Nyhetsbrev April 2017 – Viktig info om kyrkovalet | Sverigedemokraterna i Göteborg

Nyhetsbrev April 2017 – Viktig info om kyrkovalet

Nu börjar ett nytt verksamhetsår! – Fokus på Kyrkovalet!

Hej, detta är det första nyhetsbrev från mig detta verksamhetsår. Göteborgs årsmöte lockade över 150 medlemmar. (Vi är i skrivande stund 925 medlemmar i Göteborg.) Det blev det största årsmöte i SD Göteborgs historia. Vi vill härmed tacka alla inblandade till att det blev ett lyckat möte. Till alla som hjälpte till, både innan och efter, med allt från att baka, boka, ställa i ordning, ljus, ljud, till alla de som hjälpte till att städa undan efteråt. Ett extra tack till presidiet som höll ordning på mötet. (Även om det inte behövdes). Den nyvalda styrelsen tackar också den avgående styrelsen.

Den nyvalda styrelsen består av: Ordförande: Jörgen Fogelklou,  Vice ordförande: Christer Hätting  2:e vice ordförande: Agneta Kjaerbeck

Ledamöter: Lars Hansson, Krista Femrell, Jimmy Ståhl, Peter Wennerholm, Christer Hjärpe och Karl Robbjens.

Suppleanter: Roger Andrén, Anders Björkroth, Marcus Lüthje, Cecilia Forsmark och Olle Hagberg

Vi håller vårt första styrelsemöte måndagen den 3/4. Min ambition för detta verksamhetsår är att nå ut till fler medlemmar och sympatisörer i våra valkretsar, och få dessa att aktivera sig.

Saknas på bilden: Olle Hagberg.

SD Göteborg påverkar!

Under kommunstyrelsemötet den 29/3 avgjorde SD, som tungan på vågen hela 6 st ärenden. 5 st till alliansens fördel, och ett åt de rödgröna.

Dessutom stoppade vi ett yrkande från V och MP om att staden ska fortsätta ta ekonomiskt ansvar för ensamkommande barn som skrivits upp till 18 år eller äldre.

Det var också glädjande att Moderaterna yrkade bifall till ett av våra tilläggsyrkanden. Det visar på att Moderaterna nu verkar släppa beröringsskräcken, och faktiskt rösta på yrkanden som de håller med om. Yrkandet i sig var inget kontroversiellt, utan handlade om att ett ärende skulle återremiteras till ett antal fackförbund som skulle få yttra sig som remissinstans.

KD och L verkar dock fortfarande sitta kvar i sandlådan.

Frågan är vilka de skall leka med efter valet 2018.

 

Kyrkovalet!  Från en (S)vensk kyrka till en Svensk kyrka!

I helgen har SD haft kyrkovalskonferens i Halmstad. SD Göteborg var representerade av 5 personer. Varav 4 som är valbara på stiftslistan. Therese Wennerstrand, Jörgen Fogelklou, Anders Björkroth, Olle Hagberg och Håkan Lösnitz (saknas på bild) Medverkade gjorde även bla Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Julia Kronlid, Aron Emilsson, David Lång och bandet Jerusalem mfl. Sammanlagt har vi 1000 kandidater i landet. Detta skall jämföras med det senaste kyrkovalet då vi ställde upp med 130!
 

Troende Sverigevänner förstår säkert betydelsen av detta val, men jag vet att det fortfarande finns en hel del icke troende Sverigevänner som inte förstår varför partiet engagerar sig i denna valrörelse och som känner att kyrkovalet inte är något som de behöver engagera sig i.

Till denna grupp av Sverigevänner skulle jag vilja ställa följande frågor:

 • Tycker du att det är viktigt att det går bra för SD i alla val där partiet ställer upp?
 • Tycker du att det är viktigt att motarbeta islamiseringen av det svenska samhället?
 •  Vill du motarbeta socialismens makt över det Svenska samhället?
 • Tycker du att kyrkan borde avbryta allt samarbete med de revolutionära vänsterextrema grupper som attackerar demokratin och som hotat och förföljt Sverigevänner i decennier?
 • Anser du att kyrkan skall sluta använda sina enorma resurser till att propagera för oreglerad massinvandring till Sverige?
 • Vill du stärka och bevara det svenska kulturarvet?
 • Vill du ha ett mer familjevänligt samhälle?
 • Tycker du att kyrkan tydligare borde stå upp för förföljda kristna i Mellanöstern?
 • Bör kyrkan utöka sitt stöd till fattigpensionärer, brottsoffer och unga som lider av psykisk ohälsa?
 • Bör kyrkan förvalta sitt enorma innehav av skog och vatten på ett så miljövänligt sätt som möjligt och med största möjliga respekt för de kulturmiljöer som finns på dessa marker?
 • Tycker du att det är viktigt att kyrkan slutar bedriva hatkampanjer mot Israel, Mellanösterns enda demokrati?

Om svaret på bara en enda av ovanstående frågor är ja, så bör du definitivt rösta SD i kyrkovalet. Svarar du ja på mer än en fråga, så bör du inte bara rösta utan också engagera dig, stötta partiet och värva röster.

Nu ser vi till att tillsammans skapa ett ordentligt ”korsdrag” och avvecklar (S)venska kyrkan till förmån för en återgång till Svenska kyrkan!

#SDkyrka17

Själv kommer jag åter gå med i kyrkan för att ha en chans att påverka den i rätt riktning.Gör det du med! https://www.svenskakyrkan.se/valkommen-som-medlem

Vill man sedan lämna Svenska kyrkan efter valet gör man det enkelt här:

https://www.svenskakyrkan.se/uttrade_ur_svenska_kyrkan

Öppet hus.

Varje helgfri måndag (kl 16:00-20:00) träffas de av oss som vill på något vi valt att kalla ”Öppet Hus”.  Till öppet hus är alla välkomna. Öppet hus startade vi i Göteborg för ett par år sedan, och har nu spritt sig till många andra föreningar runt om i landet.  Du behöver inte komma på slaget, men runt kl 18:00 brukar det vara något mer officiellt.  Jörgen eller Lars brukar bla redogöra om vad som händer inom Göteborgspolitiken. Vi har också ofta föreläsningar; det kan tex vara en riksdagsman som berättar om sitt specialområde eller en partistyrelseledamot som talar ideologi. Vi erbjuder också utbildningar med uppföljning . Vi räknar med att kunna erbjuda mer av den varan allteftersom valdagen närmar sig. Kontakta kansliet, eller goteborg@sd.se om du själv har något intressant att ta upp.  Utöver detta är det tillfälle för socialt samkväm. Vi brukar bl.a. ordna grill, nationaldagsfirande, julbord eller bara fira med en tårta, eller grädda våfflor när vi tycker vi förtjänar det.

Så välkomna ner till oss och säg hej.

Både vårt kansli och utbildningssal ligger i Högsbo industriområde. Du kan ta bilen hit eller åka kommunalt: från Marklandsgatan går Buss 758, och 82 direkt, eller från Heden med  buss 758. Avstigning Amalia Jönssons Gata.

Adress: Victor Hasselblads gata 10.

Kansli.

Göteborgskansliet bemannas av Lotta Hansson. Du kan nå henne på telefon 031-7531111. Ring gärna om du har några frågor eller om du vill få tag i några flygblad. Kansliet där det dagliga arbetet fortgår ligger i anslutning till vår utbildningslokal.

MvH
Jörgen Fogelklou
Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg