Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 2

Sverigedemokraterna

 • Interpellation till Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande ang IS terrorister

  Av jorgen.fogelklou den 12 april, 2019
  0

  Idag (2019-04-12) har SD Göteborg skickat in följande interpellation ställd till Axel Josefsson (M), detta med anledning av debatten om ”återvändande” IS-terrorister.

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående återvändande IS-terrorister till Göteborg.

  Runt 300 personer har sedan 2012 rest till konfliktområden runt Syrien och anslutit sig till IS, den islamska staten. Ungefär hälften av dessa tros redan ha återvänt till Sverige.

  Nyligen kunde vi, enligt SÄPO, ta del av att 41 kommuner redan kan eller kommer tvingas hantera svenskar som rest till IS-kontrollerade områden. Göteborg är en av de utpekade kommunerna.

  Vi vet sedan tidigare att Göteborgs stad har exporterat flest IS-terrorister av alla Sveriges kommuner.  Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om hur Göteborg bör ställa sig till IS och IS-terrorister. Vi har motionerat om förbud mot IS-propaganda. Vi har yrkat i kommunstyrelsen att vi som politiker ska uttala oss om att IS-terrorister inte skall känna sig välkomna till Göteborg.  Nu senast yrkade SD på att social resursnämnd skall vara skyldig att anmäla misstänkta terrorister till polisen. Detta har Stockholm redan valt att göra.

  Ett initiativ som den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp välkomnar.

  ”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

  I GP den 11 april 2019 säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) att några sådana planer inte finns i Göteborg. ”-Vi har inte upplevt att det finns ett behov av det”

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  Hur många återvändande IS terrorister finns det idag i Göteborg?

  Hur många fler förväntas komma de närmaste åren?

  Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att dessa terrorister, ofta hyllade i sina egna kretsar, inte utför bestialiska gärningar i Göteborg?

  Hur väl fungerar Göteborg Stads arbete med att förebygga och förhindra återrekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

  Tycker kommunstyrelsens ordförande att en ”orosanmälan” är tillräckligt för att bekämpa återvändande IS-terrorister?

  Hur säkerställer Göteborg Stad att bidrag inte betalas ut till föreningar som visar stöd för eller har kopplingar till olika terrororganisationer och antidemokratiska krafter? (Exempelvis Islamska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd).

  Utöver det som Göteborg Stad redan gör idag, finns det andra saker som kommunstyrelsens ordförande vill se att Göteborg Stad gör för att förhindra rekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

   

   

  Jörgen Fogelklou
  Ledande oppositionsråd Göteborg (SD)

  (Interpellationen i PDF-format här)

  Mer info
 • Initiativärende till nästa kommunstyrelse

  Av jorgen.fogelklou den 8 april, 2019
  0

  Till nästa kommunstyrelsemöte har sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande initiativärende att ta ställning till:

  Yrkande: Införa ett nytt tvingande arbetssätt inom socialnämnden i Göteborgs kommun att anmäla till polisen vid kännedom eller misstanke om att någon varit delaktig i IS-relaterad brottslighet.

  Förslag till beslut

  I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

  1. Social resursnämnd  skall vara skyldig att rapportera till polisen/åklagare då de får kännedom eller misstanke om att någon begått eller varit delaktig i IS-relaterad brottslighet och/eller krigsförbrytelser.

  Yrkandet

  Stockholms stad har beslutat att inleda ett samarbete med polis och åklagare, detta för att försöka hantera problematiken kring de som återvänt från terrorgruppen IS.

  Man har beslutat om att ett förändrat arbetssätt inom socialnämnden som innebär att socialnämnden skall tipsa polisen när de får kännedom om eller misstänker att någon varit delaktig i terrorhandlingar inom/för IS och återvänt.

  Det förändrade arbetssättet har ett tydligt politiskt stöd i Stockholm stad där Stockholms moderata finansborgarråd Anna König Jerlmyr och socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna har uttalat sig mycket positivt om arbetssättet i Sveriges radio och Sveriges television. Andra som uttalat ett tydligt stöd för arbetsmetoden är chefsåklagare Lise Tamm vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet liksom polisens krigsbrottskommission vilka välkomnar samarbetet.

  Därutöver applåderar även den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp initiativet.

  I TT säger han citat:

  ”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

  Sverigedemokraterna yrkar på att Göteborg skall uppvisa samma ansvarstagande ledarskap och genast införa samma arbetssätt även här i Göteborg.

  De styrande politikerna i Göteborgs Stad får nu återigen en unik möjlighet att visa att man står på rätt sida av historien.

  Yrkandet i Word-format:

  Mer info
 • Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

  Av jorgen.fogelklou den 9 mars, 2019
  0

  Publicerad 2019-03-09 i GT https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/rodgrona-protester-mot-resultat-av-sin-egen-politik/

  Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

  Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar av de rödgröna under tidigare mandatperiod, skriver Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck vid Sverigedemokraterna i Göteborg i en replik till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i SDN Örgryte-Härlanda.

  Det är märkligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu klagar på alliansens budget. En budget som de själva, genom ett valtekniskt samarbete med alliansen, var med och släppte igenom. V och MP tyckte alltså att alliansens budget var bättre än Socialdemokraternas. En socialdemokratisk budget de själva varit med och tagit fram året innan.

  Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar. Under 2016 betalade Göteborg bland annat ut 175 miljoner kronor för platser till nyanlända som aldrig användes. Samtidigt som extremt dyra modulhus byggdes vid Askimsviken.

  Otaliga är de tvivelaktiga affärer staden har begått, både moraliskt och ekonomiskt. Vi behöver bara nämna kamelfarmen som ett exempel. Vi sverigedemokrater har länge förordat att återinföra det så kallade tjänstemannaansvaret. Det skulle råda bot på mycket.

  SDN Örgryte-Härlanda redovisade 2018 ett minusresultat på 29,1 miljoner. Man har nu ett negativt kapital på 17,9 miljoner som måste återställas 2019. För detta krävs strama åtgärder som tyvärr kommer att drabba främst barn, äldre och anställda inom hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. Detta är sannerligen inga roliga beslut att ta, men återställande av kapital är nödvändigt för att inte ge större konsekvenser till nästa år.

  V och MP har i högsta grad varit delaktiga i detta enorma resursslöseri av skattebetalarnas pengar under tidigare budgetår. Nu hävdar V och MP att man borde gått på deras budgetförslag, där 300 miljoner mer fördelades till stadsdelssektorn. De menar på att åtstramningar hade varit ett faktum oavsett, men åtgärder hade inte ”behövt vara så drastiska och lika kännbara för verksamheterna”.

  Vi kan inte låta bli att förbluffas över att de rödgröna först är delaktiga i att köra ekonomin i botten för att sedan ha mage att klaga på resultatet. Dessutom klagar de på en budget som de själva släppt fram. Nu när de inte längre styr staden har V och MP plötsligt 300 miljoner mer att fördela.

  Vart hittar man dessa pengar? Det liknar sagan om Pojken med guldbyxorna, han med oändliga resurser. Där pojken i detta fall symboliserar oss skattebetalare. För det har alltid varit vänsterns lösning: högre skatt. Problemet med socialism är att förr eller senare tar andras pengar slut.

  Med en sverigedemokratisk politik, hade vi aldrig stått inför dessa beslut. Vi hade prioriterat annorlunda från början. Vi hade satt barn, sjuka och äldre före invandringens kostnader.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  Oppositionsråd i Göteborgs kommunstyrelse

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Ledamot SDN Örgryte-Härlanda

  Mer info
 • Socialism är att göra slut på andras pengar

  Av jorgen.fogelklou den 5 mars, 2019
  0

  Publicerad 2019-03-05 i GP https://www.gp.se/debatt/socialism-är-att-göra-slut-på-andras-pengar-1.13839714 

  Socialism är att göra slut på andras pengar

  Debatt: Nu är det dags att reda ut sviterna efter de notor staden fått under de senaste tre årens migration. Detta märks nu ute i våra redan hårt ansatta stadsdelar, inte minst i Örgryte- Härlanda, skriver Sverigedemokraterna.

  Det är skönt att vara generös, men det är alldeles för lätt med andra människors pengar, det vill säga skattemedel. S, V och MP har varit extremt villiga att satsa kapital på mottagning av nyanlända. Då får annat stå tillbaka, något som vi nu märker av.

  Social resursförvaltning under ledning av Marina Johansson (S) betalade ut över två miljoner till fotbollsklubben Qvidings ankomstboende för ensamkommande, trots att klubben utretts för grova bedrägerier av skattemedel. De misstänks ha lurat både Göteborgs stad och staten med falska underlag till bidragsansökningar, ett avtal som löpte på utan kontrakt.

  Under 2016 betalade vår stad 175 miljoner kronor för platser till nyanlända som aldrig användes. Det kan jämföras med de 200 miljoner som alla 73 kommuner i Västsverige betalade för tomma platser under denna period. Samtidigt byggdes extremt dyra modulhus vid Askimsbadet.

  Social resursförvaltning under ledning av Marina Johansson (S) betalade ut över två miljoner till fotbollsklubben Qvidings ankomstboende för ensamkommande, trots att klubben utretts för grova bedrägerier av skattemedel. De misstänks ha lurat både Göteborgs stad och staten med falska underlag till bidragsansökningar, ett avtal som löpte på utan kontrakt.
  Avtalen förhandlades fram av kommunens verksamhetschef som även var ansvarig för en affär värd 82 miljoner med bolaget Hero. Ett dygn efter att sista avtalet slöts ”bytte hon sida” och blev operativ chef hos Hero. Kommunen betalade ut 81 000 kronor varje dag för tomma platser till Hero. Nästan 2,5 miljoner i månaden.

  2018 har SDN i Örgryte-Härlanda visat ett resultat på minus 29,1 miljoner, vilket innebär ett negativt kapital på 17,9 miljoner att återställa 2019. Detta informerades den nya nämnden om på senaste mötet 26/2. Nu krävs strama åtgärder som främst kommer att drabba barn och äldre. Det är inga roliga beslut att ta, men återställande av kapital är nödvändigt för att inte ge än värre konsekvenser till nästa budgetår.

  Ironiskt nog är de partier som tidigare huvudlöst öst medel över nyanlända, de som nu sätter sig emot tjänstemännens förslag på nödvändiga besparingar för att kunna rädda hem situationen tre år senare.

  Det måste kännas skönt och ansvarslöst att först kunna slösa obehindrat med skattebetalarnas pengar, för att sedan vara den sida som motsätter sig akuta och nödvändiga besparingar. Som nya i SDN får vi nu vara med och ”städa upp” det som de rödgröna orsakat. Vi försöker ta ansvar medan V, S och MP inte vill reda ut vad deras politik ställt till med.

  Jörgen Fogelklou (SD)
  kommunalråd Göteborg

  Agneta Kjaerbeck (SD)
  ledamot SDN Örgryte-Härlanda

   

  Mer info
 • SD Göteborg söker en politisk sekreterare

  Av jorgen.fogelklou den 18 september, 2018
  0
  Göteborgs roligaste jobb?
  PLATSERNA ÄR  TILLSATTA!
  Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Göteborg.
  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Vi arbetar långsiktigt och strukturerat för att få genomslag för våra idéer och omsätta dem i praktisk politik. Samtidigt hanterar vi hastigt uppkommande situationer i ett allt snabbare medielandskap. Är du en analytisk person med ett stort intresse för samhällsfrågor? Då erbjuder vi en intressant möjlighet och spännande utmaning för dig. Sverigedemokraterna i Göteborgs Stad söker en politisk sekreterare till vår stab efter årsskiftet.

  Om tjänsten:
  Som politisk sekreterare författar du bla politiska förslag till nämner, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då politisk framgång kräver samtal, förhandlingar och emellanåt kompromisser har du en viktig uppgift att samverka med förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer och i olika partier om aktuella frågor. Vidare har du att förse de förtroendevalda med relevant fakta och underlag inför bland annat debatter och medieframträdanden. Du stödjer opinionsbildningen genom att författa debattartiklar och budskapstexter.

  Du kommer att arbeta tillsammans med ett fokuserat team som brinner för Göteborg och Sverigedemokraternas värderingar. Erfarenhet från politiskt arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

  Arbetsuppgifterna är omväxlande och stort eget ansvar krävs.

  Din kompeten

  • Positiv och bekväm med intensiva arbetsperioder
  • Inte främmande för att ta dig an nya utmaningar och uppgifter.
  • Självgående, driven och bekväm med att ta initiativ
  • Förmåga och intresse av att se saker ur olika perspektiv
  • Kapacitet att snabbt inhämta och sammanställa information
  • Du är en driven skribent som förmår att anpassa språket efter uppgiften, syftet och läsaren.
  • Stort intresse för politik, människor och samhällsliv
  • • God samarbetsförmåga

  Omfattning:
  Tjänsten är ett förordnande som politisk sekreterare enligt kommunallagen, vilket berättigar till tjänstledighet från ditt nuvarande arbete. Förordnandet, som är på heltid, inleds efter årsskiftet och sträcker sig mandatperioden ut. Vi tillämpar tre månaders provanställning.

  Lön: Fast månadslön. Individuell lönesättning.
  Arbetsplats: Göteborg

  Ansökan:
  Skickas senast 2018-10-22 till: tjanst.goteborg@sd.se
  Ansökan ska innehålla personligt brev, samt CV.
  Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. Angivna referenser kommer inte att kontaktas utan ditt godkännande. Intervjuer sker löpande.

  Vi ser fram emot din ansökan.

  PLATSERNA ÄR TILLSATTA!

   

  Mer info