Nyheter

Informera tidigt om att hederskulturen inte hör hemma här

Jörgen Fogelklou, kommunalråd och gruppledare skriver tillsammans med Agneta Kjaerbeck, ledamot socialnämnd Centrum i GP   Informera tidigt om att hederskulturen inte hör hemma här Göteborg ska alla barn, unga kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att själva bestämma över och påverka sina liv. Tusentals unga äger inte rätten till sin egen kropp […]

läs mer

Hedersvåld – inte i vårt namn

Hedersvåld – inte i vårt namn I Göteborg ska flickor och pojkar, unga kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv. Vi vet att det inte är så idag. Många barn och unga får inte vara med på alla skollektioner, de får heller inte umgås fritt med […]

läs mer

Regionråden summerar mandatperioden 2018-2022

Tack för 4 för otroliga år! Mandatperioden 2018-2022 närmar sig sitt slut, och vi kan nu summera en orolig period där medborgarna och vi inom politiken fått uppleva många utmaningar, inte minst med tanke på att regionen liksom övriga Sverige drabbades av Covid-19 pandemin. Det resulterade i enorma belastningar inom hälso- och sjukvården men även  […]

läs mer

Centerns vårdsatsningar missar flera poäng

Debattartikel publicerad i GP, skriven av Håkan Lösnitz, regionråd Västra Götalandsregionen. Debattartikeln är ett svar på en artikel skriven av Centerpartiet. Centerpartiets artikel kan du läsa här: https://www.gp.se/debatt/fler-h%C3%A4nder-i-v%C3%A5rden-gynnar-ocks%C3%A5-integrationen-1.75864577 Håkans artikel på GP når du här: https://www.gp.se/debatt/centerns-v%C3%A5rdsatsning-missar-flera-po%C3%A4ng-1.78061139   Centerns vårdsatsning missar flera poäng Centerpartiets ”storsatsning” på de arbetslösa utrikesfödda kvinnorna ter sig som ett behjärtansvärt projekt […]

läs mer