Nästan en 100% ökning för SD Göteborg! | Sverigedemokraterna i Göteborg

Nästan en 100% ökning för SD Göteborg!

Sverigedemokraterna går kraftigt framåt i SCB senaste opinionsundersökning. 19,9% Totalt i landet.  I Göteborgs kommun har stödet ökat från 5,6% i nov 2014 till 10.2% nov 2015. Dvs nästan en fördubbling på bara ett år!

– Det är naturligtvis oerhört glädjande att vår politik får ett allt större stöd. Det arbete vi lägger ner i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som det mest aktiva partiet i Göteborg börjar ge utdelning.  Detta är ju i linje med riket i övrigt där vi ständigt slår nya rekord i opinionsinstituten.
Jörgen Fogelklou, ordförande för SD Göteborg.