Nej till böneutrop i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Nej till böneutrop i Göteborg

Debattartikel publicerad i GT 2018-05-15 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nej-till-boneutrop-i-goteborg/

Böneutrop är ingenting annat än oljud för de flesta, menar sverigedemokraterna Jörgen Fogelklou och Karl Khaldun Robbjens.

Frågan om böneutrop i Sverige har i dagarna åter aktualiserats. Växjö är nu den tredje kommunen i Sverige där böneutrop tillåts. Tidigare tillstånd är beviljat i Fittja och Karlskrona. Det är inte längre en fråga om det kommer bli aktuellt i Göteborg, utan när.

Det moderata kommunalrådet i Växjö vädjade till riksdagspolitikerna att ta tag i frågan. Statsminister Stefan Löfven (S) bollar dock tillbaka frågan och menar att det ska kommunerna själva avgöra. Sveriges statsminister vill alltså att vi i Göteborg ska bestämma om böneutrop ska vara tillåtet eller ej.

Om vi politiker i Göteborg säger nej till böneutrop, så borde saken vara ur världen. Nu är det aldrig så enkelt. I dag är det polisen som utfärdar tillstånd. Detta känner statsministern till, men han förordar ändå att kommunerna skall få bestämma. En enkel åtgärd borde ju då vara att införliva ett förbud mot böneutrop i vår ordningsstadga och se till att den efterlevs.

Göteborgarna har rätt att kräva svar från de som aspirerar på att styra staden efter valet. I synnerhet i frågor som faktiskt går att svara på med ett enkelt ja eller nej. Jag och Sverigedemokraterna kommer alltid att säga nej till böneutrop i Göteborg.

Enligt SVT är det enbart tre riksdagspartier som klart tagit ställning i denna fråga. SD och Kristdemokraterna säger nej medan Vänsterpartiet säger ja. Att de övriga partierna duckar visar på en rädsla att stöta sig med presumtiva väljare. Vi politiker måste stå upp för det vi tycker, sedan låta väljarna avgöra vilka åsikter som bäst stämmer överens med deras egna. Är det något undersökningar visar är det att väljarna gillar raka och tydliga svar.

I kväll tisdag är alla partier i Göteborg inbjudna till Nasirmosken i Göteborg för att diskutera ”religionens plats i det framtida Sverige”. Där kommer jag avkräva övriga partier svar på ett par enkla frågor: Om de likt statsministern tycker detta är en kommunal fråga och om de säger ja eller nej till böneutrop i Göteborg. Svårare än så är det faktiskt inte.

Det finns många argument för att inte tillåta böneutrop. Att debattera om decibel och jämföra med glassbilar, kyrkklockor och dylikt är fullständigt verklighetsfrånvarande och helt historielöst (men tyvärr förs delar av debatten så). Det argument jag anför här är den argumentation övriga politiker i dag tvingas använda i princip i anslutning till alla förslag de lägger, integrationen. På grund av övriga partiers misslyckade migrationspolitisk försöker alla nu lösa den genom integration. Integration skall i dag genomsyra allt.

Hur många tror i ärlighetens namn att fler svenskfödda kommer vilja bosätta sig i ett område där böneutrop hörs? Där det proklameras, på ett främmande språk, att Allah är störst. Är det något böneutrop kommer medföra så är det än större segregation. Det föder ett ”vi och dom-samhälle”. Precis motsatsen mot vad Göteborg nu behöver.

Vår syn på integration har en mycket djupare analys än att flytta problemen till problemfria områden eller ”om alla bara har sysselsättning” så försvinner segregation och utanförskap. Att ha en egen försörjning är viktigt, jätteviktigt. Dels för ens egen personliga utveckling och självkänsla, men också för samhället som stort. Ju fler som arbetar och bidrar, ju mer skatt får vi in.

Men låt oss nu säga, att en utländsk imam flyttar till Sverige. Hen får jobb och egen försörjning i en moské i någon av våra förorter (det vill säga hen har full sysselsättning). Men om hen enbart träffar andra människor med liknande kulturell bakgrund, språk och religion hur har hen då integrerats i Sverige? Inte alls skulle jag påstå.

Det här är som sagt jätteenkelt: I Göteborg och Sverige har du rätt att tro på vilken religion du vill. Hur tokig den än må vara. Men du har inte rätt att störa alla andra och kalla dem till bön. Det där böneutropet som verkar vara heligt för vissa, är för majoriteten av människorna i Sverige inget annat än oljud. I dag finns det dessutom allsköns teknik att tillgå. Så som appar, som kan nå just de som verkligen vill bli nådda av exempelvis böneutrop.

Jörgen Fogelklou
Gruppledare SD Göteborg

Karl Khaldun Robbjens
Kandidat fullmäktige SD Göteborg