Nyheter

Håkan Lösnitz, regionråd

Håkan Lösnitz, Regionråd och nummer ett på Sverigedemokraterna Göteborgs valsedel till regionvalet. ” För vårdgarantin är inte ett politiskt vallöfte, det är ett krav och en förutsättning för att alla ska få den vård de har rätt till. Jag har nu varit Regionråd under fyra år och har målet att fortsätta med detta. Under de […]

läs mer

Rasmus Ragnarsson, Trångboddhet handlar om något mer än ekonomi

Rasmus Ragnarsson, ledamot i kommunfullmäktige och Sverigedemokraterna Göteborgs fjärde namn på valsedeln till kommunfullmäktige. Rasmus Ragnarsson replikerar i GP en debattartikel skriven av Christopher Oskarsson och Emil Moghaddam (KDU).  KDU – Belöna inte trångboddhet Trångboddhet handlar om något mer än ekonomi Det räcker inte med att ersätta flerbarnstillägget mot ett flerbarnsavdrag. Vill vi komma åt […]

läs mer

Jörgen Fogelklou, kommunalråd

Vi visar att politiken behöver vara rätt – inte korrekt Politik handlar om att våga välja och både mitt parti och jag vågar prioritera. Våra förslag har oftast kritiserats hårt av de andra partierna. Trots detta har de slutligen anammat det mesta av det vi hela tiden har sagt är den politik som Sverige behöver, […]

läs mer

Kulturpolitiken i Göteborg

2022-07-15 deltog Jörgen Fogelklou, vårt kommunalråd tillika ledamot i Göteborgs Kulturnämnd, i en intervju i GP om Göteborg Stads kulturbudget. Så här svarade han (se länk nedan för fullständig artikel) Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna Göteborgs kulturförvaltning uppskattar att det saknas 70 miljoner i nästa års budget för att upprätthålla verksamheten. Bland annat bibliotek riskerar att läggas ned om […]

läs mer

Valet 2022

Nu har vi haft våra valkonferenser och listorna till våra valsedlar för de tre kommande valen, Riksdagsvalet, Regionvalet och Kommunvalet är nu färdiga och presenteras nedan. Riksdagslistan I Sverigedemokraterna så gör vi en gemensam nationell lista med 60 namn, och därefter är platserna 61-72 olika för varje valkrets. I Göteborg så fick vi in två […]

läs mer