverigedemokraternas yrkande gällande detta inte bifölls i kommunstyrelsen den 27 Mars.

  Mer info
 • Interpellation till Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande ang IS terrorister

  Av jorgen.fogelklou den 12 april, 2019
  0

  Idag (2019-04-12) har SD Göteborg skickat in följande interpellation ställd till Axel Josefsson (M), detta med anledning av debatten om ”återvändande” IS-terrorister.

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående återvändande IS-terrorister till Göteborg.

  Runt 300 personer har sedan 2012 rest till konfliktområden runt Syrien och anslutit sig till IS, den islamska staten. Ungefär hälften av dessa tros redan ha återvänt till Sverige.

  Nyligen kunde vi, enligt SÄPO, ta del av att 41 kommuner redan kan eller kommer tvingas hantera svenskar som rest till IS-kontrollerade områden. Göteborg är en av de utpekade kommunerna.

  Vi vet sedan tidigare att Göteborgs stad har exporterat flest IS-terrorister av alla Sveriges kommuner.  Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om hur Göteborg bör ställa sig till IS och IS-terrorister. Vi har motionerat om förbud mot IS-propaganda. Vi har yrkat i kommunstyrelsen att vi som politiker ska uttala oss om att IS-terrorister inte skall känna sig välkomna till Göteborg.  Nu senast yrkade SD på att social resursnämnd skall vara skyldig att anmäla misstänkta terrorister till polisen. Detta har Stockholm redan valt att göra.

  Ett initiativ som den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp välkomnar.

  ”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

  I GP den 11 april 2019 säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) att några sådana planer inte finns i Göteborg. ”-Vi har inte upplevt att det finns ett behov av det”

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  Hur många återvändande IS terrorister finns det idag i Göteborg?

  Hur många fler förväntas komma de närmaste åren?

  Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att dessa terrorister, ofta hyllade i sina egna kretsar, inte utför bestialiska gärningar i Göteborg?

  Hur väl fungerar Göteborg Stads arbete med att förebygga och förhindra återrekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

  Tycker kommunstyrelsens ordförande att en ”orosanmälan” är tillräckligt för att bekämpa återvändande IS-terrorister?

  Hur säkerställer Göteborg Stad att bidrag inte betalas ut till föreningar som visar stöd för eller har kopplingar till olika terrororganisationer och antidemokratiska krafter? (Exempelvis Islamska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd).

  Utöver det som Göteborg Stad redan gör idag, finns det andra saker som kommunstyrelsens ordförande vill se att Göteborg Stad gör för att förhindra rekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

   

   

  Jörgen Fogelklou
  Ledande oppositionsråd Göteborg (SD)

  (Interpellationen i PDF-format här)

  Mer info