Nyheter

Göteborg är vår plats på jorden

Förväntningarnas tid är här. Vi ska ställa krav, resa oss upp och borsta av våra skolreformer. Vi måste blåsa kunskap och kraft tillbaka i både elever, lärare och rektorer. Vi måste se över alla de verktyg som redan finns och använda dem rätt. Vi måste ta bildningen och disciplinen tillbaka in i klassrummen. Endast så bygger vi en stad från grunden och uppåt igen. Med självförtroende och egenansvar, genom de som är unga idag.

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer