Nyheter

För ett tryggt Göteborg -genom hela livet

En budget är mer än bara ett styrdokument för oss som sitter i opposition, det är en vision, ett ideologiskt dokument och det är vårt budgetförslag som ligger till grund för mycket av den politik vi för under det kommande året. Du hittar vår budget i sin helhet på nedan länk.

läs mer

Det finns inga quick-fix

Som bekant har Sverige stora problem som ett resultat av den politik som medvetet och målinriktat bedrivits från övriga partier. Rekordmånga dödsskjutningar, parallella samhällen, hedersförtryck, inflation, energikris osv. För att lösa den viktigaste frågan i sammanhanget – tryggheten - krävs tålamod.

läs mer

Förtroendevalda mandatperioden 2022-2026

Förtroendevalda mandatperioden 2022-2026 Valet är nu färdigräknat och vi har ett antal omvalda samt nya ledamöter och ersättare att välkomna och bekanta oss med. Kommunfullmäktigegruppen har även haft sitt konstituerande möte där Jörgen Fogelklou omvaldes till gruppledare samt vi gratulerar Agneta Kjaerbeck till posten som vice gruppledare och Rasmus Ragnarsson till posten som gruppsekreterare. Regionfullmäktigegruppen […]

läs mer

Moralväktare har ingen plats i Göteborg

Hederskultur i Göteborg – Nej tack! Tusentals individer i Sverige och Göteborg, främst flickor och kvinnor, men även pojkar och män, lever under förtryck. Familjen och moralväktare styr vad de ska ha på sig, vad de får lov att studera och vem de får lov att umgås med. Kulturellt betingat våld och förtryck av kvinnor […]

läs mer

Sverigedemokraterna sätter ner foten mot parallella rättssystem

I Sverige ska svensk lag gälla och inget annat. I juli körde två söner på Hisingen avsiktligt ihjäl sin mamma då hon förälskat sig i en ny man. Innan mordet hade redan ett skadestånd betalats ut till pappans släkt i en romsk rättegång (romani kris) av den man som mamman träffat. Mordet har startat en […]

läs mer